Jamnická

Měsíc ve dvanácti znameních

 

Měsíc ve znamení Berana

Propůjčuje velmi nezávislé myšlení, díky kterému si člověk razí vlastní cestu životem. Prudce odmítá cizí zásahy do vlastního soukromí. Je ctižádostivý a průbojný, ale chybí mu předvídavost, takže naráží na mnohé překážky. Pokud selže jeho úsilí v jednom směru, chopí se nového nápadu a jeho nevšední vytrvalost, odvaha a neohroženost mu přináší úspěch.

Pokud je Měsíc poškozený, nevyvíjí dostatek úsilí na dosažení vytýčeného cíle. Má sklon často měnit zaměstnání.

Měsíc ve znamení Býka

V tomto znamení je Měsíc v povýšení a velmi silně působí v kladném slova smyslu (tak jako v případě konjunkce Měsíce s Venuší). Pevnost Býka snižuje proměnlivost Měsíce a působí i s přísvitem Venuše.

Povaha proto bývá jemná, sebevědomá a rozhodná. Je doplněná vytrvalostí, předvídavostí a vlídností. Člověk umí tyto vlastnosti využít ve svůj prospěch. Získává přátele, majetek a postavení. Umí si vychutnat požitek ze získaných hodnot, miluje zábavu, družnost, umění a vůbec vše, co život činí krásnějším.

Měsíc ve znamení Blíženců

Symbolizuje člověka s širokým rozhledem, zálibou v literatuře a vědě. Poskytuje nevyčerpatelný zdroj nápadů a schopnost obratně a velkoryse řešit nepředvídané události a problémy.

Měsíc ve znamení Raka

Toto postavení činí člověka milým, družným a sympatickým, avšak také neschopným vyvinout jakékoli tělesné nebo duševní úsilí. Takovíto lidé se nechávají unášet proudem a k činnosti se odhodlají jen pod tlakem neodvratné nutnosti. Často jsou citliví vůči psychickým vlivům, hlavně pokud je Měsíc aspektovaný Neptunem nebo Uranem, a povaha aspektu také určuje, zda je tento vliv kladný, nebo záporný. Toto postavení také dává lásku k domovu a k pohodli. Zdravotně ovládá zažívací trakt.

Měsíc ve znamení Lva

Lidé pod vlivem tohoto postavení mají otevřenou. sebevědomou, průbojnou povahu s organizačními schopnostmi. Na úrovni svého sociálního postavení proto zastávají vedoucí místo. Ve vztahu k ostatním lidem jsou čestní, velkodušní a jejich vystupování je přímé a nestrojené. Při špatném aspektu jsou egocentričtí.

Měsíc ve znamení Panny

Příznivě aspektovaný zvyšuje rozumové schopnosti, dává dobrou paměť, zálibu ve studiu a snahu vyniknout. Tito lidé se chovají zdrženlivě, odmítají lichocení, nemají rádi okázalost a nápadnost.

Měsíc ve znamení Vah

Takovéto postavení v horoskopu signalizuje výhodu při získávání přátel. Činí člověka laskavým, sympatickým, příjemným, optimistickým a společenským. Postavení Měsíce ve Vahách dává schopnost správného úsudku, lásku k umění a hudbě a někdy pozoruhodné herecké schopnosti.

Měsíc ve znamení Štíra

Ovlivňuje charakterové vlastnosti jako jsou odvaha, nezávislost a rozhodnost. Člověk s takovým postavením Měsíce nestrpí zasahování do vlastních záležitostí a nerad se podřizuje ostatním, často jedná stroze a přísně, vyjadřuje se nevybíravě a je prudký. Jen ojediněle se dá ovlivnit laskavostí. Je vytrvalý a svoje rozhodnutí dokáže realizovat. Při poškození Měsíce vede k výstřednímu uspokojování smyslů a k problémům s druhým pohlavím. U žen se vyskytují těžké porody.

Měsíc ve znamení Střelce

Je znakem obratné a aktivní osoby se zálibou v turistice a cestování. U jedinců se projevuje láska ke zvířatům, především koním a psům, mívají sklon ke studiu náboženství a filozofie. Bývají optimističtí s dobrou náladou, vyhledávaní společníci. Ve spojení s desátým domem přináší dobrou finanční situaci.

Při poškození Měsíce se člověk stává nedbalým, netaktním a netolerantním vůči vlastním slabostem a nedostatkům.

Měsíc ve znamení Kozoroha

Příznivě aspektovaný přináší úspěch prostřednictvím lidí s vyšším sociálním postavením. Člověk s takto postaveným Měsícem se chová velmi plaše a nedokáže se prosadit.

Nepříznivě aspektovaný Měsíc vyvolává strach z nedostatku – což vede k přehnané lakomosti a chamtivosti bez ohledu na sebe a svoje okolí.

Měsíc ve znamení Vodnáře

Lidé s takto aspektovaným Měsícem mají mimořádné vyvinutou intuici a obrazotvornost. Jsou družné, přívětivé povahy, v důsledku čehož mají mnoho přátel. Naopak při poškozeném Měsíci toto postavení znamená neschopnost reálného myšlení.

Měsíc ve znamení Ryb

Způsobuje sklon k nedbalosti, lenivosti a váhavosti na základě mimořádně vyvinuté fantazie. Člověk raději sní, než pracuje, jeho životní pouť je provázená starostmi, problémy a útrapami. Miluje všechno, co vzrušuje jeho city, oddává se nereálným představám a má zvýšenou senzitivitu. Při příznivém aspektu Venuše nebo Merkura je hudebně nadaný a jeho umělecké projevy jsou hluboce procítěné.

Poškozený Měsíc ve znamení Ryb je horší než v jakémkoli jiném znamení, jedná se o nejpasivnější znamení. Tito lidé mají sklon podlehnout všem neřestem.