Grumlík

V Beranu

Příliš impulzivní osobnost. Jednání bez rozmyslu, časté a náhlé střídání nálad. Tendence k citové dominanci ve vztahu. Malá citová podřízenost.

V Býku

Potřeba materiálního, finančního zajištění pro citovou stabilitu. City stálejší, pevnější. Láska k bohatství a k příjemným věcem života. Obliba dobrého jídla, pití. Možná lenost. Smysl pro zařizování finančních a rodinných záležitostí.

V Blížencích

Kolísání citů, náladovost. Rádi hovoří, někdy až příliš, mohou být na obtíž. Snaha o racionalizaci citů, někdy neví, co vlastně cítí. Nervozita. Časté změny pobytu. N: Zmatenost, velká citová nestabilita. Nesoustředěnost.

V Raku

Velká citlivost; až citová křehkost a snadná zranitelnost. Silný vztah k matce, domov. Starostliví rodiče. Soucítění s jinými. N: Přílišná citlivost až vztahovačnost. Vše se jich osobně dotýká. Citová nestabilita. Problémy v rodině.

Ve Lvu

Podvědomá potřeba být obdivován. Vyhledávání dramatických a citových zvratů. Chtějí být středem pozornosti, dramatizace pocitů. N: Hysterie, teatrálnost, dětská potřeba sebedůležitosti.

V Panně

Píle, praktická povaha. Čistotnost. Výrazná péče o správnou výživu. Stydlivost, držení se zpět, práce v ústraní. Pozornost k detailu. Tendence až příliš analyzovat city. N: Puntičkářství, perfekcionismus, přehnaná kritičnost.

Ve Vahách

Silná závislost na pocitech jiných. Velká rozrušenost v neharmonických partnerských vztazích. Hezký domov, estetický. Vazba silná na rodiče, zejména matku. N: Přílišná citová závislost. Zbytečně se rozrušují, citová labilita.

Ve Štíru

Intenzivní prožívání citů, vášnivost. Osobní záležitosti se berou příliš vážně. Žárlivost, snaha ovládat jiné citově. N: Pomstychtivost, neústupnost v citových věcech. Dominance.

Ve Střelci

Idealistická povaha. Chtějí dosáhnout vysokých cílů, ale chybí jim racionalita, věcnost pohledu. Velký vztah k tradičním filosofiím, vírám, idejím. Často mění bydliště, bydlí ve vzdálených místech od domova. N: Úzkoprsost, sektářství, dogmatismus, arogance. Jen jejich víra, filozofie je správná. Přehnaný optimismus.

V Kozorohu

Působí chladně, studeně. Rezervovanost. Berou život příliš vážně. Citový vztah k majetku. Ambiciózní. Stydliví, těžko se k nim proniká. N: Vypočítavost, chtějí dosáhnout úspěchu bez ohledu na pocity jiných.

Ve Vodnáři

Porozumění lidem. V citech nezávislí, obtížně spoutatelní. Požadují svobodu ve vztahu. N: Touha po svobodě ve vztahu za každou cenu. Strach z citového vztahu. Tvrdohlavost.

V Rybách

Přílišná citlivost, velké soucítění s jinými. Živá představivost. Snadná zranitelnost. N: Neurotické tendence, citová nejistota, extrémní stydlivost. Vztahovačnost.