Ebertin

 

I. (Beran)  Snaha po spojení, po převzetí vedení ve společnosti, pěstování osobních spojení. Chtít druhé ovládnout.

II. (Býk)  Trvalé spojení, upevnění a udržení spojení, pěstování a výstavba spojů, snažit se získat osobní výhody z druhých.

III. (Blíženci)  Mnohostranné spojení a podněty získané takto, pěstovat rodinné, sousedské vztahy. Povrchní spojení krátkého trvání.

IV. (Rak)  Snaha udržet spojení s rodičovským domem, s vlastí, duševní spojení, příbuzenské roztržky.

V. (Lev)  Láska k velkým společnostem, slavnostem a zábavám, získat oblíbenost ve společnosti, organizace, plýtvání, láska k nádheře, spekulace k druhým lidem s druhými lidmi.

VI. (Panna)  Pracovní společenství, vědecké společnosti, spojení se zákonitostmi vědy a učení. Diference způsobené nevhodnou kritikou nebo malicherností.

VII. (Váhy)  Obzvláštní schopnosti pro spolupráci ve společnostech s veřejností, přátelskost, smysl pro společnost, družnost, harmonické uspořádání ustanovení.

VIII. (Štír)  Bojovná společnost, neúnavná spolupráce, soudržnost násilím, rozkladné síly ve společnosti.

IX. (Střelec)  Duševně duchovní spojení, smysl pro spolupráci v právnických, technicko-proměnlivých nebo světonázorových ustanoveních. Přehnané plány v souvislosti s druhými.

X. (Kozoroh)  Snaha po účelných spojeních v souvislosti s jasnými cíly, se zodpovědností vůči druhým, šplhounství nebo egoismus ve společnosti.

XI. (Vodnář)  Pružné přátelské spojení s mnohostrannými zájmy a reformátorskými cíly, láska ke družnosti, chtivost novoty ve spojeních.

XII. (Ryby)  Sklon k tajným schůzkám a spojením, společné filozofické zájmy, všeobecnost škodlivých spojení.

 

REINHOLD EBERTIN - KOMBINACE HVĚZDNÝCH VLIVŮ; (zkráceno) (Z německého originálu přeložila Vilma Jamnická)