J.Kefer

Luna ve znameních zvířetníku

Beran

Rozum převládá nad citovostí, ctižádost, živý temperament, touha po nezávislosti hospodářské, hádavost, vládychtivost, ukvapenost, nestálost, záchvaty vůdcovství, bojovnost, impulsivita, svéhlavost. Nebezpečí neplodnosti (není-li Luna v 1. domě) a násilné smrti.

 • Stupně: 1–10: je-li Mars dobře ozářen, je to znamenitá konstelace. V opačném případě ukvapenost, ostrost, jež jiné zraňuje a činí nepřáteli, chabá morálka. Při poškození Marsem a Venuší sklon k rakovině.
 • 11—20: při dobrém postavení Slunce pevnost charakteru, odvaha, ušlechtilé city.
 • 21—30: mnohdy rozpoltěné povahy, nerozhodnost, horečnaté jednání, neklid, mnohostrannost, odvaha, čestnost a sebedůvěra.

Býk

Vznešené vystoupení, zdvořilost, přívětivost, rozum, spravedlnost, praktičnost, vytrvalost, smyslnost, sobectví, konservativnost, zájem o hudbu. Finanční úspěchy možné v zemědělství a v realitách, střední plodnost.

 • Stupně: 1—10: dobromyslnost, pevnost, láska k hmotným požitkům.
 • 11—20: vyvinutý smysl pro životní praxi.
 • 21—30: soustředění, podnikavost, touha po vážném uplatnění v životě.

Blíženci

Značná pohyblivost, mnoho cest a návštěv, dobrý řečník, velká plodnost. Je-li Luna dobře aspektována Jupiterem, Sluncem nebo Venuší, je to postavení velmi dobré. Při poškození lstivost, povrchnost, lhavost. Konjunkce s Merkurem zvyšuje značně dobré kvality postavení.

 • Stupně: 1—10: lstivost, mnohostranné zájmy, pohyblivost myšlenek a citů, řemeslná zručnost. Na 4° 30´[1] hrozí násilná smrt.
 • 11—20: milý, družný, radostný charakter, záliba v umění, značná smyslnost.
 • 21—30: pevnější city, touha po nezávislosti, láska k svobodě, hrdost, soucitnost, ušlechtilá dobrota.

Rak

Čistý lunární typ, nestálý, lehce ovlivnitelný, družný, veselý, pokojný, spořivý, fantastický, sensitivní, dobrý pozorovací dar. Domácky založený, umí využiti okolí, velká plodnost (při dobrém ozáření Jupiterem nebo Venuší mnoho dětí), četné malé cesty, dobrý chodec, záliba ve vodě, v březích, nestálý přítel, slabé vášně, hluboký citový sklon k domovu a k matce, napodobovací dar. Výhodnější při nočním narození. Při poškození nebezpečí zánětu pohrudnice.

 • Stupně: 1—10: mateřské pudy, lehce ovlivnitelný, veselý, mírný, starostlivý o rodinu, nebezpečí hysterie při zlém ozáření Luny, při poškození Marsem a Venuší: sklon k rakovině.
 • 11—20: silnější energie a vášně, podnikavost, bohémství.
 • 21—30: dobrosrdečnost, soucitnost, hluboké myšlenky, je-li Neptun dobře, pak skvělá fantasie. Na 22°[2] nebezpečí násilné smrti.

Lev

Ctižádost, snaživost, vytrvalost, ušlechtilost, věrnost, intuice, pánovitost, odpor proti službě a podřízenému postavení, láska k přepychu, k druhému pohlaví a k povolání, které je spojeno s důležitostí a zodpovědností, malá plodnost, při poškození Uranem nebo Saturnem: angina pectoris.

 • Stupně: 1—10: zvýšená ctižádost a touha po uplatnění, velkorysost. Při poškození zlé zkušenosti v lásce, nevěra.
 • 11—20: dobrý intelekt, vyšší duchovost zaměřená k vysokým cílům, značná smyslnost; mnoho znamená ohled na peníze a lásku.
 • 21—30: činorodá energie, je-li Mars dobře ozářen, snaživost, soucit, rozhodnost, sklon k vědeckým studiím. Na 26° při poškození Marsem (zvl. je-li v 1. domě) nebo Saturnem nebezpečí utopení nebo otravy.

Panna

Nepříliš dobrá konstelace. Zmenšuje vše veliké, slabá energie, zato více je vyvinuta kritika, chytrost, sobectví, opatrnost, pedantství, nerozhodnost, melancholický puntičkář. Úspěch jako cestovatel, obchodní zástupce, učitel, úředník. Nevhodný k samostatnému nebo zodpovědnému povolání. Střední plodnost, mnoho malých cest, láska k mladým lidem, nebezpečí alkoholu, nachlazení, úplavice, možnost násilné smrti.

 • Stupně: 1—10: zvýšená ctižádost, opatrnost, sklon ke kritice a četbě, rezervovanost, dobrý intelekt, je-li Merkur dobře postaven.
 • 11—20: melancholie, vypočítavost, sklon k zemědělství, zahradnictví.
 • 21—30: veselejší a družnější charakter, věrnější a stálejší.

Váhy

Příjemná osobnost, milý, přitažlivý charakter, láska k umění, spravedlnosti, druhému pohlaví, mnoho přátel, záliba ve společné práci, střední plodnost, malé cesty, nebezpečí násilné smrti. Žena má mnoho nápadníků, ale nijak zvlášť souladné manželství. V konjunkci s Merkurem: znamenitý rozum a řečnické nadání.

 • Stupně: 1—10: ryzí Venušin vliv, oblíbenost, střídmost. Při poškození Marsem a Venuší nebezpečí rakoviny.
 • 11—20: zjemnělá bytost se silnými vášněmi, lehce upadající do výstředností.
 • 21—30: intelektualita více vystupuje, podnikavost, přizpůsobivost, četné změny, řemeslná zručnost.

Štír

Impulsivita, hádavost, smyslnost a z ní nemoce, pomstychtivost, stálost, důvěryhodnost, nešťastné manželství, necitelnost, veliká plodnost, hrubost, sklon k pití. V horoskopu ženy: impulsivita a z toho utrpení, zvláště při poškození Saturnem nebo Marsem.

 • Stupně: 1—10: nebojácnost, ryzí marsovský typ, úspěch jako lékař, chirurg, voják, řezník.
 • 11—20: silnější city a fantasie, vážné zájmy.
 • 21—30: ryzejší vliv Luny, pohyblivost myšlenek, citu, láska k proměnám a dobrodružství, sklon k moři, ale značná domácí pouta. Záliba v okultismu.

Střelec

Sympatický, otevřený, neklidný, intuitivní, milující sport, vzrušení, nerozvážnost, mírumilovnost, velká plodnost, oblíbenost. Dobrý aspekt k Merkuru tvoří dobré filology a řečníky.

 • Stupně: 1—10: praktický, svobodomyslný, milosrdný, litující jiné, sklon k sportu a radostem ze života. 8°: v aspektu se Saturnem: smrt utopením, možnost zavraždění (opozice) uškrcením, zvl. v rohových domech.
 • 11–20: vášnivější typ, vynalézavost, láska k technice, zbraním, podnikavost, ctižádost.
 • 21—30: velkorysost, humanita, vřelý cit, zbožnost.

Kozoroh

Mnoho znamená postavení Saturna. Je-li příznivé, pak soustředění, zřetelnost, jednoduchost, spořivost, snaha po vzestupu, úspěchy, jinak lenost, sobectví, necitelnost, melancholie, slabé zdraví, málo síly a uznání. Obecně slabé vášně, bezcitnost, mnoho malých cest, neplodnost, možnost násilné smrti, lidé málo příjemní.

 • Stupně: 1—10: při poškození slabá inteligence, bezvýznamní lidé, při silném postavení snaživost, odbornictví, úspěch ve výrobě a řemesle. Při poškození Marsem a Venuší sklon k rakovině.
 • 11—20: poněkud jasnější typ, normální pudy, spořivost, výdělkářství, úspěch v zemědělství a vytrvalostí.
 • 21—30: velká inteligence, mnohostrannost, praktičnost, ale nerozhodnost, nedůvěra, sobectví. Velmi cudný člověk.

Vodnář

Chytrost, zdvořilost, družnost, dobrota, jemnost, idealismus, humanita, láska k umění, vědě, kuriositám, mystickým studiím, zájem o vše zvláštní, slabé vášně a pudy, klid, střední plodnost. Při poškození mnoho zlých přátel, tupost a lenost myšlení, možnost násilné smrti. Dobře k Merkuru znamenitý rozum a výmluvnost, špatně k Saturnu nebo Uranu: angina pectoris.

 • Stupně: 1—10: vynalézavost, svéráznost, touha po nezávislosti a sebeuplatnění.
 • 11—20: láska k umění, živý intelekt, výmluvnost, malá energie.
 • 21—30: milá povaha, družná, přizpůsobivá, znalost lidí a výhodná spojení.

Ryby

Klid, trpnost, reservovanost, vážnost, plodná fantasie, romantismus, hluboké city, malá činorodost, nerozhodnost, bázlivost, ospalost, velká plodnost, mnoho malých cest, pohostinnost, chladnost, rezignace. Při poškození slabý člověk, který v životě nebude mnoho znamenat.

 • Stupně: 1—10: zasněný klid, málo energie, sklon k pasivnímu prožívání požitků.
 • 11—20: lenost, měnivé nálady, láska k domácímu životu, pohostinnost.
 • 21—30: více energie, neklidu, dráždivosti silných vášní. Je-li dobře ozářen Mars, pak i činorodost.


[1] Hvězda Prima Hyadum (?)

[2] Hvězda Pollux (?)