Ebertin

 

Saturn ke Slunci:

 • plus - vytrvalost, koncentrace, neúnavnost, zlepšení zdraví, uznání za usilovnou činnost, podpora od starších lidí, jednoduchý život;
 • minus - zábrany v duševním rozvoji a v tělesném vývoji, pesimistické zaměření, duševní útrapy, choroby, odcizení, rozluka, smutek, rodinné starosti, těžkosti v zaměstnání.

 

Saturn k Luně:

 • plus - duševní klid, spokojenost, sebeovládání, zádumčivost, úspěchy po vynaloženém úsilí, dobrý poměr ke starším ženám, vážné spojení, chuť cestovat;
 • minus - duševní zábrany, kolísající nálada, pocit méněcennosti, melancholie, svéhlavost, nezadržitelnost, nemoci způsobené duševním trápením, nedostatek sebedůvěry, strach před odhalením, těžkosti spojené se změnami nebo cestami, odcizení, trvalá rozluka.

 

Saturn k Merkurovi:

 • plus - koncentrace, důkladné přemýšlení, usilovnost, logické myšlení, věcnost, pořádkumilovnost, metodika, trpělivost, úspěch vědeckých prací, delší cesty, obchodnické nadšení;
 • minus - zábrany v duševním vývoji, těžkosti v povolání, namáhavá činnost, odcizení, rozluka, nevýhodné zprávy, náchylnost k chorobám, zejména hlavy a nervů, náchylnost k poruchám řeči nebo k nedoslýchavosti.

 

Saturn k Venuši:

 • plus - smysl pro realitu, cit pro povinnost, věrnost, sebeovládání, vztah ke starším ženám, vážná umělecká činnost;
 • minus - neuspokojenost, chladné srdce, osamocení, odcizení, konflikty ze žárlivosti, rozluka, přinášení obětí, finanční těžkosti, nemravné jednání, náchylnost k chorobám, zklamání v lásce.

 

Saturn k Marsu:

 • plus - vytrvalost, odolnost, neúnavnost při přemáhání těžkostí;
 • minus - nespokojenost nebo nechuť důsledkem zvláštních těžkostí a odporů, tvrdost, příkrost, svévole, slabost, náchylnost k chorobám, nebezpečí poranění nebo nezdarů, duševní trápení.

 

Saturn k Jupiteru:

 • plus - díky vytrvalosti dosažení úspěchu, náchylnost k přeměnám a ke změnám místa a pobytu, tvrdošíjné dodržování vytyčených plánů, úspěchy ve vyjednáváních s představenými nebo úřady, dobré ukončení právních konfliktů, sebedůvěra, filozofické myšlení, snaha o vlastnictví;
 • minus - nespokojenost se sebou samým i s jinými, podráždění, nerozhodnost, vzdor, konflikty, nedostatek sebedůvěry, pesimismus, náchylnost k chorobám způsobeným finančními a pracovními starostmi.

 

Saturn k Saturnu:

 • plus - trpělivost, vytrvalost, koncentrace, úspěchy způsobené vážnou snahou;
 • minus - vývojová krize zdravotní nebo duševní, začátek životní periody, choroba, deprese, nechuť, neschopnost, smutek.

 

Saturn k Uranovi:

 • plus - pokojné uvažování, plánovité provázení nových podniků nebo změn, síla k vydržení ukázat se, že člověk je hotový za každé situace, úspěchy v technických záležitostech nebo vynálezy, větší cesty;
 • minus - používat násilí nebo trpět pod násilím, bránit se proti poručnictví, životní boje, zpětný účinek, spáchání chyb, spor, odpor, ztráty, duševní útrapy, náhlé odcizení nebo rozchody, smutek, nebezpečí nehod, nezdar nebo poškození strojů.

 

Saturn k Neptunovi:

 • plus - ponoření se do obtížných problémů, svérázné duševní zážitky, zájmy o okultní věci, svérázné známosti, touha do dálky, cesty;
 • minus - mučivé duševní zábrany, rozleptávající stavy, choroby (nervóza), příčina se těžko pozná, nepříjemnosti na veřejnosti, v povolání nebo rodině, tajná znepřátelení, záludnost, nebezpečí nákazy(otrava), smutek, ztráta, zříci se něčeho.

 

Saturn k Plutovi:

 • plus - lopocení se a docílení úspěchů, zúčastněný na masových výkonech, mlčet a konat, fanatické snažení;
 • minus - být zkrácen o úspěch práce, ztráta skrze vyšší moc, trpět pod násilnou činností nebo být násilně činný(vražda).

 

Saturn k Měsíčnímu uzlu:

 • plus - spojení nebo spolupráce se staršími nebo zkušenými lidmi;
 • minus - cítit se utlačovaný skrze jiné osoby, odcizení, zábrany, rozluky, nevýhody nebo ztráty skrze jiné osoby, společné trápení.

 

Saturn k Ascendentu:

 • plus - vytrvalost, vůle přemáhat mnoho těžkostí, sbírat zkušenosti, být spolu se staršími lidmi;
 • minus - stísněné okolí, smutek s jinými, zažít smutný případ, odcizení, odluka, být ve špatných až bídných poměrech, choroby, pobyt v nemocnici.

 

Saturn k Medium Coeli:

 • plus - lpět na naději, sbírat zkušenosti, změnit a potom tvrdošíjně sledovat cíl, vydržet vládnout;
 • minus - být sražený ve vývoji, muset bojovat s těžkostmi, odcizení, rozchody, smutek, duševní trápení skrze matku nebo manželku, smutek kvůli těmto osobám.