Ebertin

 • V souladu budou vycházet takoví lidé, jejichž Slunce se nachází ve znameních stejného živlu.

 • V manželství se často vůbec nesnášejí osoby u kterých obě Slunce stojí v konjunkci, trigonu nebo sextilu. Např. dva "Berani" budou chtít rozhodovat a nikdo se nepodřídí. Pokud budou mít stejný cíl a zájmy, může jít vše po dobrém. Vyskytne-li se však jediný rozdíl v názorech vyvolá tvrdý boj ve kterém nikdo nemíní ustoupit a následuje odcizení. Poněkud lepší je situace když Slunce stojí v trigonu. Trvalá harmonie však zavládne pouze tehdy když se vyskytuje ještě hodně dalších příznivých vztahů mezi planetami.

 • V lásce hraje již zákon podobnosti menší roli, na jeho místo nastupuje zákon doplnění. Vlastnost, vlohy a schopnosti chybějící jednomu musí mít druhý. proto se stává, že lidé v jejichž horoskopu stojí sluneční místa v opozici se často dobře doplňují pokud nepůsobí rušivě ostatní vlivy.

 • Zvláště příznivé je, když vycházející znamení obou horoskopů leží přesně proti sobě nebo když jeden horoskop je převráceným tvarem druhého.

 • Stejně jako v manželství je tomu i v obchodním spojení a společenství. Zde je nutno hledět spíše na doplnění než na stejnost. Stojí-li však v takovém případě sluneční místa v opozici, musí převládat ostatní dobré vlivy, aby nebyla společná práce rušena. Předpokládejme, že bude od zaměstnance požadováno, aby postupoval stejnými cestami jako jeho šéf. Potom bude nejlépe, bude-li v horoskopu zaměstnance Slunce ve stejném znamení jako u šéfa.

 • Slunce - Měsíc. Ideální případ vzniká, když Slunce jednoho se kryje s Měsícem druhého. To ukazuje na výjimečně silnou přitažlivost. Osoby, které mají v horoskopech tuto příznivou konjunkci, ačkoli se mezi nimi nemusí (nebo nemůže) jednat o lásku, pocítí vždy okamžitě vzájemné sympatie, protože se zde jedná o naprosté doplnění mezi Sluncem (povaha, silná vůle a duch) a vlivem Měsíce (citlivost a vynalézavost). Vyskytne-li se při této konjunkci ve dvou horoskopech nepříznivý vztah, prodělají obě osoby těžké utrpení společně, rozdvojí je někdy pomíjející odcizení nebo jedna z nich záhy zemře.

 • Jupiter. Důležité! Když je Jupiter jednoho horoskopu nepříznivě ozářen z druhého horoskopu (např. Jupiter kvadratura Uran), je vždy nutné počítat s odloučením, nejméně alespoň s odcizením.

 • Špatné vlivy Neptuna: častá oklamání, neupřímnost, pomluvy.

 • Uran: Působí nenadálé rozpory a rozloučení.

 • Saturn: Přivolává trvalé překážky a připravuje obtíže.

 • Mars: Působí třenice a spory.

 • Merkur a Jupiter: Jsou hlavní při posuzování obchodů a smluvních záležitostí.

 • Slunce, Měsíc a Ascendent mají být v příznivých vztazích, aby i charaktery měly sklon ke společné práci.