Černá luna v tranzitech

Vladimír Sládeček
 

Tranzit Lilith jednotlivými domy

 1. dům – Uvažujeme sami o sobě, dáváme si otázky, získáváme jasnější pohledy na různé souvislosti. Vyšší vědomí, pohled do zrcadla.

 2. dům – Zde se vzdáváme nějakého příjmu, můžeme odejít ze zaměstnání, přijímáme ztrátu peněz, měníme postoj k penězům.

 3. dům – Možnost odloučení od sourozence/ů, spisovatelské vyhoření, špatná komunikace, možnost nehody, úrazu při cestování, psychologické příčiny mohou vést k omylům.

 4. dům – Smutek v rodině, nesoulad, ztráta rodinných hodnot, majetku, nutnost změny bydliště, někdy je to i znamením exilu.

 5. dům – Zde se může jednat o drama, rozchod s dítětem, odloučení, rozchod s milou osobou, potrat, přerušení těhotenství. Pochybná tvořivost.

 6. dům – Možnost nějakého chirurgického zásahu, sklon k depresím nebo k různým zdravotním problémům. Může se také jednat o nezaměstnanost, změnu pracovního prostředí, kde se člověk necítí spokojen.

 7. dům – Zde může nastat krize ve společenství, manželství, porušení smlouvy, pokles popularity.

 8. dům – Zde nepodceňovat riziko deprese, především k tranzitu k Plutu, Saturnu, protože tyto mohou vést až k sebevraždě. Možnost nějakého smutku, ať již symbolického nebo skutečného. Možnosti i přerušení nějaké závislosti nebo velký klid před smrtí. Možnost ztráty dědictví nebo většího kapitálu následkem nějaké chyby, či ve vztahu k úmrtí.

 9. dům – Zřeknutí se nějaké významné cesty, nalezení nového guru, učitele, nové ideje, jejich šíření.

 10. dům – Změna zaměstnání, podmínek v zaměstnání, někdy sám člověk vyprovokuje okolnosti, jejichž následkem je ztráta nebo změna zaměstnání, ztráta popularity. Ve stáří uchýlení se do klidu.

 11. dům – Ztráta přítele náhlou smrtí, úrazem nebo odcizení.

 12. dům – Možnost onemocnění, pobyt v nemocnici nebo sanatoriu. Zabývání se esoterickými studiemi, vstup do nějaké sekty, kláštera, ztráta svobody – vězení.

 

Tranzit Lilith přes planety

 

Konjunkce s Lilith

Tranzit Lilith přes Lilith uvolňuje nesnadno pochopitelné záležitosti. V mnoha případech jsou to průběhy na obtížných, destruktivních oblastech. Svým tranzitem zintenzivňuje Lilith celkovou energii, kterou ukazuje základní horoskop. Těžká spojení s Lilith v základním horoskopu každý tranzit energeticky nabíjí. Na druhé straně se aktivují šance, naznačené Lilith, při čemž postavení Lilith v domech má velký význam. Tak například tranzit na Lilith ve 3. domě může otevřít a použít doposud uzavřenou cestu k porozumění si se zvířaty. Lilith má mnohdy co dočinění se zvířaty.

Lilith kvadrát Lilith

Problematický a vesměs destruktivní vliv. Především u žen, potraty, ztráta peněz, úraz, nehoda.

(opozice a další aspekty nejsou popsány)

 

Lilith tranzit Slunce

Zabývání se vlastními potřebami, uvažování o sobě samém. Vlastní osobnost je osvěcována „Kdo jsem?  Kde jsem? Co to znamená pro mou osobu?  Spojení, sebeuskutečnění?“ Mnohdy přichází tělesné, existenční nebo rodinné poruchy a vrhají dotyčnou osobu zpět k sobě samému, dávají podnět, aby se zabýval sám sebou, se svými vztahy, svou individualitou. Tyto procesy probíhají vesměs skrytě pro vnější svět, v nitru dotyčné osoby. Na venek se ukazuje jen, že dotyčná osoba hájí svou svobodu v náhlém a nečekaném výbuchu.

 

Lilith tranzit Luna

Dotek ženskosti, tématy svobody a osvobození, spojení s ženou, jako s matkou, což se může projevovat v intuici a ve snech. Proces uvědomování si vztahu s rodinou, láskou, závislostí na vztazích, pochopení souvislostí. Ochlazení rodinných vztahů, rodina se prožívá pasivně, odsunuje se, uvolnění od rodiny.

 

Lilith tranzit Merkur

Svoboda, moudrost nebo slepota myšlení a komunikace. Člověk může být sveden řečí, sliby, návrhy, vzdušnými zámky, může být přemluven či přesvědčen k něčemu, co učinit nechce. Někdy tento tranzit probíhá jen v hlavě a na venek se může projevit radikálními výrazy, jejichž význam okolí ani nemusí chápat, protože mohou být nesrozumitelná a pokřivená. Občas tento tranzit může svádět k hovornosti, mnohomluvnosti – žvanivosti. Lilith osvobozuje Merkura od jeho intelektuální omezenosti, ale také může svádět ke slovním provokacím. Jindy je to „začtení“, období, kdy čteme i místo spánku. Potíže s mluvením, psaním, motorické poruchy, nesnáze se sourozenci.

 

Lilith tranzit Venuše

Podpora přitažlivého, erotického vyzařování a svádivosti, hráčství, uspokojující styk s erotikou, požitkem, krásou a uměním. Radost z požitku, erotických setkání. Člověk se cítí krásný, důležitý a to nejen na tělesné, ale i na Venušině úrovni. I muži se více zdobí a strojí pod vlivem tohoto tranzitu, snaží se být atraktivnější. Za tím vším jsou i možné finanční výdaje. Také možnost zřeknutí se lásky.

 

Lilith tranzit Mars

Zvyšuje se krevní tlak, zvedá se hladina adrenalinu, akceschopnost. Zájem o sexuální záležitosti, zvýšení sexuality někdy až k neovladatelnosti. Možnost násilí v aktivní nebo pasivní formě. Při špatném ozáření může nastat impotence, poruchy sexuality, nerozhodnost.

 

Lilith tranzit Jupiter

Vznikají přání po duchovním a duševním vzrůstu, rozšíření, expanze v oblasti ideologie. Je možnost i ztratit přehled, nevidět hranice vzrůstu. Tranzit na jedné straně vede k lehkomyslnosti, na druhé k dogmatismu. Sklon k přehánění, nadsazování. Podnět k intenzivnějšímu zabývání se filosofií, náboženstvím, politickými vztahy, uvolnění se ze starého kontextu. Za tohoto tranzitu mohou lidé vystupovat z církve nebo politické strany. Při nepříznivé konstelaci ztráta mecenáše, dobrodince, příznivce, sociální potíže, kritika.

 

Lilith tranzit Saturn

Tady se můžeme setkat s celou řadou těžkostí a problémů. Tranzit se projevuje v tělesných potížích, bolestí zad, revmatismus. Sklon k pesimismu, smutku, beznaději, nic nefunguje tak, jak by mělo. Může vyvolávat žárlivost, obavy, fobie, které již dávno zmizely. Tranzit mnohdy vede k přezkoušení, k vyostření obvyklých struktur. Osoba má být podnícena z vnějšku nebo k něčemu donucena. Možnost brutálního úrazu, náhlé smrti.

 

Lilith tranzit Uran

Náhlá neočekávaná temnota. V této době mnozí mohou navštívit astrologa, hledání osvobozujících a objasnitelných informací. Nové poznatky, objevení nové pravdy. Může zde docházet k dopravním nehodám, úrazy bez ztráty na životech.

 

Lilith tranzit Neptun

Lilith zde může ještě posílit „mlhu“ Neptuna. Sklony ke zvýšenému požívání alkoholu, medikamentů, drog. Zvýšení obrazotvornosti. Vhodná doba pro studium Tarotu. Vhodné i pro meditace. Zvýšený altruismus.

 

Lilith tranzit Pluto

Tmavá bohyně zve pána podsvětí ke společnému tanci. Obě energie se spojují. Tranzit nabízí sexuální energii a nebezpečí ke svádění, ale může přinésti i znásilnění. Témata moci a manipulace. Případně posílení nebo upevnění moci na veřejnosti. Při špatné aspektaci smutek, morální krize, tělesné úrazy, sklon k sebevraždě.

 

ZDROJ