Candlish

 

HARMONICKÉ ASPEKTY

  • Neptun - Pluto: vizionář a idealista, vůdce (novátor) duchovních systémů, léčitelské schopnosti, obdivuhodná osobnost.

 

NEHARMONICKÉ ASPEKTY

  • Neptun - Pluto: nespolehlivý, mesmerismus, falešní proroci, podvedení nebo podvádějící guruové, zneužití moci, možný sklon k černé magii, ve vztahu k duchovním hodnotám je žádoucí poctivost a rozlišování.