Kefer

 

DRAČÍ HLAVA A DRAČÍ OHON (Vzestupný a sestupný lunární uzel)

Měsíční uzly zesilují a zdůrazňují prvky a astrologické domy horoskopu. Samostatně nelze z nich soudit jak v radixu, tak i v transitech. Vzestupný uzel má jupiterský charakter a naznačuje příznivá spojení a celkový úspěch. Sestupný uzel má charakter saturnský a naznačuje odcizení, špatná spojení a ztráty.

 

Vzestupný uzel

V domě:

 1. Úspěch v povolání, protekce, dobrý osud života, mnoho dětí
 2. Příznivé finanční poměry, šťastné spoje a náhody, rozmnožení majetku.
 3. Výhody ze smluv, dobrý poměr k příbuzným a výhody od nich, příznivé cesty.
 4. Zámožní rodiče, štěstí v rodinném kruhu, útulný domov, příjemné stáří, zisk z realit, bezstarostný život, dědictví, výhra.
 5. Štěstí v lásce, dětech, spekulaci, v činnosti umělecké a vychovatelské. U ženy: šťastné porody. Mnoho dětí a štěstí s nimi.
 6. Zdraví, životní síla, štěstí s podřízenými, nadání lékařské. u ženy: dobrá matka, manželka a kuchařka.
 7. Šťastné manželství. Více manželství.
 8. Přírůstek majetku věnem, dědictvím. Krásná smrt.
 9. Daleké cesty, vztah k cizině, možný sňatek v cizině nebo s cizincem.
 10. Úspěch v povolání, uznání, dobrá pověst.
 11. Dobří přátelé, protekce, znamenité styky, mnoho dětí.
 12. Úspěch proti nepřátelům a škodlivým vlivům.

 

Sestupný uzel

V domě:

 1. Zlý osud, neúspěch, osočování, oční choroby, zranění v obličeji.
 2. Finanční ztráty, marnotratnost, sociální odvislost.
 3. Škody ze smluv, spory s příbuznými, škody.
 4. Zlé pro rodiče, domov a stáří, ztráty v realitách, smutný konec života, promarnění dědictví.
 5. Přehnaná erotika, nemravnost, nemanželské děti, neshody s dětmi, neúspěch ve výchově dětí, ztráty spekulacemi.
 6. Ztráty pro podřízené, slabé zdraví, mnoho chorob.
 7. Nešťastné manželství, vdovství, veřejní nepřátelé, ztráty pro společníky a spory, rozluka anebo bez manželství.
 8. Promrhání nebo ztráta dědictví.
 9. Nebezpečí na cestách, v cizině a na moři.
 10. Nezdary v povolání, změny v zaměstnání, sklon k úrazům, překážky a ztráta úřadu.
 11. Ztráta dětí, falešní přátelé a ztráta skrze ně.
 12. Zavilí nepřátelé, omezení svobody, osamělost, vdovství, možnost uvěznění, pobytu v sanatoriu nebo blázinci.