Grumlík

Saturn - Uran:

Napětí mezi řádem, povinností a touhou po svobodě.

 

Saturn - Neptun:

Zmatek v poznávání reality. Neví, co je skutečné a co vysněné. Sebezapření, asketismus. Chronické nemoci.

 

Saturn - Pluto:

Blokování přeměny, těžké změny dosavadního stavu.

 

SEXTILY, TRIGONY

 

Dračí hlava:

Zisk z konzervativních členů společnosti. Příklon ke konzervativní morálce.

 

ASC:

Vážnost, serióznost. Co slíbí, splní. Dobří organizátoři.

 

MC:

Schopnost stabillizovat domácí záležitosti, profesionální záležitosti. Systematická práce.

 

 

KONJUNKCE, KVADRATURY, OPOZICE

 

Dračí hlava:

Strach a konzervatismus znemožňuje být v pravý čas na pravém místě. Promarnění příležitostí.

 

ASC:

Blokování vřelosti, spontaneity ve vztahu k druhým. Lidé je pokládají za studené. Málo přátel, nebo žádní.

 

MC:

Překážky na cestě k úspěchu. Manželství překáží v cestě za úspěchem.