Heindel

Měsíc v 1. domě

Měsíc v prvním domě. Vychází-li Měsíc v prvním domě při narození, dává velmi neklidnou povahu, zvláště v pohyblivých a základních znameních. Takový člověk stále usiluje o změnu svého postavení, okolí a zaměstnání, je posedlý nenasytnou touhou po cestování a je vždy ochoten vydat se do světa. Vychází-li Měsíc v pevném znamení, je zde trochu více stálosti, avšak i v tomto případě takový člověk pravděpodobně procestuje část svého života. Lidé s Měsícem v prvním domě jsou obvykle citliví, zvláště je-li Měsíc  v psychických znameních Raka a Ryb. Mají bujnou fantazii a značnou intuici. Toto postavení má silný vliv na zdraví zvláště v horoskopu ženy a aspekty, které Měsíc přijímá, určují odolnost organismu. Je to rovněž známka úspěchu v zaměstnáních, která umožňují styk s veřejností.

 

Měsíc ve 2. domě

Měsíc ve druhém domě znamená proměnlivé peněžní poměry, není-li posílena dobrými aspekty Jupitera, planety hojnosti, nebo Venuše, planety přitažlivosti. Příznivé aspekty Slunce činí poměry ustálenější.

 

Měsíc ve 3. domě

Měsíc ve třetím domě dává výjimečně plodnou představivost se silným sklonem k duševní činnosti, která však nevyžaduje stálost a soustavnost, nýbrž přináší změny, např. při vydávání novin, kde je zapotřebí obratného zjišťování událostí a výběru zpráv a je nutno se pohybovat po světě za účelem jejich získání. Těmto lidem lichotí přízeň veřejnosti a je-li Měsíc obdařen příznivým aspektem Merkura, dosahují významného postavení.

 

Měsíc ve 4.domě

Měsíc ve čtvrtém domě a dobře ozářený znamená příznivé domácí poměry, zvláště na sklonku života. Je-li však Měsíc poškozen, musíme usuzovat na opačné podmínky. Toto postavení naznačuje rovněž možnost duchovních zážitků a zkušeností, hlavně tehdy, je-li Měsíc ve vlastním znamení Raka nebo v Rybách, které je rovněž vodním znamením. Ohlašuje též mnoho změn pobytu, které budou buď výhodné nebo škodlivé v závislosti na aspektech Měsíce.

 

Měsíc v 5.domě

Měsíc v pátém domě a v základních nebo pohyblivých znameních je znakem člověka s city velmi proměnlivými a milovníka zábav a her. Znamená rovněž početnou rodinu hlavně ve Štíru. Dokonce v neplodném znamení, jako je Lev, dává Měsíc děti, je-li v pátém domě. Tyto záležitosti musíme ovšem posuzovat dle horoskopů obou rodičů, neboť je-li jeden z nich neplodný a je-li Měsíc  v 5. domě v Panně nebo ve Lvu, nemůže horoskop druhého tuto  okolnost napravit.

 

Měsíc v 6. domě

Měsíc v šestém domě není výhodný, zvláště v horoskopu ženy a kdokoliv s tímto postavením Měsíce bude mít příznivější podmínky v podřízeném postavení než v samostatném obchodním nebo jiném podniku. Bude-li takový člověk zaměstnavatelem, bude mít těžkosti s podřízenými a zaměstnanci a nesnadno si je udrží. Budou stále fluktuovat.

 

Měsíc v 7. domě

Měsíc v sedmém domě a příznivě ozářený je známkou šťastného manželství, výhodného společnictví a všech záležitostí, které mají vztah k veřejnosti, neboť takový člověk je populární. Je- li však vážně poškozen, zvěstuje nestálého manželského partnera, ztráty v důsledku sporů, společnictví a všeobecně veřejných záležitostí.

 

Měsíc v 8. domě

Měsíc v osmém domě přináší zisky skrze manželství a dědictví, je-li příznivě aspektován. Rovněž zvyšuje počet dětí, ačkoliv není vyloučeno, že některé zemřou. Je-li však Měsíc poškozen, finanční poměry se po uzavření sňatku zhoršují a je-li vyhlídka na dědictví, vzniknou kvůli němu spory, které končí v neprospěch zrozence.

 

Měsíc v 9. domě

Měsíc v devátém domě a příznivě ozářen obdařuje jasným sklonem k právům a filozofii podle povahy aspektů. Takový člověk podnikne daleké cesty jednak pro zábavu, jednak pro užitek a někdy dosahuje veřejné proslulosti. Toto umístění Luny podporuje výskyt zajímavých snů a vizí, zvláště v aspektu s Neptunem. Je-li Měsíc poškozen, je člověk impulzivní a rozhoduje se unáhleně,  tak mu vznikají škody. Cestuje-li, setkává se s různými potížemi. Je rovněž náchylný ke změně náboženského vyznání a naráží kvůli tomu na nesouhlas jiných lidí.

 

Měsíc v 10. domě

Měsíc v desátém domě a příznivě aspektovaný je známkou štěstí, popularity a blahobytu. Takový člověk má oblibu veřejnosti a u žen a získává majetek. Rozum je vážný, diplomatický, ale i zvědavý a zkoumavý. Je-li Měsíc poškozen, hrozí člověku nepřátelství a osudové zvraty. Někdy bývá zapleten do veřejných skandálů a v důsledku toho sklízí veřejnou kritiku.

 

Měsíc v 11. domě

Měsíc v jedenáctém domě a příznivě aspektovaný dává mnoho přátel především mezi ženami. Je-li však poškozen, potkává takový člověk rovněž přátele, ale ti pouze předstírají své přátelství v naději na dosažení výhod.

 

Měsíc ve 12. domě

Měsíc ve dvanáctém domě a dobře ozářený, je známkou úspěchu v zaměstnání, které je skryto před pohledem veřejnosti, ve věznicích, nemocnicích a sociálních ústavech. Je zde možnost zápletek do tajných milostných vztahů, avšak je-li Měsíc příznivý, je takový člověk schopen udržet tyto záležitosti v tajnosti. Je-li Měsíc poškozen, hrozí nebezpečí od tajných nepřátel, potíže a pronásledování.