Vladimír Sládeček

 

Souladné tranzity Chiróna nebo jiných planet a bodů na Chiróna jsou výtečné pro začátek léčby, především alternativní, přírodní, duchovní.

 

Slunce

Konjunkce, sextil, trigon – Přináší větší změny v životě. Člověk se cítí postaven „na svém místě“. Možnost rodinných slavností, sňatků, narození dítěte, změna ve způsobu života, setkání se spirituálním učitelem. Příznivá změna v povolání, existenci.

Kvadrát, opozice – Zdravotní krize, které mohou vést k vyčerpanosti, depresím. Spíše nepříznivé změny společenského postavení, rozchod, nepříznivá existenční změna.

 

Luna

Konjunkce, sextil, trigon – Změna místa pobytu. Vzrůstající popularita.

Kvadrát, opozice – Nesouladné změny ve vztahu k ženám. Možnost zdravotních problémů, klesající trend popularity.

 

Merkur

Konjunkce, sextil, trigon – Nové ideje, otevření vlastního podniku, uklidnění nervové soustavy. Vhodné pro plánování, psaní dopisů, komunikaci, vhodné pro studenty nebo výběrová řízení.

Kvadrát, opozice – Zdravotní problémy s dýcháním nebo nervového původu. Ztráta dokladů, oklamání, podvod, okradení.

 

Venuše

Konjunkce, sextil, trigon – Příznivé změny ve vztahu, přátelství, lásce, k zálibám, povolání, možnost nové životní dráhy. Objevení skrytých vloh, vhodné pro oblast umění.

Kvadrát, opozice – Nesoulad v přátelství, lásce. Zdravotní problémy z hojné nebo nevhodné stravy, finanční výdaje na luxus a zbytečnosti. Nevítané návštěvy.

 

Mars

Sextil, trigon – Nové podnikání, nezávislé jednání, aktivita, která může přinést úspěch. Změna ve vztahu k sexu, sexualitě.

Konjunkce, kvadrát, opozice – Neklidné období, pozor na pohmožděniny, zranění, neuvážená podnikání, nevhodná aktivita.

 

Jupiter

Konjunkce, sextil, trigon – Zájem o spiritualismus, jeho vývoj a pokrok. Změna ve vztahu k osobní filosofii, životu vůbec, vzrůst popularity, zlepšení v povolání, možnost postupu v zaměstnání.

Kvadrát, opozice – Sklon k pohodlnosti, nevyužití vhodné příležitosti existenčního i jiného rázu. Neoblíbenost u nadřízených, ve společnosti.

 

Saturn

Sextil, trigon – Něco skončí, aby se uvolnilo místo pro něco nového. Partnerství jako povinnost. Převzetí zodpovědnosti, jak v povolání, tak i v soukromém životě.

Konjunkce, kvadrát, opozice – Zdravotní problémy, především kostí, zuby, které mohou být i delšího trvání. Možnost úmrtí někoho nebo rozchod, potíže v povolání, bude nutné se v něčem uskromnit, omezit.

 

Uran

Sextil, trigon – Náhlá vesměs nečekaná změna, spíše příznivého rázu a to buď v povolání, ale i v soukromí, možnost cest, změn pobytu.

Konjunkce, kvadrát, opozice – Nepříznivé změny, většinou náhlé a to i v oblasti zdraví zranění, ztráty, pocit osamělosti, nevyrovnanosti, neklidu.

 

Neptun

Sextil, trigon – Sklon k meditaci, pohroužení se, uvažování o filosofických a neznámých záležitostech. Možnost esoterických zážitků, nadsmyslových. Zdravotní zlepšení, zajímavý uklidňující vliv.

Konjunkce, kvadrát, opozice – Zklamání, podivná onemocnění, nevyrovnanost, projekty, které nejsou v souladu s realitou.

 

Pluto

Sextil, trigon – Začátek něčeho nového, co bude vyžadovat pevnou vůli, tvrdou práci, důležitější osudové záležitosti spíše příznivého rázu.

Konjunkce, kvadrát, opozice – Mnoho práce a námahy, které nepřinesou to, co se od nich očekávalo.

 

Chirón

Konjunkce, sextil, trigon – Možnost změn, cest i do vzdálenějších míst. Počátek něčeho nového, co pak může ovlivnit životní podmínky.

Kvadrát, opozice – Zabývání se osobní krizí nebo krizí příbuzných, známých. Nesoulad.

 

Ascendent

Konjunkce – Možnost kratších či delších cest, změna, novoty. Duchoví zrání.

Kvadrát – Onemocnění nebo úmrtí v příbuzenstvu. Nesouladné zážitky týkající se osobního života.

 

MC

Sextil, trigon – Změny, které vedou ke zlepšení životních podmínek, nové obzory, podnikání.

Konjunkce, kvadrát – Konflikty s autoritou, ztráta pozice nebo vlivu, zklamání. 

 

ZDROJ