Rudhyar

LUNA naznačuje v každém domě takovou oblast zkušenosti, která vyžaduje schopnost přizpůsobit se požadavkům každodenního života. Jedinec musí jít po své cestě obezřetně a být ochoten k potřebným kompromisům. Musí se mít na pozoru, aby nepodléhal vlastním náladám nebo požadavkům těch, kdo jsou závislí na jeho vedení či péči.

 

V 1. domě se tento lunární rys, pokud jde o přizpůsobivost a instinktivní odhad možností a nebezpečí, projevuje v rámci více méně přesně diferencované individualistické struktury. Jedinec potřebuje tuto vlastnost - která se může projevovat také jako důvěra v mateřskou osobnost - k tomu, aby mohl uskutečnit svou jedinečnost a svůj osud. Při určitých aspektech Luny mohou být zkušenosti vztahující se k sebepoznávání povrchní a iracionální. V horoskopu ženy může zkušenost mateřství nabýt rozhodujícího významu pro celý další průběh života.

Ten, kdo má Lunu ve 2. domě, musí pružně využívat všech svých schopností a s otevřeností přijímat všechno, co život přináší. Je-li veřejným činitelem, umělcem nebo spisovatelem, bude ohlas veřejnosti podmiňovat jeho finanční situaci, která bude vždy spíše kolísavá. Osoba s Lunou ve 2. domě se může vyznačovat velkou citlivostí pro potřeby doby a požadavky kolektivního nevědomí.

Luna ve 3. domě by měla povzbuzovat intelektuální činnost a schopnost najít vlastní cestu v narušeném či chaotickém prostředí. Vztahy ke stejně starým osobám či k ženě z příbuzenstva - nebo k ženám vůbec - mohou povzbuzovat fantazii a usměrnit vývoj bystrého intelektu. K překonání náladovosti je zapotřebí objektivity.

Ve 4. domě se Luna vztahuje převážně na vliv matky a na city, které člověk chová ke svému domovu a k vlastní tradici. Takový jedinec často opouští své psychické základy, možná ze strachu před rušivými konfrontacemi. Pro přežití či pro mír v duši potřebuje značnou schopnost vcítit se do pocitů jiných lidí a do atmosféry místa, kde žije. Tato schopnost však také může vyvolat problémy příliš subjektivním přístupem k tvrdé životní realitě.

Luna v 5. domě může povzbuzovat básnickou představivost, ale také nestálý citový život, který je řízen vášněmi. Funkce Luny zde vytváří buď matku, nebo mystickou Mzu, která inspiruje umělce. Matka s tímto postavením Luny by neměla dopustit, aby se její děti staly na ní psychicky závislými, i když velmi potřebují její vedení.

V 6. domě může Luna přinášet velké porozumění pro potřebu změny a nové orientace. Jedinec potřebuje tuto lunární funkci k tomu, aby se dokázal přizpůsobit často velmi namáhavým pracovním podmínkám nebo se vyrovnal se zdravotními potížemi. V obtížných obdobích může toužit po někom, kdo by o něho pečoval, místo toho by se však měl spolehnout na svou schopnost přizpůsobit se a přijímat účinné kompromisy.

V 7. domě by měla Luna poskytovat pochopení pro zvláštnosti a potřeby partnera. Pružnost v meziosobních vztazích, zejména v manželství, je velmi důležitá. Vztah sám o sobě by měl být posilován a měla by mu být věnována větší pozornost než partnerovi. Měl by být zvolen takový partner, který dokáže reagovat na projevy vlastní psychiky, zejména jde-li o 7. dům v horoskopu muže.

V 8. domě by se funkce Luny měla vztahovat ke schopnosti předvídat vývojové trendy v oblasti praktického podnikání, případně k potřebě zaujímat chápavé postoje k náladám veřejnosti. Na tomto poli zkušenosti může být Luna magickým zrcadlem, které odhaluje činnost neviditelných sil. Stojí-li však v neharmonických aspektech k některým planetám, může takto aspektovaná Luna přinášet zmatek a pasivitu vůči elementárním silám. Dobrý návod a analytický, praktický duch má v takovém případě velkou cenu.

V 9. domě naznačuje Luna potenciální schopnost přizpůsobit se nezvyklým a snad i exotickým nebo transcendentním podmínkám existence, jakož i schopnost přijímání nových pojetí a symbolů. Toto postavení Luny je velmi cenné pro ty, kdo plní velké úkoly nebo hledají metafyzické pravdy a abstraktní principy. Umožňuje vědomí zpracovat to, co duch nedokáže rozumově analyzovat. V některých případech může poskytovat jasnovidecké schopnosti nebo bystré chápání spodních proudů v politice, jakož i schopnost formulovat použitelné operační plány.

V 10. domě naznačuje Luna schopnost uskutečňovat velké projekty nebo společenské plány v případě, že jsou praktické a užitečné. Zrozenec dokáže přesně odhadnout, co je v daném okamžiku třeba, i náladu veřejnosti ve vztahu k sociální a politické situaci. Potřebný čin pak následuje zcela snadno, není-li ovšem funkce Luny narušena jinými faktory. Prezident Franklin D. Roosevelt je dobrým příkladem pro Lunu v 10. domě, v jejíž blízkosti však stojí silný Mars, který dává impuls k jeho veřejné činnosti. Dalším příkladem může být Gándhí.

V 11. domě může Luna vyjadřovat úspěchy společnosti nebo její způsob života a přináší jedinci dobré přátele i pocity uvolnění. Zrozenec však také může mít silné vědomí sociální nespravedlnosti a společenských zlořádů spolu se schopností vyjádřit kolektivní pocit nespokojenosti a snad i vzpoury. V tradičním horoskopu Jany z Arcu je Luna v 11. domě v konjunkci s Jupiterem, což je značně výmluvné postavení pro osobnost, jejíž "hlasy" vedly k povstání a k osvobození porobené vlasti.

Ve 12. domě může Luna naznačovat psychické nadání nebo schopnost ducha zpracovat význam přechodu od končícího cyklu ke zrodu nového. Všechno závisí na tom, jak se této schopnosti využije. Může totiž jedince přemoci a uvést ve zmatek, může také náhle přivodit karmu a vést tak k jakémusi konečnému zúčtování. Člověk se pak musí vyvarovat pasivního postoje nebo deprese a nesmí se příliš poddávat vlivu kolektivního nevědomí či vlastních komplexů.