Apas

Neptun v Beranu 1861 - 1874

     Průkopníci  nových  filosofických  idejí,  radikální  misionáři  se silně vyvinutým egem.

 

Neptun v Býku 1874 - 1887

     Umělci a experimentátoři se smyslem pro obchod, mohou být svedeni druhými z cesty. 

 

Neptun v Blížencích 1887 - 1901

     Vnímaví,  ostražití,  bdělí  a  nepokojní  zvědavci  s novými myšlenkami  v obchodě, dopravě a komunikacích. 

 

Neptun v Raku 1901 - 1915

     Ochranářští emocionální vlastenci a mystici, se silnými vazbami k domovu a rodině, navzdory převratům a revolucím. 

Neptun ve Lvu 1915 - 1929

     Spekulativní,  romantičtí,  rázní,  schopní  idealisté,  kteří přinášejí pokrok. 

 

Neptun v Panně 1929 - 1943

     Technika. Humanisté, rozpolcení mezi rozum a cit. 

 

Neptun ve Vahách 1943 - 1956

     Závislost. Soucitní,  nepraktičtí milovníci klidu a míru. Dělat  si své a po svém bez cizí pomoci může dělat potíže. 

 

Neptun ve Štíru 1956 - 1970

     Jemnost. Něžní výzkumníci  s hlubokými emocemi, s novými  postoji jak ke 

 

Neptun ve Střelci 1970 - 1984

     Proroci. Upřímní a otevření zjevují  dosud skryté věci a přinášejí nové univerzální myšlenky. 

 

Neptun v Kozorohu 1984 - 1998

     Pozemští,  konvenční,  praktičtí  a  svědomití  lidé. Perioda aplikování dosažených znalostí. 

 

Neptun ve Vodnáři 1834 - 1848, 1998 - 2012

     Teorie.  Nezaujaté  postoje  s  opravdu  filosofickými  pohledy, začátek mírové periody. 

 

Neptun v Rybách 1848 - 1861

     Mystika. Perioda nových kulturních koncepcí.