Ebertin

 

Merkur ke Slunci :
 plus - chuť k duševní práci, radost tvorby, náchylnost ke studiu, dobré pro vyjednávání, krátké cesty, korespondence;
 minus - nejasnost, roztříštěnost, nervozita, nechuť k práci, rozladění po vyjednáváních.

Merkur k Luně :
 plus - duševní podněty, ideje a plány, malé změny, vyjednávání, nové známosti nebo spojení, dopisy, cesty;
 minus - rozladění, nechuť k práci, podrážděnost, rozpory s ženami, malé chybné kroky, hašteření, klamání, lež.

Merkur k Merkurovi :
 plus - dobré chápání, duchovní podněty, obratnost ve vyjadřování a v psaní;
 minus - nedostatek věcnosti, rozladění prostřednictvím korespondence nebo návštěv.

Merkur k Venuši :
 plus - citově zdůrazněný intelekt, lehký život, veselost, milostné myšlenky, radost z umění a krásy. Vztah k ženám, návštěvy, družnost, zotavení;
 minus - náchylnost k zábavám a k luxusu, marnotratnost, přehánění, rozpory s ženami.

Merkur k Marsu :
 plus - uskutečňování myšlenek, duševní čilost, podnikavost, rychlé vyřízení záležitostí;
 minus - unáhlenost, přehánění, neklid, pomalost, nervozita, roztržky.

Merkur k Jupiteru :
 plus - budující intelekt, bohatost myšlenek, výhodné známosti nebo obchody, úspěchy při úřadech, veškeré výhody, příznivé pro vyjednávání a uzavírání smluv;
 minus - lehkomyslnost, nespolehlivost, přehánění, netaktnost, protiprávní jednání, konflikty.

Merkur k Saturnu :
 plus - koncentrace, vytrvalost, důkladnost, úsilí, filozofické myšlení, vztahy ke starším lidem;
 minus - zábrany, nedůvěra, stísněná nálada, ztížené pracovní podmínky, náchylnost k sobectví, malé zdravotní poruchy, bolesti hlavy.

Merkur k Uranovi :
 plus - dobré pozorování, nové poznání , revolucionářské ideje, neobyčejné zájmy, nutkání k nezávislosti, pohyblivost, záliba ve sportech, cesty;
 minus - roztříštěnost, nervózní unáhlenost, přenáhlenost, příhody, překřížení plánů, nechtěné návštěvy, diference.

Merkur k Neptunovi :
 plus - bohatý život představ, fantazie, vnímavost pro vnuknutí, inspirace, předtucha přicházející události, chápání duchovních souvislostí;
 minus - sebeklam, zmatenost, nekorektní počínání, duševní deprese, protivenství prostřednictvím starších osob.

Merkur k Plutovi :
 plus - chtít jiných přemlouvat a ovlivňovat, snažit se o všeobecné uznání;
 minus - přílišná horlivost, fanatismus, přeceňování vlastních sil, nervozita.

Merkur k Měsíčnímu uzlu :
 plus - dávat jiným podnět nebo hledat podnět od jiných, chtít navázat spojení, společné zájmy;
 minus - udělat se neoblíbeným, nespolečenská bytost, antipatie.

Merkur k Ascendentu :
 plus - zaujetí stanoviska k jiným osobám, chtít se střetnout s jinými, výměny myšlenek;
 minus - disharmonické zaměření k jiným osobám, odevzdávat chybné úsudky.

Merkur k Medium Coeli :
 plus - snažení k cíli, pracovat s chutí a s láskou;
 minus - nejistota v povolání, nejasný postoj, nedostatek sebekritiky.