Ebertin

 

Luna ke Slunci :
 plus - milostná náchylnost, návštěvy, malé dary, výhody a uznání;
 minus - disharmonie v milostném životě; u žen malé zdravotní potíže.

Luna k Luně :
 plus - příjemná nálada, vztah k ženám;
 minus - střídání nálad.

Luna k Merkurovi :
 plus - duševní podněty, malé obchody, malé změny, známosti, spojení, novoty, dopisy, malé cesty;
 minus - nechuť do práce, nervozita, náchylnost k bolestem hlavy.

Luna k Venuši :
 plus - veselá nálada, milostné cítění, touha po něžnostech, družnost, dobrý úsudek o reálných věcech života, dobré pro nákup oblečení a ozdob;
 minus - malé rozpory s ženami, náladovost, ovlivnitelnost, pudové podráždění, zdravotní rozladění, pomluvy.

Luna k Marsu :
 plus - impulsívnost, cílevědomost, jednání podnícené city, podnikavost, malé úspěchy;
 minus - afektové jednání, podrážděná nálada, nerozvážnost, vzdorovitost, hádavost.

Luna k Jupiteru :
 plus - štěstí, vstřícné jednání, ochota si pomáhat, dobrota, malé výhody, návštěvy, dary, uznání, dobré pro vyjednávání s představenými a úřady;
 minus - lhostejnost, nedbalost, vnitřní konflikty, nepříjemné návštěvy, rozpory s představenými, náchylnost k nepotřebným výdajům.

Luna k Saturnu :
 plus - sebeovládání, rozvážnost, povědomí povinnosti, zajišťování vážných záležitostí. Dobré pro práci v klidném prostředí a pro vyjednávání se staršími lidmi;
 minus - uzavřenost, pocity méněcennosti, nedostatek sebedůvěry, strach před odhalením, zdravotní slabost.

Luna k Uranovi :
 plus - vystupňovaná duševní dráždivost, ctižádostivost, konat podle vnitřních instinktů, vůle nad sebou, překvapení, zvláštní zážitky;
 minus - zaujatost, fanatismus, přehánění, přepjatost nervů, neposednost, potřeba senzací, diference skrze přenáhlenost.

Luna k Neptunovi :
 plus - jemnocit, vnitřní zrak, silný život ve snech, duchovní podněty, mystické zážitky;
 minus - domýšlivost, sebeklamy, nezadržitelnost, prolhanost, nespavost.

Luna k Plutovi :
 plus - fanatické sledování určitých úmyslů, průbojnost;
 minus - výbuch citů, zvláštní dráždivost jednotlivých citových komplexů.

Luna k Měsíčnímu uzlu :
 plus - duševní spojitost, duševní zaměření k jiným osobám, spojení s ženskými osobami;
 minus - přerušení duševního kontaktu.

Luna k Ascendentu :
 plus - harmonické zaměření k jiným osobám, náchylnost ke známostem;
 minus - disharmonické vztahy k okolí.

Luna k Medium Coeli :
 plus - hledání duševního pochopení, srdečná náchylnost;
 minus - kolísavá náchylnost, proměnlivé cíle.