Campion aspekty

 

- Slunce - Slunce

konjunkce: přímý kontakt, ale vztah může být nezajímavý.

sextil, trigon: dobrý, bezkonfliktní vztah.

kvadrát, opozice: názorové rozdíly, ale často povzbuzující.

 

- Slunce - Měsíc

konjunkce: velmi úzký citový vztah. Klasický poukaz na manželství, zvláště je-li Měsíc v horoskopu ženy v konjunkci ke Slunci v horoskopu muže.

sextil, trigon: intenzivní porozumění, silná přitažlivost. Solidní základ pro dobré přátelství.

kvadrát, opozice: přináší rozdílné životní postoje, může však působit povzbudivě.

 

- Slunce - Ascendent, Descendent

konjunkce, sextil a trigon: blízké, trvanlivé přátelství je pravděpodobné.

kvadrát: přináší harmonii ve vztahu, může vyvolat menší neshody.

 

- Slunce - MC, IC

konjunkce MC: blízký vztah, může zasáhnout i do pracovní oblasti.

konjunkce IC: intenzivní porozumění je pravděpodobné, upevňuje domácí vztahy.

sextil, trigon: přináší soulad

kvadrát: může vyvolat spory.

 

- Slunce - Merkur

konjunkce: vztah se může pohybovat kolem společných zájmů.

sextil, trigon: přináší oboustranné porozumění.

kvadrát, opozice: přispívá k rozdílnosti názorů.

 

- Slunce - Venuše

konjunkce: pravděpodobná citová přitažlivost

sextil, trigon: přispívá k harmonickým vztahům.

kvadrát, opozice: v citové oblasti může přinést nedorozumění.

 

- Slunce - Mars

konjunkce: pevný, aktivní vztah, ale jsou pravděpodobné rozpory.

sextil, trigon: vede k harmonii ve společných zájmech.

kvadrát, opozice: společné zájmy vedou ke sporům.

 

- Slunce - Jupiter

konjunkce: vztah je výhodný pro jednoho nebo pro oba partnery.

sextil, trigon: přináší soulad.

kvadrát, opozice: může přinést netrpělivost a lehkomyslnost.

 

- Slunce - Saturn

konjunkce: zabezpečuje ovládání a sebedisciplínu ve vztahu. Jeden partner může druhého potlačovat, nebo mu poskytnout vítanou pomoc a podporu.

sextil, trigon: všeobecně nápomocný, přináší stabilitu.

kvadrát, opozice: může vyvolat pocit omezování nebo utlačování.

 

- Slunce - Uran

konjunkce: neobvyklé okolnosti, jeden partner rozčiluje druhého.

sextil, trigon: dráždění a změna.

kvadrát, opozice: může napomáhat rozdělení.

 

- Slunce - Neptun

konjunkce: pravděpodobná je erotická přitažlivost.

sextil, trigon: plný fantazie a harmonie.

kvadrát, opozice: může přinést zmatky.

 

- Slunce - Pluto

konjunkce: ve vztahu se mohou vyskytnout výbuchy podráždění.

sextil, trigon: pozitivní zasahování ve prospěch vztahu.

kvadrát, opozice: rozdělující.

 

- Měsíc - Měsíc

konjunkce: často přináší citově blízké vztahy.

sextil, trigon: povzbuzující, harmonický; solidní základ pro trvalý vztah.

kvadrát, opozice: pravděpodobné jsou citové a domácí rozbroje.

 

- Měsíc - Asc., Desc.

konjunkce: pravděpodobné jsou trvalé a blízké citové vztahy.

sextil, trigon: citový soulad.

kvadrát: pravděpodobná je citová propast.

 

- Měsíc - MC. IC

konjunkce MC: poukazuje často na blízký, trvalý vztah. Jeden partner se chová mateřsky. Někdy jde o obchodní partnerství.

konjunkce IC: pevný základ blízkého citového vztahu.

sextil, trigon: citový soulad.

kvadrát: podporuje citové rozbroje.

 

- Měsíc - Merkur

konjunkce: dobré citové porozumění.

sextil, trigon: přispívá k dobrému souladu.

kvadrát, opozice: pravděpodobná jsou citová nedorozumění.

 

- Měsíc - Venuše

konjunkce: pravděpodobný láskyplný vztah.

sextil, trigon: přináší náklonnost.

kvadrát, opozice: podporuje citové konflikty.

 

- Měsíc - Mars

konjunkce: pravděpodobná je silná přitažlivost, která může prospívat společným zájmům.

sextil, trigon: přináší do společných zájmů soulad.

kvadrát, opozice: může vnášet do společného života tělesnou přitažlivost, ale i spory.

 

- Měsíc - Jupiter

konjunkce: vztah je pravděpodobně výhodný především v domácí oblasti. Může vést k životu v zahraničí.

sextil, trigon: přispívá k přátelskému, optimistickému vztahu.

kvadrát, opozice: může vést k neopatrnosti a lehkomyslnosti, především v domácí oblasti.

 

- Měsíc - Saturn

konjunkce: citová stálost, ale jeden z partnerů se může cítit omezován druhým.

sextil, trigon: posiluje emocionální stálost.

kvadrát, opozice: může jednoho nebo oba partnery citově omezovat.

 

- Měsíc - Uran

konjunkce: ukazuje na živý citový vztah; pravděpodobné jsou náhlé změny.

sextil, trigon: dráždění, proměnlivé okolnosti.

kvadrát, opozice: může působit rozdělení.

 

- Měsíc - Neptun

konjunkce: erotická přitažlivost.

sextil, trigon: přispívá ke všeobecnému souladu.

kvadrát, opozice: může přinášet zmatky.

 

- Měsíc - Pluto

konjunkce: intenzivní přitažlivost, může působit výbušně.

sextil, trigon: přispívá k pocitu vzájemnosti.

kvadrát, opozice: ruší domácí a citové vztahy.

 

- Merkur - Merkur

konjunkce: přináší shodu postojů a dobré vyhlídky na soulad.

sextil, trigon: přispívá k souladu a ke vzájemnému porozumění.

kvadrát, opozice: vede ke sporům, ale výměna názorů může inspirovat.

 

- Merkur - Asc., Desc.

konjunkce: umožňuje blízký duševní kontakt.

sextil, trigon: přispívá ke vzájemnému porozumění.

kvadrát: podporuje rozbroje.

 

- Merkur - MC, IC

konjunkce MC: podporuje vzájemné porozumění; příznivý pro pracovní partnerství.

konjunkce IC: podporuje soulad a porozumění v domácí oblasti.

sextil, trigon: přispívá ke všeobecné harmonii.

kvadrát: podporuje spory.

 

- Merkur - Venuše

konjunkce: dobrý základ pro vzájemnou přitažlivost a vzájemné porozumění.

sextil, trigon: podporuje všeobecný soulad.

kvadrát, opozice: může vyvolat spory.

 

- Merkur - Mars

konjunkce: často produktivní - nápady jednoho partnera mohou pomáhat druhému v jeho zájmech.

sextil, trigon: přináší soulad při společných aktivitách.

kvadrát, opozice: přináší hádky, může ale působit velmi inspirativně.

 

- Merkur - Jupiter

konjunkce: přispívá k duševní snášenlivosti. Pravděpodobné cestování.

sextil, trigon: všeobecný soulad.

kvadrát, opozice: podporuje spory.

 

- Merkur - Saturn

konjunkce: užitečné partnerství na základě společných zájmů; jeden partner může pomoci při zmírňování nápadů druhého.

sextil, trigon: přispívá k trvalému souladu.

kvadrát, opozice: může způsobovat pocit omezování vlastních myšlenek a zájmů.

 

- Merkur - Uran

konjunkce: podporuje živou výměnu názorů.

sextil, trigon: přispívá k iniciativě a novým ideám.

kvadrát, opozice: pravděpodobně jsou rozpory, ale rozdílnost názorů může být inspirující.

 

- Merkur - Neptun

konjunkce: fantazie jednoho partnera a nápady druhého mohou být základem plodného svazku.

sextil, trigon: pravděpodobný všeobecný soulad.

kvadrát, opozice: může způsobovat zmatky a nedorozumění.

 

- Merkur - Pluto

konjunkce: výměna názorů může oběma partnerům poskytnout hluboké pochopení.

sextil, trigon: angažování se v dlouhodobých zájmech.

kvadrát, opozice: výbušné spory jsou pravděpodobné, ale roztržky většinou skoro pominou.

 

- Venuše - Venuše

konjunkce: často silná citová přitažlivost.

sextil, trigon: soulad a harmonie.

kvadrát, opozice: může vést k citovým rozbrojům.

 

- Venuše - Asc., Desc.

konjunkce: dobrý základ láskyplných vztahů.

sextil, trigon: prospívá všem partnerstvím.

kvadrát: podporuje citové rozpory.

 

- Venuše - MC, IC

konjunkce MC: vynikající vyhlídky pro obchodní partnerství.

konjunkce IC: prospívá všem vztahům v oblasti domácího soužití.

sextil, trigon: podporuje všeobecnou harmonii.

kvadrát: přispívá k emocionálním sporům.

 

- Venuše - Mars

konjunkce: silná citová nebo tělesná přitažlivost.

sextil, trigon: přispívá k živému přátelství.

kvadrát, opozice: tělesná a citová přitažlivost může být intenzivní, ale pravděpodobně jsou rozpory.

 

- Venuše - Jupiter

konjunkce: přináší oboustranné citové povzbuzení a optimismus.

sextil, trigon: podporuje dlouhodobý vztah.

kvadrát, opozice: emocionální potřeby mohou být rozdílné.

 

- Venuše - Saturn

konjunkce: přispívá k citové stálosti a bezpečí.

sextil, trigon: dobrý základ pro trvalé přátelství.

kvadrát, opozice: jeden z partnerů se může cítit druhým omezovaný.

 

- Venuše - Uran

konjunkce: citové změny, měnící se okruh přátel.

sextil, trigon: podporuje živé, zajímavé přátelství.

kvadrát, opozice: může způsobit odloučení.

 

- Venuše - Neptun

konjunkce: je pravděpodobná erotická přitažlivost.

sextil, trigon: přináší soulad.

kvadrát, opozice: citový zmatek, pravděpodobná zklamání.

 

- Venuše - Pluto

konjunkce: hluboká emocionální přitažlivost, ale velmi lehce ohrozitelná.

sextil, trigon: přispívá k trvalému svazku.

kvadrát, opozice: může působit výbušně a rozdělovat.

 

- Mars - Mars

konjunkce: podobnost v činech a postojích, ale nemusí to být bezpodmínečně výhodné pro spolupráci.

sextil, trigon: přispívá ke konstruktivnímu přátelství.

kvadrát, opozice: od počátku lišící se postoje mohou přinést rozbroje, ale i popudy.

 

- Mars - Asc., Desc.

konjunkce: blízký, aktivní vztah; stupeň souladu vyplývá z dalších faktorů.

sextil, trigon: umožňuje soulad při společných akcích.

kvadrát: rozdílné postoje mohou působit stimulačně, mohou však způsobit i rozbroje.

 

- Mars - MC, IC

konjunkce MC: příznivé pro aktivní pracovní partnerství, pokud druhé faktory ukazují na soulad.

konjunkce IC: společná aktivita v domácí oblasti.

sextil, trigon: přispívá ke konstruktivnímu, aktivnímu přátelství.

kvadrát: společná aktivita plodí nejednotnost.

 

- Mars - Jupiter

konjunkce: podporuje společné aktivity.

sextil, trigon: solidní základ pro pracovní partnerství, nabízí konstruktivní možnosti.

kvadrát, opozice: podporuje bezstarostnost při společných aktivitách.

 

- Mars - Saturn

konjunkce: podporuje stálost a rozvážnost při společných akcích.

sextil, trigon:  výhodné pro pracovní partnerství a společené činnosti.

kvadrát, opozice: může společné aktivity překazit nebo oddálit.

 

- Mars - Uran

konjunkce: neobvyklé společné aktivity, jsou možné výrazné rozdíly.

sextil, trigon: podporuje partnerství.

kvadrát, opozice: může přinést rozbroje.

 

- Mars - Neptun

konjunkce: může přinést fyzickou přitažlivost.

sextil, trigon: všeobecný soulad.

kvadrát, opozice: je možné klamání a nejasnost.

 

- Mars - Pluto

konjunkce: výbušný partnerský vztah, podrážděnost.

sextil, trigon: angažovanost v trvalých společných aktivitách.

kvadrát, opozice: podporuje rozbroje a nejednotnost.

 

- Jupiter - Jupiter

konjunkce: oba účastníci by měli mít z partnerství užitek.

sextil, trigon: všeobecně příznivé vlivy.

kvadrát, opozice: při společných akcích by se nemělo plýtvat.

 

- Jupiter - Asc., Desc.

konjunkce: vztah by mohl být pro oba partnery ziskem.

sextil, trigon: všeobecný soulad cílů.

kvadrát: společené aktivity mohou vést k plýtvání.

 

- Jupiter - MC, IC

konjunkce MC: přináší zisk především v pracovních partnerstvích.

konjunkce IC: pravděpodobně přinese zisky v domácí oblasti.

sextil, trigon: celkově výhodné.

kvadrát: možná se propasou příležitosti.

 

- Jupiter - Saturn

konjunkce: může odhalit důležitý vztah; příznivé pro pracovní partnerství.

sextil, trigon: pozitivní, rozvíjející vliv.

kvadrát, opozice: může ukázat na zásadní rozdíly v dlouhodobých cílech.

 

- Jupiter - Uran

konjunkce: vliv, který ve všech vztazích nutí ke změnám.

sextil, trigon: otvírá nečekané možnosti.

kvadrát, opozice: rozdělující.

 

- Jupiter - Neptun

konjunkce: může přinést hluboké, intuitivní oboustranné porozumění.

sextil, trigon: podporuje erotickou přitažlivost.

kvadrát, opozice: může přispět k nedorozuměním.

 

- Jupiter - Pluto

konjunkce: přináší vášeň a hlubokou oddanost v blízkých vztazích, může však vyostřit problémy.

sextil, trigon: vcelku může působit pozitivně a rozvojově.

kvadrát, opozice: pravděpodobný je hluboký konflikt, který má asi základ ve světonázorových a náboženských rozdílech.

 

- Saturn - Saturn

konjunkce: tento aspekt často spojuje horoskopy rodičů a dětí. Jinak může u lidí různých generací poukázat na pracovní vztahy nebo na společné uplatnění autority a zodpovědnosti.

sextil, trigon: podporuje pevné vztahy zaměřené prakticky.

kvadrát, opozice: v partnerství může znamenat praktické problémy a konflikt autority.

 

- Saturn - Asc., Desc.

konjunkce: přináší stálost; jeden partner může druhého omezovat. Příznivé pro pracovní partnerství.

sextil, trigon: přináší stálost a přímočarost ve všech vztazích.

kvadrát: často se jeden nebo oba z partnerů cítí omezovaní; při společných akcích mohou vznikat průtahy.

 

- Saturn - MC, IC

konjunkce MC: stálost a případné omezení; příznivé pro pracovní partnerství.

konjunkce IC: v domácí oblasti může přinášet závazky.

sextil, trigon: stálost.

kvadrát, opozice: mohou vzniknout průtahy, materiální těžkosti a omezení.

 

- Saturn - Uran

konjunkce: signalizuje dva zásadní protichůdné životní postoje. Často rozděluje, může však působit povzbudivě.

sextil, trigon: všeobecně příznivé.

kvadrát, opozice:  konflikt dvou rozdílných způsobů jednání a stanovisek.

 

- Saturn - Neptun

konjunkce: spojuje zásadně rozdílné životní postoje; v pracovních partnerstvích může působit produktivně.

sextil, trigon: všeobecně příznivý.

kvadrát, opozice: mezi generacemi způsobuje konflikty autority. Mezi jednotlivci může vyvolat zklamání.

 

- Saturn - Pluto

konjunkce: silný, výbušný svazek. Jedna generace může zpochybnit autoritu předešlé. Dvojice se mohou dostat do krize.

sextil, trigon: angažovanost za vztah a rovnost zájmů.

kvadrát, opozice: pravděpodobně prudké srážky mezi generacemi; více třenic mezi jednotlivci.

 

- Uran - Uran

konjunkce: tento aspekt se vyskytuje jen mezi vrstevníky nebo lidmi, kteří se narodili v odstupu 84 let.

sextil, trigon: přináší všeobecný soulad zájmů.

kvadrát, opozice: přináší konflikty; klasická ukázka propasti mezi generacemi.

 

- Uran - Asc., Desc.

konjunkce: umožňuje zajímavý vztah, ale bez citové blízkosti; může signalizovat sympatie, nebo odpor na první pohled.

sextil, trigon: přináší často neobvyklé okolnosti.

kvadrát: může rozdělovat.

 

- Uran - MC, IC

konjunkce MC: neobvyklé okolnosti, především v pracovních partnerstvích.

konjunkce IC: nepokojné domácí poměry.

sextil, trigon: zvyšuje očarování a půvab, především v kariéře a doma.

kvadrát: působí destruktivně, především v pracovních a domácích vztazích.

 

- Uran - Neptun

konjunkce: může spojovat různé náboženské a myšlenkové postoje.

sextil, trigon: módní trendy, životní styly a přesvědčení spolu harmonizují.

kvadrát, opozice: přináší rozdílná přesvědčení mezi dvě generace.

 

- Uran - Pluto

konjunkce: může působit výbušně. Konflikty autority mezi generacemi.

sextil, trigon: všeobecně harmonický.

kvadrát, opozice: konflikty autority mezi generacemi.

 

- Neptun - Neptun

konjunkce: tento aspekt se vyskytuje jen mezi stejně starými.

sextil, trigon: všeobecná sympatie mezi různými generacemi.

kvadrát, opozice: rozdíly ve stylu života, v módě a přesvědčení mezi generacemi.

 

- Neptun - Asc., Dsc.

konjunkce: může vyvolat tajemnou erotickou přitažlivost.

sextil, trigon: všeobecný soulad.

kvadrát: může přinést zmatek a zklamání.

 

- Neptun - MC, IC

konjunkce MC: může vzniknout erotická přitažlivost, která může být v pracovních partnerstvích přítěží.

konjunkce IC: erotická přitažlivost, ale neobvyklé nebo zmatené poměry v domácím soužití.

sextil, trigon: všeobecný soulad.

kvadrát: může přinést zmatek a lež.

 

- Neptun - Pluto

konjunkce: hluboce založený svazek, zahrnuje i přesvědčení a náboženské názory.

sextil, trigon: všeobecně příznivý; urovnává rozdíly v přesvědčení různých generací.

kvadrát, opozice: rozcházející se přesvědčení.

 

- Pluto - Pluto

konjunkce: vyskytuje se jen mezi vrstevníky.

sextil, trigon: všeobecně příznivý.

kvadrát: žádné rozdíly v normách jednání.

 

- Pluto - Asc., Desc.

konjunkce: může signalizovat hlubokou, naléhavou přitažlivost, ale i prudké hádky.

sextil, trigon: přispívá k hlubokému, trvalému svazku.

kvadrát: může vyvolat názorové rozdíly a hádky.

 

- Pluto - MC, IC

konjunkce MC: intenzivní citová vazba, která může vést k sympatii nebo odporu.

konjunkce IC: výbušné poměry, především v domácím soužití.

sextil, trigon: dává trvalým vztahům hloubku.

kvadrát: spory.