Canopus

 

ČERNÁ LUNA v 1. domě

Výrazný účinek kvalit Černé Luny u tohoto člověka.

Intenzivní vášně; ale mohou být skryté v hlubinách nevědomé mysli (Pandořina skříňka). Občas extrémně násilné (prudké) emoce. Vzpurná povaha, která se může angažovat v bojích proti patriarchální autoritě. Zvláště v ženském horoskopu, to může znamenat velké potíže a konflikty s otcem.

Hluboké spojení s okultními mystérii. Přirozené porozumění skrytým přírodních zákonům.

Černá Luna v prvním domě je vyzvou pro tohoto člověka studovat mýtus Lilith a zvažovat jeho důsledky.

 

 

ČERNÁ LUNA v 2. domě

Černá Luna, symbol anti-establishmentu a závažná emocionální síla v domě financí.

Černá Luna vytváří extrémně silnou fascinaci, která je provázena jistou mírou nerozhodnosti. V domě financí, to může znamenat hluboce konfliktní vztah k penězům: na jedné straně je nenávidí jako symbol zotročujícího řádu (establishmentu); na druhou stranu po nich v skrytu prudce touží. Někdy odmítá peníze tím, že podvědomě dělá kroky, které vedou hmotnému strádání (nedostatku).

I když je člověk materiálně docela úspěšný, Černá Luna ve druhém domě může signalizovat hluboké obavy související s hotovostí a daněmi (zvláště strach před ztrátou všeho). Pokud nejsou rozpoznané a zvládnuté, mohou tyto obavy vést k nesprávným hodnocením a špatným rozhodnutím v kritických momentech života.

 

 

ČERNÁ LUNA v 3. domě

Černá Luna, symbol nejhlubších vnitřních vášní v domě sourozenců a komunikace.

Toto postavení se může projevit několika různými způsoby. Jeden z nich je smrt bratra nebo sestry v raném věku. Toto úmrtí (dokonce, i když jen ve formě matčina potratu), pravděpodobně hluboce poznačí jeho psychiku. Může to být ambivalentní fascinace - strach ze smrti nebo hluboce zakořeněná víra, že nemá žádné právo žít (právo na život). V každém případě to vyžaduje důkladnou práci na sebe - zkoumání; dlouhodobé následky události budou nejspíše mnohem hlubší, než se původně zdálo.

Černá Luna v třetím domě může také signalizovat, že člověk nalézá v psaní (poznámky, časopisy nebo dokonce knihy pohádek) východisko pro hluboké vášně a emoce své nevědomé mysli. Zapojení v komunikaci s ostatními může být způsob dotyku a oslovování vážných problémů uvnitř sebe.

 

Černá Luna ve 4. domě

Černá Luna, která souvisí nejhlubšími emocemi a vášněmi, v domě nejhlubší hlubiny osobnosti.

V domě domova Černá Luna může signalizovat bezedné zranění související s rodinným prostředím na začátku života, jako smrt matky, oddělení od rodiny, významnější trauma během dětství (nebo dokonce dříve, v lůně).

Ať jste měli rodinu nebo ne, nejspíše to zanechalo těžké břímě, které nesete.

Kvůli rozpolcenosti mezi fascinací a odmítáním, tak skutečně spojeným se symbolismem Černé Luny, se tato pozice může také projevit jako palčivá potřeba odřezávat rodinné kořeny a odpoutat se od rodičů. Pokud zjistíte, že často měníte místo, kde žijete, pak byste se měli ptát sami sebe, zda to nemá co dělat s vaší Černou Lunou ve 4. domě: chybějící pocit opravdového domova kdekoli kvůli nevědomému zranění, spíše než s důvodu klimatu nebo nespokojenosti s nemovitostí.

Na vyšším stupni Černá Luna ve 4. domě může ukazovat na přirozený blízký vztah a porozumění duchovním a magickým zákonům, hluboké jasnozření, které může poznávat mystéria tvorby. Toto jde spolu s výjimečně ostrým vnímáním emocí jiných lidí a jejich základních motivací.

 

Černá Luna v 5. domě

Černá Luna v domě tvořivosti a dětí.

V ženském horoskopu toto postavení může signalizovat velkou nerozhodnost, pokud jde o děti: na jedné straně neobyčejně intenzivní touha (ale touhy Černé Luny jsou jako násilné a skryté vášně); na druhé straně odmítnutí a hluboké obavy (jako např. strach z porodu nebo strach že dítě budete nenávidět). Pokud tyto nevědomé nebo polo-nevědomé problémy nejsou vyřešeny, mohou vést k problémům s početím.

Podobný symbolismus platí pro tvořivost obecně. Potřeba dokonalosti může být neobyčejně silná, člověk pracuje tvrdě a dlouho, aby si uvědomil své cíle. Někdy může být také až ochromen strachem udělat něco, co by nebylo dost dobré.

Pokud se vytvoří harmonický vztah k nevědomé mysli, pak toto postavení může vést k výlevu tvořivosti a také velké originalitě (jako u nekonformní povahy vzpurné Lilith.)

 

 

Černá Luna v 6. domě

Lilith na pracovišti.

V domě denní rutiny a postojů k práci Černá Luna - symbol vzpoury a destrukce, anti-organizace - může samozřejmě vést k nekonvenčním aktivitám, kterým je každý vystaven a zbavovat zotročujících rutin. To může také vést soustavnému zpochybňování šéfa, a proto k potížím v zajištění stabilní profesionální pozice.

Ale hodnoty Černé Luny jsou hluboké a často nevědomé, a tak si vzpurné orientace dokonce ani nemusí být vědom. Výsledkem jednoduše může být podřimování: kráčí ode dne ke dni bez otázek po smyslu své existence nebo své práce, své role na světě, nebo proč má pletky s konkrétní prací.

Šestý dům také souvisí zdravím. Za účelem léčení může být velmi důležité vědět, že je Černá Luna v 6. domě. Onemocnění může pak získat vysoce symbolický smysl, což znamená, že pozorované symptomy nejsou pochopeny a léčeny kvůli tomu, čím jsou samy o sobě, ale pro vážné emocionální síly, které se v nich odrážejí z nejhlubší psychiky. Více než kdy předtím platí, že je to celý člověk, který musí být léčen, a ne jenom symptomy.

 

 

Černá Luna v 7. domě

Přeexponované vztahy a hledání dokonalosti.

Černá Luna souvisí s nejhlubší a nejskrytější části psychiky, 7. dům popisuje blízké vztahy (příbuzenství). To může způsobit promítání extrémně silných citů na partnera a nejbližší přátele. Osobní přitažlivosti (a odpudivost odmítnutí) mohou být výjimečně intenzivní. Vztahy mohou tak přinést hluboké léčení anebo rozjitření nejhlubších psychologických zranění. Toto postavení je výzva pro člověka, k bližšímu pohledu na to, zda opravdu projektuje násilné emoce na lidi se kterými je v těsném spojení.

Černá Luna – Lilith nese vážnou touhu pro absolutnosti. Přeneseno na vztahy to tedy znamená, že pravděpodobně budete mít vysoká očekávání od svých partnerů, a tak budete k smrti zklamáni, když si uvědomíte, že nejsou perfektní jako Bůh. Rušení vztahů v takových časech krize může být tragický omyl, k těmto krizím často dochází samočinně za účelem odhalení hlubokých aspektů sebe sama a umožní řešení vašich hlubších konfliktů a hojení.

Černá Luna v 7. domě také činí pro vás přitažlivými lidi s velkou samostatnosti a originalitou, lidi s vlastnostmi Lilith: plné vášní a emocí, vzpurné povahy, s odporem k patriarchální organizaci a s potřebou absolutní dokonalosti.

S touto pozicí mohou návraty Černé Luny na stejné místo jako v radixu přinést zvraty ve vztazích. Čím více je člověk na to připraven, tím spíše tyto zvraty nejspíše budou mít podobu zdravých nových začátků, nežli bolestivých krizí.

 

 

ČERNÁ LUNA v 8. domě

Nejvíce metafyzický bod horoskopu v domě sexuality, smrti a okultního magnetismu.

Černá Luna v 8. domě může vytvářet sexualitu děsivou, posvěcenou, magickou: rituál, který člověka spojí se s nejhlubšími částmi jeho psychiky.  Toto postavení jde dobře s potřebou pro extrémy a dokonce s pátráním po absolutnu v sexuálních zkušenostech.

Ale pokud je člověk oddělen od hlubiny své psychiky, výsledek může být opačný: prázdná sexualita, která nepřinese mnoho uspokojení nebo dokonce nezájem o sex.  O krok dále a může to být kompletní odmítnutí: Lilith je ta, která říká ‘ne!'.  Toto popření je ve skutečnosti popřením vnitřních konfliktů.  Prostřednictvím vnitřní práce se může dostavit kompletní obrat.

S Černou Lunou v 8. domě nejspíše bude mít smrt příbuzných nebo známých vážný psychologický dopad na člověka. Může tak dojít ke spuštění hluboké krize, ale také k realizaci, a proto tedy ke změně.

V domě okultního magnetismu Černá Luna může znamenat přirozený blízký vztah k tajným přírodním zákonům a výraznou intuici pro  skryté záležitosti života.

 

 

Černá Luna v 9. domě

Síla Černé Luny – Lilith k překonání všech omezení, je v domě překročení hranic.

Toto postavení může dát výjimečný smysl absolutního a trvalého idealismu. Může to vést k odmítnutí konvenčních studií jako bezvýznamných a k selhání v oslovení reality života. Na vyšší úrovni může směřovat k duchovnímu pátrání po vyšší úrovni, napájeného neúprosnou aspirací a fascinací cílem a zbaveném každé formy kompromisu.

Na poněkud nižší úrovni, zase k odmítnutí intelektuality a preferování instinktivního vědění. V každém případě se nejspíše vyskytuje hluboké spojení instinktu a poznání; člověk zná 'vnitřní obsah věcí', používá své ostré jasnozření a nadání k proniknutí do podstaty věcí a lidí.

Návraty Černé Luny na radixovou pozici mohou směřovat člověka k vážnému přehodnocení hodnot, systému víry, a postavení ve světě. Jsou to klíčová období v životě, během kterých člověk může cítit tlak, aby se zabýval úplně jinou cestou a započal nový život.

 

 

Černá Luna v 10. domě

Velký potenciál pro originalitu a nezávislost mysli i potřeba nalézt pro ně uplatnění ve své profesi.

Černá Luna - Lilith přirozeně nemá ráda přísnou organizaci nebo cokoli, co se podobá patriarchální autoritě. V domě kariéry, to může přinést vyhýbání se konvenčním formám profese a vyhledávání neobvyklých aktivit. Člověk se může pohybovat po okraji. I když to tak nebude, občas bude mít silné nutkání být na volné noze a také bude mít opakované otevřené konflikty se šéfem (každý s Černou Lunou v této pozici udělá dobře, když se nejdříve hluboce nadechne, než se pustí do bouřlivé diskuse se svým šéfem).

Je zde hluboký potenciál pro originalitu, která bude kvést v tvůrčích profesích, kde se tato originalita může stát se výhodou, ne handicapem. Černá Luna v 10. domě zesiluje výzvu po nalezení pravé činnosti v životě, takové, ve které se můžete rozvíjet a plně vyjádřit svou individuální povahu.

Hledejte tranzity Černé Luny na Černou Lunu v obdobích, když se dostavují významnější změny zaměření profese. Protože Černá Luna souvisí s nejhlubšími emocionálními vrstvami psychiky, je důležité udržet emocionální průzračnost během těchto období, abyste udělali správný výběr a správná rozhodnutí.

 

 

Černá Luna v 11. domě 

Hledání dokonalosti v přátelství a nutnost smiřovat idealismus s realitou.

Absolutismus Černé Luny může vést člověka k extrémnímu výběru (a také požadavkům) pokud jde o přátelství.

Je zde také riziko projekce velkých emocionálních požadavků na přátele a nevědomé použití vztahů k nim ke zpracování hlubokých emocionálních konfliktů. Někdy to může vést k pocitu zrazení přáteli, zvláště když shledají jako obtížné zvládat tlak, který je na ně vyvíjen.

Potřeba absolutna a dokonalosti také pravděpodobně sebou nese touhu být přínosem pro společenství, dělat něco mimořádného, co by prospělo lidstvu. Může to přinést velké realizace, ale je nezbytné kultivovat realismus. Někdy, chtějíce dát pouze nejlepší, člověk skončí tím, že nedá nikomu nic.

 

 

Černá Luna v 12. domě

Výzva k překročení všech omezení a proniknutí do hlubiny kosmické existence.

Výzva vniknout hluboko do nevědomého a prozkoumat hlubinu své povahy. Bez takovéhoto hlubinného výzkumu, významné a obtížné nevyřešené konflikty mohou úplně blokovat vyjádření člověka ve světě a přitahovat dramatické životní okolnosti. Černá Luna ve 12. domě je jako zranění (rána, bolest), ale zranění v nejvyšším významu tohoto slova: brána do hlubiny absolutna. S ním přichází výzva: objevit svou podstatu a být zcela sám sebou, nebo trpět (často z vlastní viny) špatným osudem: karmou, samskárami… říkejte tomu, jak chcete! Černá Luna - Lilith jako mocný anděl strážný, vám nedovolí prospat život na vavřínech, život, který by mohl vést k dosažení probuzení.

Na vyšším stupni se jedná o neobyčejně silné postavení. Jde o nejvyšší moudrost a intuitivní poznání skrytých věcí spojených s Černou Lunou. 12. dům je domem finálního vývoje, kde se rekapitulují a uskutečňují všechny aspekty života a realizují ve vyšší duchovní jednotě.

 

Zdroj: software CANOPUS (Sagan?)

Z angličtiny přeložil: Jaroslav Holeček, 2007