Ebertin

 

Jupiter ke Slunci:

 • plus - dobré zdraví, radost ze života, povznesená nálada, podnikavost, snaha o vlastnictví, ctižádostivost, zlepšení zdraví, úspěchy v povolání, úspěšná spolupráce, příjemná známost, šťastné spojení, příprava na manželství, všeobecné štěstí;

 • minus - dotěrná bytost plná nároků, konflikty s tímto spojené, choroby vlivem nesprávné výživy nebo přemírou požitků, náchylnost k blahobytnému životu bez chuti k práci, neúspěchy, konflikty se zákonem.

 

Jupiter k Luně:

 • plus - pocit štěstí, oduševnění, spokojenost, ochota pomáhat, oblíbenost, velkomyslnost, dobrý vztah k ženám, přátelství, milostný poměr, materiální výhody a úspěchy, vztahy k zahraničí;

 • minus - lhostejnost, nedbalost, nespokojenost, náladovost, dráždivost, manželské rozpory, konflikty se zákonem, důsledky marnotratnosti.

 

Jupiter k Merkurovi:

 • plus - zdravý lidský rozum, bohatství plánů, organizační nadání, optimismus, úspěch jako obchodník, řečník, vědec, příznivé dohody, úspěšná cesta, úspěchy ve zkouškách;

 • minus - roztržitost, povrchnost, nespolehlivost, netaktnost, nečestnost, pomlouvačnost, chybná spekulace.

 

Jupiter k Venuši:

 • plus - radost ze srdečnosti, snaha dělat se oblíbeným, harmonický poměr k jiným osobám, umělecké úspěchy, dary, šťastná přátelství, zasnoubení nebo sňatek; dobrá doba pro nákup šatů a ozdob; štěstí a radost;

 • minus - pohodlnost, nedbalost, nadměrný a nekontrolovaný citový život, náchylnost k blahobytu a marnotratnosti, finanční těžkosti, onemocnění způsobené hýřením nebo přehnanými požitky, milostné konflikty.

 

Jupiter k Marsu:

 • plus - podnikavost, nutkání k činnosti, snaha o úspěch, šikovnost při vyjednávání s úřady a představenými, zásnuby, sňatek, vůle k plození, narození;

 • minus - konflikty s předpisy, zákony a představenými, náchylnost k unáhlenostem, přehnanostem, nutné rozhodnutí, porušení úmluv, rozpory v manželství.

 

Jupiter k Jupiteru:

 • plus - bezstarostnost, spokojenost, pocit štěstí, uznání, úspěchy, blahobyt, výhody, dary;

 • minus - náchylnost k marnotratnosti, poživačnosti, nevýhody s tímto spojené, nespokojenost, zlá nálada, konflikty, mrzutosti, těžkosti s úřady, zejména finančními.

 

Jupiter k Saturnu:

 • plus - pokoj, vytrvalost, trpělivost, úsilí, tvrdošíjnost ve sledování vytyčených cílů, smysl pro povinnost, snaha o vlastnictví, úspěch v bytových a pozemkových záležitostech, potřeba samoty;

 • minus - kolísání, nerozhodnost, nepříjemné změny, bytové těžkosti, střídání spolupracovníků, chybné kroky, právní těžkosti, náchylnost k chorobám.

 

Jupiter k Uranovi:

 • plus - šťastné poznání, nové ideály a plány, vynálezy, reformy, chtít všechno předělat, chuť do cestování, šťastné ale přechodné spojení, rychlé pochopení situace, zároveň i zisk skrze spekulaci nebo loterii, náhlé uznání;

 • minus - láska k nezávislosti a ke svobodě, revolucionářské zaměření, opozice, netaktnost, přehánění, neobyčejné duševní napětí, které se však může šťastně uvolnit, unáhlenost, promeškání dobré příležitosti, světonázorové, náboženské nebo politické konflikty.

 

Jupiter k Neptunovi:

 • plus - idealistické náchylnosti, vnímavost pro etické i sociální ideje, podněty skrze jiné osoby, nebo obměna a cesty, daleko jdoucí plány, velkorysost, výhoda nebo zisk při nepatrném namáhání, daleké cesty;

 • minus - ovlivnitelnost, nechat se vést, zasněnost, rozpor mezi ideálem a skutečností, zklamání, chybné spekulace, nepochopený, znepřátelený, urážky, podkopávání dobré pověsti, nebo postavení, politické konflikty, ztráty, pozor na podvodníky a hochštaplery.

 

Jupiter k Plutovi:

 • plus - daleko jdoucí fanatické snažení, chtít se bezpodmínečně prosadit, postavit se na vrchol, dosáhnout vedení, stát se bohatým;

 • minus - chtít využívat jiných lidí, velké chybné kroky, zpětné účinky dřívějších provinění, pření se o vše, ztráta skrze státní moci, skrze právní procesy.

 

Jupiter k Měsíčnímu uzlu:

 • plus - přizpůsobivost, navázání dobrých vztahů, úspěšné vyjednávání, s jinými docílit obchodních vztahů, podílnictví, zasnoubení, uzavření manželství;

 • minus - disharmonické nebo asociální počínání, konflikty.

 

Jupiter k Ascendentu:

 • plus - hledat si nové známosti a spojení, dobrá /spekulace/ spolupráce, úspěchy a uznání, tvořit si pěkné okolí nebo pěkný domov;

 • minus - třenice a diference s jinými, vzepření se proti přesvědčení jiných.

 

Jupiter k Medium Coeli:

 • plus - hledat si harmonické duševní spojení, být vesele naladěný, dosáhnout nového postavení, šťastný životní obrat, milostné štěstí, životní úspěch;

 • minus - nejisté poměry, přeměny v životním postoji a povolání.