Vladimír Sládeček

Chirón v domech horoskopu

 

Chirónova pozice v domech naznačuje oblasti, ve kterých se máme něčemu naučit, když se již zvládly Saturnovy úkoly. Pozice Chiróna v domech ukazuje cestu duše, na které je nutné se zdokonalit, aby se člověk naučil léčit své nemoce a bolesti pocházející z jeho nedostatků a nedokonalosti.

 

1. dům

Člověk se orientuje na vesmír způsobem, který se vymyká všednímu pojetí života. Tito lidé jsou dynamičtí, mají silné a zajímavé osobní vyzařování, které k němu přitahuje lidi. Mají sklon k osamělosti nebo se cítí osamělí i ve společnosti jiných lidí. Mohou mít léčitelské vlohy, zvláštní schopnosti i zážitky. Přiměřená iniciativa, přiměřené jednání, podivínství.

 

2. dům

Tito lidé hledají k sobě lidi, kteří mají stejné osobní hodnoty, jako oni sami. Jejich vztah k vlastnictví a k penězům je zvláštní. Když se naučí správným vztahům k těmto hodnotám, vesměs projevují přání pomáhat potřebným. Dovedou se zcela ponořit do své práce. Vynalézavost, mnohdy technické schopnosti, manažerství. Jedná se převážně o chladně uvažující osobnosti s poměrně dobrým úsudkem. Přiměřené hodnoty, přiměřené použití nástrojů. Mnohdy láska pro peníze.

 

3. dům

Naivní víra, že vše je možno vykonat. Stále se snaží o různé vztahy s jinými lidmi. Humor, liberalismus v myšlení. Jejich intelekt se neomezuje pouze na logiku, ale bývá spojen s jejich emocemi a instinkty. Rychlé chápání, zajímavé vyjadřování v řeči a písmu, hovornost. Zvláštní zážitky se sourozenci, z nichž může jeden hrát významnější roli při jeho vývoji. Při špatné aspektaci nesouladné vztahy se sourozenci, pocit izolovanosti. Přiměřená komunikace, myšlení a jednání. – Oplzlé hovory, erotická literatura.

 

4. dům

Silný vztah k humanitě, ve svém nitru cítí společné kořeny se vším lidstvem. Je zde snaha pozvednout, povzbudit jiné, ať již mentálně, emočně nebo spirituálně, osvítit, vytvořit pro všechen svět rovnost. Láska k činnosti, práci v domácnosti. Vědí, co je bolest, protože vesměs už nějakou prožili v dětství nebo mládí. Měla by zde být snaha o samoléčbu. Přiměřené emocionální svazky, přiměřený postoj vůči rodině. Nevěra, nemanželský život lásky v domově rodičů.

 

5. dům

Chtějí být sami sebou a nechtějí, aby jejich tvořivost byla ovlivněna jinými. Mají svůj vlastní styl a občas i něco, co přežije jejich smrt. Těmto lidem udělí důležité lekce milé osoby nebo děti, což může změnit způsob jejich života. Do své oblasti vnášejí mnoho nadšení, a pokud trénují, pak trénují tvrdě. Ostrý až kousavý humor. Stále v nich zůstává kus dítěte. Přiměřený výraz sama sebe, přiměřená tvořivost. Dobrodružství v lásce, především v mládí.

 

6. dům

Mohou se vyskytnout mimořádné zdravotní problémy. Zdraví je zde dominující záležitost. Snaha pomoci druhým po zdravotní stránce, léčitelské schopnosti, talent určit diagnózu. Je nutné udržovat rovnováhu mezi tělem, duchem a duší. Jsou to pracovití lidé s rozhodností, smyslem pro zodpovědnost a povinnost. Je mezi nimi spousta dobrých řemeslníků. Mají málo optimismu a mohou působit chladným dojmem. Přiměřená forma služby pro jiné, péče o tělo. Hypochondrie, schizofrenie, obsedantnost, pohlavní nemoci. Sexuální kontakty s podřízenými.

 

7. dům

Dynamika osobních vztahů. Mezilidské vztahy jsou velkým učitelem a je nutno tvrdě na nich pracovat. Nové originální způsoby kontaktů s druhými lidmi, druhým pohlavím. Spolupráce je však dosti nesnadná. Vnitřní sklon ke křižáckému tažení ve veřejnosti pro nějakou ideu. Rodina je pro ně důležitá a sňatek může otevřít novou dimenzi. Mnohdy se zde vyskytují exponovaní protivníci. Přiměřené společenské vztahy ve veřejnosti. Pokud působí v politice, pak končí tím, že vystoupí proti celé mašinérii nebo ji rozbijí, když je nečestná a nespravedlivá. Vstup do veřejného života, do manželství je vstupem do ohně. Zachmuřené manželství.

 

8. dům

Vyžaduje práci na sobě samém, aby došlo ke zjemnění. Nutnost sebekázně, sebekontroly. U výše stojících typů sklon a láska k nějakému bádání, zkoumání neprozkoumaného, rychlé řešení problémů. Mají sílu a možnost uvolnit obrovské energie a životní síly a vést je určitým směrem. Sklon k ezoterice, okultismu, léčivé síly. Důležité lekce se vztahují na sexualitu, moc, smrt. Přiměřený postoj ke smrti a sexualitě. Poškozuje si zdraví, možnost závislosti na drogách. Sklon k sebevraždě.

 

9. dům

Schopnost intuitivního chápání základních zákonů přírody, všeobecných principů života, objasnění různých situací. Schopnost přizpůsobit se proudům doby, ztotožnění se s posluchači, naučit je něčemu, zvláštní schopnost přemlouvat a přesvědčovat druhé. V životních oblastech hledají potvrzení toho, v co věří. Dle aspektace snadné nebo nesnadné spojení s vyšším „já“. Přirozený zájem o duchovní filosofii, spiritualismus. Při negativním ozáření „policejní mentalita“. Na cestách dobrodružství v lásce.

 

10. dům

Tito lidé jsou známí svou vitalitou, čilostí a pílí, činorodostí, rozhodností. Nemají rádi nečinnost. Mohou dosáhnout vyšší pozice s menšími předpoklady, než je běžně zapotřebí. V povolání jdou svou vlastní cestou, což je odlišuje od jejich spolupracovníků. Rychlé chápání, sklon k ironickému humoru. Dovedou se prosadit, vykonají něco zvláštního v životě, něčím na sebe upozorní. Mohou začít nová díla, odpovídající novému věku. Přiměřené povolání a společenská účast. Při špatné aspektaci sklon žít na úkor jiných. Pasáctví, prostituce.

 

11. dům

Moudrá volba přátel a partnerů náleží zde k nejdůležitějším lekcím. Je nutno předem uvážit, komu se věnuje důvěra. Silný společenský sklon. Snadno se stává středem pozornosti, případně se dovede společnosti přizpůsobit. Chtějí být řešiteli problému. Mnozí se zajímají o nějakou vědu. Sklon pracovat ve skupině. Je nutno nabádat k objektivitě a uvolnění. Přiměřené ideály a přátelství. Sklon k homosexualitě, k využívání přátel, popřípadě přátelství, které škodí.

 

12. dům

Sklon k experimentování. Snaha osvojovat si nové poznatky klidu samoty, učit se něčemu novému, rozšiřovat svůj obzor. Léčitelské schopnosti. Zájem o minulost. Někdy sklon pracovat na několika projektech může vést k roztříštěnosti. Mají rádi úlohu disidenta. Neptunická intuice, esoterika. Přiměřená opatrnost. Tajné smyslné výstřelky.

 

ZDROJ