JEhle

Markus Jehle - Tranzity planet

 

Pluto/Slunce
Transformace Já
Tvoje Já je teď zralé pro proces štěpení, aby tím vyniklo vnitřní jádro tvé osobnosti. Zbav se všech vnějších slupek své osobnosti a buď takový, jaký doopravdy jsi. Neobávej se se temných stránek své povahy; ujmi se jich, proměň je a získáš tím dostatečnou sílu. Rozmysli si dobře, zda se chceš účastnit mocenských zápasů, protože můžeš být tím, kdo na konci prohraje. Kdo se ti teď postaví na odpor, by měl pocítit tvou moc, pokud ovšem není pouze projekčním plátnem pro vytěsněné stránky tvé povahy, protože v takovém případě má nad tebou převahu.
Jestliže se nezbavíš falešného obrazu, jaký sis o sobě udělal, staneš se sám sobě cizincem. Nemá smysl se pokoušet  žít podle ideálního obrazu, když jsi ve skutečnosti někým úplně jiným. Buď poctivý sám k sobě, neboť pak tě budou uznávat a vážit si tě i druzí.
Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento tranzit, poznáš to podle toho, že:
-    své Já podrobíš důkladné proměně;
-    zjistíš, kým doopravdy jsi;
-    integruješ do celku své osobnosti i temné stránky své povahy.
Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento tranzit, poznáš to podle toho, že:
-    se stáváš otrokem sebe sama;
-    přeceňuješ svou moc a svůj vliv;
-    děláš jen to, co je ti ke škodě.

 

Pluto/Luna   

Změna struktury potřeb
Lůno, z něhož jsi vyšel a jež tě stále vyživuje, se nyní ukazuje ze své horší stránky. Je pomalu na čase odstřihnout pupeční šňůru od svého dětství a rozpoznat své skutečné potřeby. Nemusíš teď všechny matky pokládat za příšery, aby ses osvobodil od psychické závislosti na nich. Snaž se místo toho o přehodnocení všech svých potřeb a uvědom si, že nejsi už dítě, které čeká, až se druzí o ně postarají. Dnes potřebuješ jiné věci než v době, kdy jsi byl ještě dítě. Nechť se tedy tvé potřeby od základu změní.
Nemůžeš nyní už potlačovat své skutečné pocity, protože cena za to je příliš vysoká. Soustřeď se na své vnitřní prožívání, přestože jsou ti tvé pocity někdy nepříjemné. Na tvých pocitech je teď špatné pouze to, že je nerad dáváš najevo. Přitom každý tvůj pocit má své ospravedlnění, protože je součástí tvého psychického života. To neznamená, že pocity, které jsou výrazem dřívějších fází tvého života, mají zůstat jednou provždy neměnné. I když jsi v dětství a v pozdějším životě utrpěl mnohá příkoří, nemělo by to být trvale na újmu tvému prožívání světa. Zbav se teď svých emocionálních stereotypů, abys uvolnil cestu svým skutečným pocitům.

Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
-    víš, jaké jsou tvé skutečné potřeby, a máš pocit, že jsou plně uspokojovány;
-    projevuješ své opravdové city a jsi otevřen všem citovým dojmům;
-    tříbíš svou duši.

Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
-    jsi neustále zmítán svými pocity;
-    degraduješ na úroveň dítěte;
-    nenávidíš vše, co by se mohlo stát tvou duševní potravou.

 

 

Pluto/Merkur   

Nic než pravda
Nyní je čas vyrovnat se s nepříjemnými pravdami. Říkej, co si skutečně myslíš a ponechej stranou obvyklé lichotky. Každá neupřímnost by ti teď mohla vážně uškodit. I lži mají v tomto období krátké nohy. Není to vhodná doba pro běžné rozhovory. Vyrovnej se s tím, co je hluboce ukrytým tabu v tvé hlavě. Soustřeď své vnímání na to, co jinak obvykle vytěsňuješ. Můžeš teď objevit hodně z toho, co jsi předtím zametl pod práh. Nedělej to však příliš násilným způsobem, protože bys mohl slyšet trávu růst. Ber vážně tajemství, která teď objevíš. Nauč se být v příhodné chvíli diskrétní a mlčenlivý a vyvaruj se toho, abys šířil nepravdivé pověsti. Uč se zacházet s mocí slova tak, aby slova vždy řekla, co je nezbytné, ale nikomu neublížila. Své myšlenky veď do hlubších vrstev svého nitra, kam jsi dosud nezavítal. Pán podsvětí ti má teď hodně co říci. Naslouchej mu pozorně a neboj se pohlédnout tváří v tvář pravdě, i když je někdy nepříjemná.

Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že
-    říkáš pravdu, i když je pro tebe i pro druhé nepříjemná;
-    prohlubuješ své vnímání;
-    tříbíš své myšlenky.

Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

-   cokoli řekneš, ti uškodí;

-   dostáváš jednu Jóbovu zprávu za druhou;

-   přemýšlíš o věcech, které tě málem připraví o rozum.

 

 

Pluto/Venuše                            

Proměnlivá síla lásky
Nyní se můžeš proměnit a vytříbit svou osobnost prostřednictvím lásky. Musíš však vzít na zřetel i nepříjemné pravdy o svých milostných vztazích, jinak se to, co jsi dosud zametal pod práh, může stát kamenem úrazu pro tvou schopnost milovat. Nemá smysl pokoušet se teď své partnerky obcházet, protože se tím připravuješ o komunikaci s nimi a o možnost láskyplných vztahů. Nemusíš teď propadat žárlivosti, chceš-li prohloubit své milostné city. Otevři se kouzlu ženství (což platí také pro ženy), aniž se staneš obětí nějaké „femme fatale" (nebo aniž se jí sama staneš). Transformuj svůj vkus, co se rýče krásy, abys místo pouhého krásného zdání rozpoznal skutečnou harmonii a krásu.
Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že:
- jsi schopen doopravdy milovat;
- nalezneš svou vnitřní krásu;
- zakusíš proměnlivou sílu lásky.
Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že:                                                                            
- ničíš vše, co miluješ;                                                               
- stále doufáš, že když políbíš ošklivého žabáka, promění se v krásného prince nebo princeznu;                                        
- z každého milostného vztahu děláš vražednou záležitost.
 

 


Pluto/Mars                                

Hrdinská odvaha
Nyní vycházejí na povrch temné stránky tvých činů. Svých cílů už nemůžeš dosahovat pomocí mocenských manipulací. Každý pokus uškodit druhým lidem, se ti teď vymstí. Bezohledné používání moci a vlivu je dvousečná záležitost, při níž se většinou zraníš ty sám. Nauč se prosazovat se tak, aby po tobě nezůstaly vždy jen trosky.
Musíš se teď odvážně postavit svým vlastním agresivním sklonům a pokusit se je uplatnit konstruktivním způsobem. Do boje se pouštěj jen ve správnou chvíli a nenechej se vtáhnout do kdejaké šarvátky. Můžeš teď být velmi úspěšný, ale musíš jednat poctivě a čestně.
Můžeš se teď také hodně dozvědět o bojovníkovi ve svém nitru. Vyzývej ho k činnosti tehdy, když ti hrozí zneužití nebo násilí zvenčí. Nesmíš se stát hříčkou sil, které nejsi s to ovládat. Drž se toho, co vnitřně pokládáš za pravdivé – pak tě už nic nezastaví.
Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že:
- v sobě probudíš značnou sílu, kterou použiješ k dosažení svých cílů, ale udržíš si od ní odstup;
- to, co děláš, přispívá k tvé proměně.
- zbavíš sebe i druhé své agresivity.
Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že:
- vyhlásíš boj každému, kdo se ti postaví do cesty;
- chováš se neustále tak, jako bys byl ve smrtelném nebezpečí;
- svou zvýšenou aktivitou zasahuješ nepříznivě do života druhých lidí.

 

 

Pluto/Jupiter                            

Křižácké výpravy
Nyní se v tobě probouzí bojovník přesvědčený o své pravdě. Nemusíš se však vydat na křižáckou výpravu, aby se druzí stali svědkem tvého optimismu. Místo toho bys měl přesvědčit sám sebe o možnostech, jež se ti nabízejí, a snažit se alespoň některé z nich uskutečnit. Možná se ti smysl tvého života ukáže v okamžiku, kdy začneš čerpat z bohatého zdroje svých možností. Předem však zvaž, na co tvé síly stačí, jinak můžeš zažít úplný krach. Jestliže přeceníš své síly, budeš se muset vrátit tam, odkud jsi vyšel, a zkusit tentokrát sledovat své skutečné cíle a vyznávat svůj vlastní světonázor.
Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento tranzit, poznáš to podle toho, že:
-  se proměníš silou svého přesvědčení;
-  nalezneš cestu ke skutečnému naplnění svého života;
-  otevřeš si zcela nové a netušené možnosti dalšího růstu.
Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento tranzit, poznáš to podle toho, že:
-  se z tebe stává věrozvěst;
-  vrháš se do riskantních situací;
-  svým přeháněním sám sobě škodíš.