Grumlík

1. dům

Chování je výrazněji zabarveno city. Velký vliv má ranné dětství, rodina. Změny nálady. Silnější vazba k matce. Bývá plnější obličej, láska k jídlu, mnohdy korpulentní postava. Snadnější ovlivnitelnost jinými.

2. dům

City závislé na materiálním komfortu. Pocit bezpečí jen, je-li finanční jistota. Dobré obchodní schopnosti, zejména ve věcech spojených s potravou, domovem, nemovitostmi.

3. dům

Myšlení a řeč hodně ovlivněno citovými faktory. Denní snění, fantazie. Rádi pohyb, odmítání rutiny. Aktivity se sourozenci. Sousedé se mohou stát součástí rodiny.

4. dům

Silné postavení Měsíce. Citová identifikace s domovem, rodinou, rodištěm. Dobří kuchaři, výborné v ženském horoskopu. Silné ovlivňování matkou v průběhu života. Možné finanční zlepšení v druhé polovině života. N: Časté změny pobytu.

5. dům

Častá změna v milostných záležitostech. Citová závislost na milenci. Většinou plodnost. Láska k dětem. N: Citová impulzivita, hazardní hry, spekulace.

6. dům

Křehčí zdraví, závislé na citovém stavu. Možné psychosomatické nemoci. Citový stav silně ovlivňuje práci a vztah ke spolupracovníkům. N: Hypochondrie. Časté změny zaměstnání: Nestabilní zdraví.

7. dům

Manželství, partnerství převážně pro citové důvody. Původní rodina může ovlivňovat manželství. Citová závislost. V manželství se hledá více otec či matka než partner.

8. dům

Silná citlivost. Telepatie. V cítění se do jiných lidí. Finanční záležitosti hodně závislé na partnerovi. Náladovost. Žárlivost. N: Přílišná sexualita.

9. dům

Hluboký citový vztah k církvi, filosofii. Světový názor nikoli na základě rozumové úvahy, ale v závislosti na citech. Láska k cestám. Bydlívají daleko od domova. N: Dogmatismus ve víře, filosofii. Úzkoprsost.

10. dům

Potřeba dosáhnout výlučnosti a uznání. Ambiciózní rodiče, matka mívá dominantní vliv: Kariéra, úspěšnost prostřednictvím žen.

11. dům

Silná citová potřeba přátelství, skupinových aktivit. Četná přátelství se ženami. Nebývají rádi sami. V partnerském vztahu větší citová nezávislost.

12. dům

Nálada, pocity silně ovlivněny nevědomím, dávnými zážitky, zkušenostmi, vzpomínkami z dětství. Možná intuice. Citová zranitelnost spolu s horší schopností sdělovat své pocity. Stydlivost. N: Neuróza, opuštěnost, smutek.