Jamnická

Měsíc v domech

 

Měsíc v prvním domě

Pokud Měsíc vychází v okamžiku narození v prvním domě, značí to neklidnou povahu, zejména u pohyblivých znamení. Člověk stále usiluje o změnu svého postavení, okolí a je posedlý nenasytnou touhou po cestování. Pokud Měsíc vychází v pevném znamení, je člověk stálejší, avšak i v tomto případě pravděpodobně procestuje část svého života. Lidé s Měsícem v prvním domě jsou obvykle citliví, zejména pokud se Měsíc nachází ve znamení Raka nebo Ryb. Mají bujnou fantazii a značnou intuici. V horoskopu ženy má toto postavení silný vliv na zdraví a aspekty, které Měsíc tvoří, určují odolnost organizmu. V zaměstnáních, která umožňují styk s veřejností, je znakem úspěchu a popularity.

 

Měsíc v druhém domě

Pokud není posilněný dobrými aspekty Jupitera (planeta hojnosti) nebo Venuše (planeta přitažlivosti), značí proměnlivé finanční poměry. Příznivé aspekty Slunce poměry ustálí. Všeobecně je možné konstatovat, že se do tohoto domu Měsíc nehodí.

 

Měsíc ve třetím domě

Dává výjimečně plodnou představivost se silným sklonem k duševní činnosti, která však nevyžaduje stálost a soustavnost, a přináší změny (novináři, redaktoři). Těmto lidem lichotí přízeň veřejnosti, a pokud je Měsíc obdařený příznivým aspektem Merkura, dosahují významného postavení.

 

Měsíc ve čtvrtém domě

Dobře aspektovaný značí příznivé domácí poměry, zejména na sklonku života. Pokud je však Měsíc poškozený, musíme předpokládat opačné podmínky. Toto postavení naznačuje i možnost duchovních zážitků a zkušeností (postavení ve znamení Raka nebo Ryb). Člověk, u kterého se Měsíc nachází v tomto postavení, bude častokrát měnit místo svého pobytu, ať už půjde o změny výhodné, či nevýhodné.

 

Měsíc v pátém domě

U základních nebo pohyblivých znamení předznamenává člověka s velmi proměnlivými city, milovníka zábav a her. V tomto domě značí plodnost, dokonce i ve spojení se znamením Panny a Lva.

 

Měsíc v šestém domě

Nevýhodné postavení, především v horoskopu ženy. Naznačuje typ člověka, který se neuplatní ani jako podnikatel, ani obchodník. Příznivější podmínky má v postavení podřízeného. Poškozený Měsíc nepříznivě působí na zdravotní stav.

 

Měsíc v sedmém domě

Příznivě aspektovaný signalizuje šťastné manželství, úspěch v povoláních vyžadujících citlivý přístup k lidem a zaručuje popularitu. Pokud je poškozený, působí v uvedených oblastech negativně.

 

Měsíc v osmém domě

Dobře aspektovaný přináší zisky bez vlastního přičinění (dědictví, věno). S poškozeným Měsícem se finanční poměry uzavřením sňatku zhoršují, v případě dědictví vznikají spory, které nedávají vyhlídky na úspěch.

 

Měsíc v devátém domě

Obdarovává člověka jasným rozumem se sklonem k vážnosti a zbožnosti. Podle povahy aspektů je možné předpokládat studium v oblasti práva a filozofie. Při aspektu s Neptunem se objevují zajímavé sny a vidiny. Pokud je Měsíc poškozený, půjde o člověka impulzivního, rozhoduje se unáhleně a v případě cestování má problémy spojené se zvýšenými výdaji.

 

Měsíc v desátém domě

Je znakem štěstí, popularity a blahobytu. Značí jedince s diplomatickými schopnostmi, oblíbeného hlavně u opačného pohlaví, ale i v celém okolí. Poškozený Měsíc vypovídá o člověku obklopeném nepřátelstvím, kterému hrozí osudové zvraty.

 

Měsíc v jedenáctém domě

Při příznivých aspektech přináší člověku mnoho přátel, především mezi ženami, pokud je však poškozený, bude se jednat o přátelství jen zdánlivá a falešná.

 

Měsíc ve dvanáctém domě

Naznačuje uplatnění v zaměstnáních, která vyžadují styk s veřejností (umělecká řemesla, věznice a sociální ústavy). Nepříznivě aspektovaný Měsíc přináší problémy a nebezpečí ve všech oblastech, zejména falešná obvinění.