Vladimír Sládeček

Lilith v horoskopech partnerů

 

Po tom všem, co jsme se dozvěděli o Lilith, nás nemůže překvapit její působení v mezilidských vztazích. Nepřekvapuje, že nesnadno se odolává její přitažlivosti, pokud je silná a na významném místě v horoskopu. Dle zkušeností ukazují všechny vztahy s opravdu silným a intenzivním spojením mezi partnery, zřetelný aspekt Lilith v obou horoskopech. Mohou to být aspekty Lilith k Lilith nebo k planetám a osám partnera. A dle toho je pak možné určit různé působení.

 

Aspekty mezi dvěma Lilith v partnerském horoskopu

Konjunkce - Překvapivě často nalézáme souladné, pevné a dlouhotrvající vztahy v lásce a manželství, když je naše Lilith v konjunkci s Lilith našeho partnera. Tento aspekt se jeví jako vysloveně příznivý pro vzájemné vztahy. Zde zřejmě oba mají stejnou hlubokou vnitřní moudrost, všeobecnou shodu nebo příbuznost v tvořivé, erotické a sexuální oblasti. Vztahy mezi zúčastněnými probíhají snadno a lehce, bez velkých poruch. Můžou se zde spojovat 2 různé osobnosti a dokážou jít vlastní cestou. Konjunkce umožňují autonomní vztah bez nucení.

Trigon – Podobné nacházíme, když Lilith jsou u obou partnerů ve stejném znamení nebo tvoří trigon. Zde a to především ve vzdušném znamení, tvoří lehký průběh bez třenic jak ve vztazích lásky, přátelství i obchodu. Když je Lilith ve stejném prvku u obou, aniž by se vytvářel zřetelný trigon, stabilizuje vztahy do souladu.

Kvadrát a Kvinkunx – za těchto aspektů jen velmi málo kdy vznikne dlouhodobé spojení. Snad spojení z nouze, že nikdo jiný nebyl po ruce.

Opozice – obyčejně vzájemná nesnášenlivost, tyto svazky také nevydrží dlouho.

 

 

Aspekty mezi Lilith a planetami partnera

Při porovnávání horoskopů intenzivních vztahů je až nápadné, že Lilith jednoho z partnerů je v konjunkci s nějakou planetou druhého partnera. Případně jiný kladný aspekt. Nejpůsobivější jsou tedy konjunkce, zatímco jiné aspekty jsou snad s výjimkou opozice, druhořadé. Nehovoříme zde o konjunkci Lilith – Lilith, která partnery odpuzuje, ale o opozici Lilith na jinou planetu. Mnohdy tranzity na konjunkci vyvolávají i krizová období.

 

Lilith – Slunce

Toto spojení se objevuje často ve vztazích a hraje podstatnou roli. Nejčastěji se objevuje konjunkce a trigon. To posiluje ve vztahu snahu po autonomii, schopnost poučení se a vývoje. Mohou zde být i těžká manželství, které dlouhodobě prožívají krize, ale osobnosti obou se dokážou společně z krize poučit a pak dál postupují ve svém vývoji. Je nutno dodat, že žádný aspekt nezaručí celoživotní svazek, partneři mohou mít jen dočasné pouto, sami pak pocítí, že se jejich cesty rozdělí. Pro sexuální stránku není tento aspekt příliš významný.

(Ostatní aspekty nebyly popsány)

 

Lilith – Luna

Je-li Luna muže v konjunkci s Lilith ženy, pak muž „mateřsky“ pečuje o ženu. Při opačném aspektu je to tomu naopak.

 

Lilith - Merkur

Tato konstelace je častěji u intelektuálních vztahů a projeví se asi nevíce Lilith jako učitel a Merkur, jako žák. U konjunkcí, trigonů a sextilů tato energie probíhá poměrně snadno. U kvadrátu Lilith – Merkur tyto vztahy nebývají hladké.

 

Lilith – Venuše

Nejpůsobivější je konjunkce, která však nepřináší vždy tak snadné vztahy, jak by se mohlo očekávat. Zde se jedná o stálý boj mezi svobodu milující Lilith a podřízenou a pokornou následovnici Evou. Lilith se zde snaží napadat závislou roli Evy, která se snaží osvobodit od „všemocné“ Lilith. Tito partneři jsou od sebe odpuzováni a zároveň také znovu přitahováni. Zde nalézáme páry, které se i po úředním rozchodu od sebe nedokážou oddělit. Sexualita zde sehrává jen druhořadou roli, ale přece jen fascinuje, jako by byla „ve vzduchu“.

 

Lilith – Mars

Konjunkce je vysoce explozivní. Prokazuje vysoký energetický potenciál, který nemusí platit jen v erotickém, ale i v obchodním či jiném vztahu. V příznivém případě zde vzniká vysoce tvořivé a živé partnerství. Tam, kde se tato konjunkce promítá jen do sexuálního vztahu, je sexuální napětí velmi vysoké a často může vést i k sexuální závislosti. Toto vysoké napětí mimo sexuální aktivity, se může vybíjet v extrémních bojích mezi partnery a pak ještě hůř při rozvodech, kdy se pomstychtivá a bojovná stránka obou stran projeví nejsilněji. Při kvadratuře může sexuální přitažlivost selhat nebo se stát jednostrannou, jeden z partnerů může ztratit zájem.

 

Lilith – Jupiter

Zde Lilith obdivuje velkolepost Jupitera, ale může to být pouze otázka času, kdy Lilith se bude snažit jeho velkolepost zastínit a zvýraznit tak svou vlastní atraktivitu. Celkové spojení přesto dostává spíše Jupiterovo zabarvení. Velmi často jsou tato spojení založená více na duchovních či filosofických základech. Sexualita hraje téměř bezvýznamnou úlohu.

 

Lilith – Saturn

Saturnova osobnost se svými zabudovanými pravidly zcela odpuzuje Lilith a proto jsou tato spojení velice vzácná. Vztah může na první pohled u obou vyvolat pocit, že se snad už znají „spoustu let“, přesto tento vztah nemá pevnou základnu pro lásku.

 

Lilith – Uran

Vztahy vesměs probíhají lehce a příjemně. Partneři se cítí navzájem podporováni a podněcováni, mají pocit, že se mohou volně vyvíjet a že jejich samostatnost je podporována. Je zde snaha pochopit jeden druhého a chovají se jako dobří přátelé. Sexualita ani tady nehraje hlavní roli.

 

Lilith – Neptun

Problematické spojení, které naznačuje spíše snahu pomáhat a tím se dostávat do závislosti. Doposud jsme nenašli žádné šťastné spojení při Lilith konjunkce Neptun. Tady může vznikat vzájemná závislost jednoho na druhém.

 

Lilith – Pluto

Konjunkce dává možnost sexuální závislosti i s použitím psychického nebo fyzického násilí. Na začátku se vyskytují boje o moc.

 

Lilith – Lunární uzel

Cítí propojení, jako by se znali už dříve. Mají společný úkol v nějaké oblasti.

 

Lilith – osa ASC- DSC

Partneři se zde vidí „jasně“ a vztahy jsou vesměs příjemné a snadné. Tady záleží na vzájemném přijetí toho druhého takový, jaký je.

 

ZDROJ