Kefer

Merkur v 1. domě

Dobrý intelekt, kritičnost, hlavně v mládí, dobrý řečník, sklon více k mytologii než k vědě, dar humoru, smysl pro vše nové.

 • Při nočním zrození schopnost k vedoucím místům obchodním a finančním, přátelství s význačnými duševními pracovníky a obchodníky.
 • Při poškození škodolibost, sklon k podvodným obchodům, dráždivost nervóza, žvanivost, pomlouvačnost.
 • V konjunkci se Sluncem: chyba v řeči
 • V konjunkci s Lunou: dobrý rozum a moudrost (v Beranu a ve Lvu; lepší než ve Střelci)
 • V konjunkci s Venuší: při nočním zrození úspěch jako hudebník, archivář, básník
 • V konjunkci s Marsem: při nočním zrození schopnost pro vysoké úřady, zvláště ty, které jsou ve spojení s kultem
 • V konjunkci s Jupiterem: při nočním zrození dobrý bankéř a vedoucí obchodu
 • V konjunkci se Saturnem: podřízené místo, možnost zajetí a otroctví.
 • V konjunkci se Saturnem, Marsem a Lunou: v kladném znamení a Merkur vládcem V. domu, pak vznikají krvesmilné sklony.
 • V konjunkci s Uranem: výstřední chování, originalita ve vkusu a myšlenkách, dobrý literát, učitel, umělec, astrolog a okultista.
 • Příznivě k Luně: dobrý rozum
 • Příznivě k Venuši: dobrý básník
 • Příznivě k Uranu: úspěch v literatuře.
 • Nepříznivě k Jupiteru: (zvláště do VII. domu) procesy a tím ztráty peněz.
 • Nepříznivě k Saturnu: do V. domu, choroby středního ucha.
 • Nepříznivě k Uranu: vynálezy, které za mnoho nestojí.
 • Nepříznivě k Neptunu: do VII. domu, procesy kvůli přátelům, mnoho ztrát, zvláště má-li Neptun v kvadraturu z II. domu.
 • V Beranu: postava dost vysoká, křehká a vyhublá; oválný obličej, světle hnědé, kudrnaté vlasy, temná barva obličeje. Povaha nestálá, ctižádostivá, nevěrná, lhavá, ostrý vtip, představivost, dobrý řečník a dramatik. Při poškození sklon ke krádeži a podvodům.
 • V Býku: střední postava, plný obličej, hnědé vlasy, temné vzezření, šedé nebo ořechově hnědé oči, povaha sebe milující, povídavá, nepředvídavá, sklon k pijanství a výstřednostem, tvrdohlavý, domýšlivý, sobecký a lstivý.
 • V Blížencích: vysoké, štíhlé, dobře stavěné tělo, tmavohnědé vlasy, vysoký nos, dlouhé paže, ruce a prsty. Povaha rychlá, aktivní, smysl pro vědu a řečnictví, spisovatelství a pedagogiku, neklidný, sklon k cestování. Při denním zrození úspěch jako filosof, filolog, geometr, přírodovědec, právník, teolog, V konjunkci s Jupiterem – jako soudce; se Saturnem – jako akrobat, písař; s Venuší – jako zbrojíř, prokurátor, hudebník, učitel, politik, intelektuál. Při poškození povrchnost, nervozita, žvanivost, nervózní způsob mluvy.
 • V Raku: krátká postava, bledé vzezření, černé vlasy, úzký obličej, ostrý nos, malé, šedé oči, měnivá a nejistá povaha, mělká, domýšlivá, nevybíravá v prostředcích při sebeuplatnění. Při poškození sklon k zlodějství.
 • Lev: široká postava, dosti hubená, široké oči, temné vzezření, kulatý obličej, světle hnědé vlády, široký a vysoko položený nos, povaha ostrá, útočná, rychlá v hněvu, uspěchaná, ctižádostivá a cholerická. Dobrý řečník, matematik, znamenitá fantazie.
 • Panna: vysoké, štíhlé tělo, tmavohnědé nebo černé vlasy, podlouhlý obličej, malé, tmavé oči; povaha rychlá, aktivní, obratná, záliba ve vědách, literatuře a filologii, dobrý řečník, nekli a sklon k cestám, úspěch v povoláním obdobně jako v Blížencích.
 • Váhy: souměrná postava, poněkud plnější, světlehnědé vlasy, šedé oči, růžové sangvinické vzezření. Povaha duchaplná, taktní, šetrná, líbivé způsoby, dobrý řečník, milovník umění, úspěch v literatuře a v bádání.
 • Štír: krátká, dobře stavěná postava, široká ramena, temná pleť, tmavohnědé vlasy. Povaha tvrdohlavá, domýšlivá, sobecká, lstivá, dobrý chemik a lékař, při poškození pijan, podvodník. Ve styku vždycky nutná opatrnost.
 • Střelec: vysoká postava, souměrná, široké kosti, hnědé vlasy, červenavý vzhled, široký nos, povaha ostrá, útočná, rychlá v hněvu, ale brzy zase smířlivá, aktivní, povrchní intelekt se sklonem k divadlu, matematice, filosofii a řečnictví.
 • Kozoroh: střední postava, úzký obličej, hnědé vlasy, zachmuřený vzhled, obyčejně křivonohý. Povaha tvrdohlavá, domýšlivá, sobecká, lstivá. Při poškození bručivost, při špatném aspektu k Saturnu, Uranu, Marsu možnost zmrzačení.
 • Vodnář: jasný vzhled, hnědé, někdy černé vlasy, plný obličej, souměrné tělo. Duchaplný, dobrý intelekt a řečník, přítel vědy, pedagogiky a literatury, sklon k vynálezům a neobvyklým bádáním, obdivuhodná chápavost, pregnantní vtip.
 • Ryby: nízká postava, hnědé vlasy, úzký obličej, chorobný vzhled, zarostlý po celém těle.Mělká, měnivá duše, domýšlivý, hloupý, nevybíravý v prostředcích, zlostný, bezútěšný piják.

 

 

Merkur v 2. domě

Nepříliš důležitá pozice, jen při silných aspektech.

 • Při příznivých aspektech: schopnost k výdělečné činnosti a v obchodě, literatuře, ve vědeckých studiích, žurnalistice.
 • Při dobrém ozáření k Luně: finanční předsudky prostřednictvím veřejnosti, lid, parlament.
 • Při dobrém ozáření k Venuši:  zisk z umění,, vkusu, módního zboží.
 • Příznivě k Marsu: zisk z průmyslu, mechaniky, řemeslné zručnosti.
 • Příznivě k Jupiteru: zisk prostřednictvím úřadů, kultu, ze spojení se zákony a zákonodárci.
 • Příznivě k Saturnu: zisk z vytrvalosti a diplomatičnosti.
 • Příznivě k Uranu: zisk z výstředních podniků, z vynálezů a mimořádných činností.
 • Při poškození: zisk nečestným způsobem, povrchnost, nespolehlivost, špatná výchova; hrozí ukvapenost a okradení (v záporných znameních).
 • Úspěch v povolání označuje konjunkce, vždy znamenající činnost vlastní inteligencí. Denní zrození.
 • Konjunkce se Sluncem: úspěch jako nakladatele, vydavatel, učitel, obchodník.
 • Konjunkce s Jupiterem: finančník, vědec.
 • Konjunkce se Saturnem: řečník, bylinář.
 • Konjunkce s Venuší: mnoho zaměstnání.
 • Stolí-li východně (znamení Zvířetníku) – pak spisovatel, akademik, hudebník.
 • Při nočním zrození, konjunkce se Saturnem: nesamostatnost, zvláštní podniky. Konjunkce s Marsem – finančník, s Venuší – regent, zákonodárce, vynálezce, vysoká povolání.
 • Všeobecně: obchodník, správní úředník.

 

Merkur v 3. domě

Důležité postavení, zručnost, vzdělání, vědeckost, zájem o cesty, astrologii, okultismus, shoda s příbuznými, oblíbenost, mnohá význačná spojení, dob rý sloh, nadání vychovatelské a řečnické.

 • Příznivě aspektovaný: výtečná konstelace pro obchodní zástupce a cestující.

 • Dobrý aspekt k Luně: rozum, moudrost.

 • Dobrý aspekt k Venuši: sklon k literatuře.

 • Nepříznivě k Luně (a Saturnu, Neptunu): sklon k duševním chorobám (dobrý aspekt Jupitera a Venuše tento vliv zmirňuje).

 • K Saturnu: melancholie, záliba ve vědách, ale bez úspěchu, obtížné chápání.

 • Konjunkce je důležitá pro povolání a úspěch v něm.

 • Konjunkce se Sluncem: lékař, astrolog, věštec.

 • Konjunkce s Venuší: kněz, vyslanec, sportovec.

 • Konjunkce s Marsem: úspěch v povoláních, která souvisejí se železem a ohněm, průmysl.

 • Konjunkce se Saturnem: pohřbívač, zahradník, studnař, zedník, potápěč.

 • Konjunkce s Uranem: okultista, astrolog, umělec, literát, učitel, originální práce.

 • Tato údaje platí jen při nočním zrození!

 • V Blížencích, v Panně, Vahách, Štíru a Rybách: nestálost a vrtkavost, není-li znamenitě ozářen Saturnem.

 

Merkur ve 4. domě

Mimo Blížence a Pannu nepříliš důležité. Málo stálosti, změny pobytu, z toho obtíže v domácnosti, poslední pětina života bude věnována duchovním a vědeckým zájmům.

 • Příznivě: obchodní duch, zámořské spoje, úspěch v realitách a pozemcích, duševní svěžest až do konce života (zvláště Luna).
 • Nepříznivě: neklid, neshody v rodině, starosti ve stáří.
 • Vliv na povolání při nočním zrození:
  • ve východních znameních: vynikající místo, učenec, učitel, okultista
  • v západních: matematik, zlatník, sportovec.
  • V konjunkci s Venuší: filosof, lékař, umělec.
  • V konjunkci s Jupiterem: vynálezce, kurátor.
  • V Blížencích, Panně, Střelci a Rybách: mnoho neklidu a cest.
 • Při dobrém ozáření: úspěch na konci života.