Aubierová

V 1. domě

Člověk zachovává k ostatním odstup; fascinuje a zároveň zneklidňuje.

 

V 2. domě

Zřetelná dvojznačnost mezi posesivností a odmítáním hmotných statků.

 

V 3. domě

Často je v souvislosti s úmrtím bratra nebo sestry, což podmiňuje psychické poruchy, nevědomé sebeobviňování. Přerušené nebo příliš brzy ukončené studie.

 

Ve 4. domě

Úzkost nebo nejistota v otázkách původu, domov prochází zkouškami.

 

V 5. domě

Dvojznačný vztah k mateřství. Odmítání milostného života, strádání v rodičovském životě.

 

V 6. domě

Pokušení uniknout denním povinnostem, psychosomatické potíže (sklon „kát se“ prostřednictvím nemoci).

 

V 7. domě)

Tendence zavrhovat vztahy k druhým, pakliže jedinec nemůže hrát úlohu zasvěcovatele.

 

V 8. domě

Sklon klást si otázky o smrti, nebo posedlost smrtí.

 

V 9. domě

Cizina může sloužit jako útočiště i jako podnět. Odmítání hranic v každém slova smyslu.

 

V 10. domě

Odmítnutí zapadnout do společenského kadlubu, sklon dělat si ze života permanentní vzpouru, někdy plodnou; výjimečný osud.

 

V 11. domě

Velká náročnost na přátelství, obtížné začleňování do sociálních skupin.

 

V 12. domě

Tendence k obětem, kult tajemství, zkoumání utrpení druhých.