Brady

  • Klíčový princip: struktura, zodpovědnost, závazek, autorita, budování; krystalizace a forma; upevnění životní pozice.
  • Pohyb zvěrokruhem: asi 12° za rok.
  • Celým horoskopem projde přibližně za 29 let.
  • Použití v prediktivní práci: v tranzitech poskytuje i přijímá, stejně jako v progresích.
  • Osoby: každá osoba nebo skupina, která vůči nám může uplatňovat autoritu. Jedinci, kteří zasvěcují. Jedinci nebo skupiny, kterým se zodpovídáme.

Saturn je planetou materiální formy. Jeho záležitosti jsou naše přítomná existence, život ve fyzickém těle, zvládání fyzických potřeb a následky předchozích činů. Často se může zdát, že Saturn je nemesis lidské rasy. Proto má-li působit produktivně a užitečně na náš vývoj (Jupiter), musí zde být doba pauzy a upevnění - čas omezení, čas zkoušek. Celý život nás poučuje, že vše podléhá tomuto pulsu expanze a kontrakce; indikátor času kontrakce - Saturn – je tedy velmi důležitou planetou a astrologickým nástrojem.

Ať už dává nebo přijímá, je v prediktivní práci Saturn vždy silně pociťován. Když kontaktuje osobní planety, ukazuje na období, kdy je nutno přijmout důsledky svých činů. V interakci s vnějšími planetami Saturn vytváří mezníky na mapě osobního života, které ukazují období a způsob, kterými bude jednotlivec bojovat s obtížemi fyzického světa a jeho požadavky na cestě hledání svého uvědomění.

Když jsou lidé mladí (před prvním Saturnovým návratem), tak Saturnovy kontakty obvykle prožívají jako omezení a zákazy, dokonce je možná vnímají jako odstrašující. Saturnskými osobami jsou symbolicky otec, zákon, učitel nebo šéf, kteří se během Saturnova kontaktu projevují tak, že vytvářejí podmínky, které člověka vystaví omezením, která ho něco naučí, vedou k zodpovědnosti a kontrole. Tyto kontakty mohou přinášet i vítané zvýšení zodpovědnosti (pracovní povýšení) nebo stabilitu v životě u zralého jedince.

V každém stadiu života má Saturnský tranzit jako společné téma práci, obtížnou práci. Kontaktem Saturna je člověk nucen podat vyúčtování, v dobrém i ve zlém. Následují pomocná pravidla pro tranzity Saturna:

Saturn - Slunce:

Zvýšení odpovědnosti nebo pobyt "pod pantoflem".

Saturn - Měsíc:

Samota, izolace, pocit chybějící podpory; potřeba konsolidace zdrojů.

Saturn - Merkur:

Vážné rozhodnutí, zatěžující „papírová“ práce, studium.

Saturn - Venuše:

Utváření nebo přerušení povinností ve vztazích; omezení ve finančních záležitostech.

Saturn - Mars:

Artritida, fyzické omezení, fyzické poruchy, vyčerpání, těžká práce.

Saturn - Jupiter:

Kontrolovaná expanze.

Saturn - Saturn:

Významná životní fáze.

Saturn - Uran:

Zklamání, pomalý pokrok k dosažení nových cílů. Nové začátky.

Saturn - Neptun:

Nemoc, únava, vyčerpání zdrojů, zoufalství, ztráta naděje. Hlavní ukazatel zdravotních problémů v prediktivní astrologii.

Saturn - Pluto:

Zablokování energie vedoucí k emocionálním výbuchům, které mohou vést k násilí; melancholie, emocionální chmury; pobyt v "černé díře".

Saturn - Severní uzel:

Přijetí odpovědnosti ve skupině; přijetí předurčených závazků, které jsou součástí životní cesty.

Saturn - Jižní uzel:

Více rodinných nebo rodových povinností; osudová (karmická) pouta přinášejí větší požadavky.

Saturn - Ascendent:

Přijetí více odpovědnosti; člověka je připraven nést větší zodpovědnost rozhodování; autorita.

Saturn - Descendent:

Přehodnocení a změna povinností v obchodních nebo osobních vztazích. Realistický pohled na charakter vzájemných vztahů nebo obchodních partnerství.

Saturn - MC:

Výjimečná odpovědnost v povolání a kariéře; schopnost stát na vlastních nohách.

Saturn - IC:

rodinné závazky, které vážou člověka k domu; možné problémy s otcovskou osobou.

Saturn – Vertex/Antivertex:

setkání s autoritativní osobou nebo s dlouho očekávanou odpovědností.

 

Přeložil: Jaroslav Holeček