Kefer

SLUNCE

Příznivě, konjunkce: veřejné práce, dobré spojení, svatba.

Nepříznivě: odcizení s chotěm, představenými, nesnáze ve spojení s veřejností.

 

LUNA

Příznivě, konjunkce: spojení se ženami, lidem.

Nepříznivě: odloučení od žen, neúspěch u lidu

 

MERKUR

Příznivě, konjunkce: nové obchodní spojení.

Nepříznivě:  ztráta společníka, zrušení spojení

 

VENUŠE

Příznivě, konjunkce: zasnoubení, duševní spojení.

Nepříznivě: odcizení, rozluky

 

MARS

Příznivě, konjunkce: společné tvoření, spojení s druhým pohlavím. Nepříznivě: náhlé odcizení, spory

 

JUPITER

Příznivě, konjunkce: šťastné spoje, přátelství, zasnoubení.

Nepříznivě: spory, odcizení

 

SATURN

Příznivě, konjunkce: navázání trvalého spojení.

Nepříznivě: rozluka, smutek, úmrtí

 

URAN

Příznivě, konjunkce: náhlé spoje, významné krátkodobé známosti.

Nepříznivě: náhlé rozluky a nepřátelství

 

NEPTUN, PLUTO

Příznivě, konjunkce: tajná spojení, duchovní styk.

Nepříznivě: intriky, rozluky a nepřátelství

 

ASCENDENT

Příznivý nebo nepříznivý spoj.

 

MEDIUM COELI

Úspěch a nebo neúspěch v povolání zásahem jiných lidí.