Apas

 

ČERNÁ LUNA V BERANU

Smyslnost, která je spojená s kořeny osobnosti, jež se musí projevit navenek, často velice vášnivě, tak jak to Mars umí. Slepá síla, brutální realita, záliba v ničivých výzvách. Sledujte postavení Marta.

 

ČERNÁ LUNA V BÝKU

Smyslnost je stálá, má sklon k rozpínavosti a nadvládě nad osobností. Zištnost často poškozuje milostné záležitosti. Dvojznačnost mezi rozkoší a jejím odmítání. Sledujte postavení Venuše.

 

ČERNÁ LUNA V BLÍŽENCÍCH

Smyslnost je zjemnělá, má sklon ke spiritualizaci. Literární tvorba je řízena smyslností, rád čte smyslné knihy, má silnou milostnou korespondenci. Zde je Černá Luna velice oslabena, jelikož je podřízena rozumu a instinktivní tendence jsou Merkurem oslabovány. Hledání identity.

- Obtížná komunikace.

Sledujte aspekty a postavení Merkura

 

ČERNÁ LUNA V RAKU

Smyslnost a rozkoš se projevuje velmi brzy. Při poškozené Luně a nepříznivých aspektech se projeví nevěrou. Silná představivost v erotické sféře. Dvojznačnost mezi rozdělením a splynutím mateřských představ. Morbidní obraznost, obava z kastrující matky. Sledujte Lunu a její aspekty.

 

ČERNÁ LUNA VE LVU

Lev je znamením vůle, jsou mu tedy pudy podřízeny. Černá Luna zde může působit v umělecké sféře. Může vyvolat neustálé hledání dokonalosti, přehnané rebelantství, pýchu.

Sledujte Slunce a jeho aspekty.

 

ČERNÁ LUNA V PANNĚ

Smyslnost je silně potlačena, pod zdánlivě klidnou hladinou. Jelikož se velice nesnadně uvolňuje, dochází často k citovým konfliktům. Vlastník má snahu pudy potlačit a nebo má velice chladné, perverzní projevování. Umí se vzbouřit proti pořádku, má provokativní humor.

 

 ČERNÁ LUNA VE VAHÁCH

Jestliže přijímá Venuše dobré aspekty, bude smyslnost plně uspokojena v manželství. Je možnost umělecké kariéry, v umění hraje smyslnost velkou roli. Některé tužby nelze naplnit. Je i snaha být zasvěcen druhými.

 

ČERNÁ LUNA VE ŠTÍRU

Silná pudová nevázanost, sexuální bezuzdnost, které při ostřejších aspektech vede až k sadismu. Pohlavní síla umožňuje velkou duševní plodnost a tvořivost. Zasvěcení a nebo peklo! Není jiná volba. Temné stránky a tajnosti jsou postaveny do nemilosrdného světla.

 

ČERNÁ LUNA VE STŘELCI

Smyslnost je neutralizována rozumem. Člověk ji vyjadřuje přiměřeně a rozumově, ale odmítá hranice a zákony. Sledujte Jupiterovy aspekty.

 

ČERNÁ LUNA V KOZOROHU

Zde hraje velkou úlohu výchova rodičů. Smyslnost je opožděná, potlačená. Dochází ke střetu mezi touhou a odmítnutím. Funguje silné sebeovládání, potlačování pudů. Povýšenecky odmítá druhé, jen aby sám nebyl odmítnut. Je nutné sledovat Saturnovy aspekty.

 

ČERNÁ LUNA VE VODNÁŘI

Člověk šíří nové přístupy a postoje v sexu. Nové tendence v sexuální výchově, až anarchisticky šířené. Svoboda za každou cenu. Sledujte Uranovy aspekty.

 

ČERNÁ LUNA V RYBÁCH

Sexuální život není vnímán na vědomé úrovni, smyslnost je často utajovaná. Život je provázen častými nevěrami. Tendence použít sexu k mystickým (jógickým) praktikám. Pronikavý smysl pro záhady. Fascinuje se obětováním, rozplynutím v druhých. Sledujte Neptuna.

 

Z astrologického programu: APAS