Kefer

Saturn konjunkce Slunce:

Deprese, duševní utrpení, choroby, smrt mužských příbuzných (otce, manžela), odcizení, potíže v zaměstnání, starosti rodinné, sklon k lakotě, lhostejnosti, bezradnosti, podlému jednání, nesnadný čas pro věci domu a signované Sluncem.

Slunce v I. domě - ochablost, zoufalství, nedostatek, ztráty.

Slunce v II. domě - finanční ztráty.

Slunce v VI. domě - těžká choroba.

Slunce v VIII. domě - možnost smrti, úmrtí příbuzného (otce).

Slunce v X. domě - ztráty a chyby v povolání.

 

Saturn sextil Slunce:

Vytrvalost, soustředěná tvůrčí vůle, zvýšená odolnost, uzdravení, úspěchy, seznámení a protekce starších osob, vážná rozhodnutí dle věcí domů, v mužském horoskopu se vztahuje na otce, v ženském spíše na manžela.

Slunce v I. domě - vážná životní rozhodnutí.

Slunce v IV. domě - příznivé pro rodiče, domácnost a dědictví.

Slunce v VIII. domě - možnost dědictví po otci.

Slunce v X. domě - dosažení vysokého cíle, ale značné starosti, povinnosti a námaha, přízeň starších lidí (a Židů), velmi silný vliv ve zralém věku.

Slunce v XI. domě - přízeň starších lidí.

 

Saturn kvadratura Slunce:

Deprese, duševní utrpení, choroby, smrt mužských příbuzných (otce, manžela), odcizení, potíže v zaměstnání, starosti rodinné, sklon k lakotě, lhostejnosti, bezradnosti, podlému jednání, nesnadný čas pro věci domu a signované Sluncem.

Slunce v I. domě - ochablost, zoufalství, nedostatek, ztráty.

Slunce v II. domě - finanční ztráty.

Slunce v VI. domě - těžká choroba.

Slunce v VIII. domě - možnost smrti, úmrtí příbuzného (otce).

Slunce v X. domě - ztráty a chyby v povolání.

 

Saturn trigon Slunce:

Vytrvalost, soustředěná tvůrčí vůle, zvýšená odolnost, uzdravení, úspěchy, seznámení a protekce starších osob, vážná rozhodnutí dle věcí domů, v mužském horoskopu se vztahuje na otce, v ženském spíše na manžela.

Slunce v I. domě - vážná životní rozhodnutí.

Slunce v IV. domě - příznivé pro rodiče, domácnost a dědictví.

Slunce v VIII. domě - možnost dědictví po otci.

Slunce v X. domě - dosažení vysokého cíle, ale značné starosti, povinnosti a námaha, přízeň starších lidí (a Židů), velmi silný vliv ve zralém věku.

Slunce v XI. domě - přízeň starších lidí.

 

Saturn opozice Slunce:

Deprese, duševní utrpení, choroby, smrt mužských příbuzných (otce, manžela), odcizení, potíže v zaměstnání, starosti rodinné, sklon k lakotě, lhostejnosti, bezradnosti, podlému jednání, nesnadný čas pro věci domu a signované Sluncem.

Slunce v I. domě - ochablost, zoufalství, nedostatek, ztráty.

Slunce v II. domě - finanční ztráty.

Slunce v VI. domě - těžká choroba.

Slunce v VIII. domě - možnost smrti, úmrtí příbuzného (otce).

Slunce v X. domě - ztráty a chyby v povolání.

 

 

 

Saturn konjunkce Měsíc:

Deprese, potíže na cestách, těžká onemocnění, duševní utrpení, smrt ženských příbuzných (matka, žena), nezdary v podnikání. V mužském horoskopu nepříznivý čas pro ženu nebo matku. V ženském horoskopu zoufalství, zklamání, bída.

Luna ve I. domě - demoralizace manželky. V ženském horoskopu vady charakteru.

Luna ve II. domě - ztráty, zvláště v ženském horoskopu.

Luna ve VIII. domě - smrt, nemoc manželky neb ženské příbuzné.

Luna ve X. domě - v ženském horoskopu pokles důstojnosti. V mužském ohrožení ženy, zhoršení jejích charakteru.

 

Saturn sextil Měsíc:

Klid, spokojenost, dobré pro cesty a stěhování, úspěchy v povolání, podpora starších lidí, dobrý poměr k ženám, vážná spojení. V mužském horoskopu - nesnadné doby pro manželku, matku, sestru, ženskou příbuznou, zvláště padne-li aspekt do rohových domů. Muž jest velmi činný pro svou ženu. V ženském horoskopu - nesnadná doba, starosti s rodinou, čas, který vyžaduje velké mravní síly. Jest-li Luna jinak v radixu příznivě postavena, pak ochrana před špatnými vlivy.

Luna ve IV. domě - samota.

Luna ve IX. domě - cesta, přesídlení.

Luna ve X. domě - přijetí zodpovědného místa.

Luna ve XII. domě -odchod do ústraní.

 

Saturn kvadratura Měsíc:

Deprese, potíže na cestách, těžká onemocnění, duševní utrpení, smrt ženských příbuzných (matka, žena), nezdary v podnikání. V mužském horoskopu nepříznivý čas pro ženu nebo matku. V ženském horoskopu zoufalství, zklamání, bída.

Luna ve I. domě - demoralizace manželky. V ženském horoskopu vady charakteru.

Luna ve II. domě - ztráty, zvláště v ženském horoskopu.

Luna ve VIII. domě - smrt, nemoc manželky neb ženské příbuzné.

Luna ve X. domě - v ženském horoskopu pokles důstojnosti. V mužském ohrožení ženy, zhoršení jejích charakteru.

 

Saturn trigon Měsíc:

Klid, spokojenost, dobré pro cesty a stěhování, úspěchy v povolání, podpora starších lidí, dobrý poměr k ženám, vážná spojení. V mužském horoskopu - nesnadné doby pro manželku, matku, sestru, ženskou příbuznou, zvláště padne-li aspekt do rohových domů. Muž jest velmi činný pro svou ženu. V ženském horoskopu - nesnadná doba, starosti s rodinou, čas, který vyžaduje velké mravní síly. Jest-li Luna jinak v radixu příznivě postavena, pak ochrana před špatnými vlivy.

Luna ve IV. domě - samota.

Luna ve IX. domě - cesta, přesídlení.

Luna ve X. domě - přijetí zodpovědného místa.

Luna ve XII. domě -odchod do ústraní.

 

Saturn opozice Měsíc:

Deprese, potíže na cestách, těžká onemocnění, duševní utrpení, smrt ženských příbuzných (matka, žena), nezdary v podnikání. V mužském horoskopu nepříznivý čas pro ženu nebo matku. V ženském horoskopu zoufalství, zklamání, bída.

Luna ve I. domě - demoralizace manželky. V ženském horoskopu vady charakteru.

Luna ve II. domě - ztráty, zvláště v ženském horoskopu.

Luna ve VIII. domě - smrt, nemoc manželky neb ženské příbuzné.

Luna ve X. domě - v ženském horoskopu pokles důstojnosti. V mužském ohrožení ženy, zhoršení jejích charakteru.

 

 

 

Saturn konjunkce Merkur:

Chyby v podnikání, nepříznivé dopisy, obtíže v obchodě, nepřátelství, pokles do špatné společnosti, hádky, choroby nervů, hloupé dluhy, exekuce, ztráty listin, spory se staršími lidmi (Židy), zhoršení financí, pokusy o podvody.

 

Saturn sextil Merkur:

Vážná doba pro výdělek, zkoušky duševní síly, výhodný čas pro investice do domů a realit, dlouhodobé smlouvy, poslední vůle, klid, soustředěná duševní práce, nové obchody a cesty, dobré vztahy ke starším lidem, příznivá korespondence.

 

Saturn kvadratura Merkur:

Chyby v podnikání, nepříznivé dopisy, obtíže v obchodě, nepřátelství, pokles do špatné společnosti, hádky, choroby nervů, hloupé dluhy, exekuce, ztráty listin, spory se staršími lidmi (Židy), zhoršení financí, pokusy o podvody.

 

Saturn trigon Merkur:

Vážná doba pro výdělek, zkoušky duševní síly, výhodný čas pro investice do domů a realit, dlouhodobé smlouvy, poslední vůle, klid, soustředěná duševní práce, nové obchody a cesty, dobré vztahy ke starším lidem, příznivá korespondence.

 

Saturn opozice Merkur:

Chyby v podnikání, nepříznivé dopisy, obtíže v obchodě, nepřátelství, pokles do špatné společnosti, hádky, choroby nervů, hloupé dluhy, exekuce, ztráty listin, spory se staršími lidmi (Židy), zhoršení financí, pokusy o podvody.

 

 

 

Saturn konjunkce Venuše:

Odcizení v lásce, deprese, osamění, finanční nesnáze, nemoc, pohlavní výstřelky, nemravnost, špatný čas pro lásku, manželství a přátelství, zástava majetku.

Venuše v I. domě - demoralizace.

Venuše v V. domě - svedení, cizoložství, nesnadný porod, úmrtí dítěte, zklamání v potomstvu.

Venuše v VII. domě - překážky v manželství.

Venuše v XI. domě - špatná společnost

 

Saturn sextil Venuše:

Vážný umělecký zájem, vztah ke starším ženám, vážná známost, dobré obchody, trvalý podnik, přízeň žen, ale nesnadná doba pro lásku a přátelství, nesnáze se však urovnají.

Venuše v V. domě - rodiče se obětují dětem.

Venuše v VII. domě - svatba za nesnadných podmínek. V ženském horoskopu možnost sňatku z donucení.

Venuše v VIII. domě - věno od starší nevěsty, pozůstalost po starší ženské příbuzné.

Venuše v X. domě - přízeň starších žen.

 

Saturn kvadratura Venuše:

Odcizení v lásce, deprese, osamění, finanční nesnáze, nemoc, pohlavní výstřelky, nemravnost, špatný čas pro lásku, manželství a přátelství, zástava majetku.

Venuše v I. domě - demoralizace.

Venuše v V. domě - svedení, cizoložství, nesnadný porod, úmrtí dítěte, zklamání v potomstvu.

Venuše v VII. domě - překážky v manželství.

Venuše v XI. domě - špatná společnost.

 

Saturn trigon Venuše:

Vážný umělecký zájem, vztah ke starším ženám, vážná známost, dobré obchody, trvalý podnik, přízeň žen, ale nesnadná doba pro lásku a přátelství, nesnáze se však urovnají.

Venuše v V. domě. - rodiče se obětují dětem.

Venuše v VII. domě. - svatba za nesnadných podmínek. V ženském horoskopu možnost sňatku z donucení.

Venuše v VIII. domě - věno od starší nevěsty, pozůstalost po starší ženské příbuzné.

Venuše v X. domě - přízeň starších žen.

 

Saturn opozice Venuše:

Odcizení v lásce, deprese, osamění, finanční nesnáze, nemoc, pohlavní výstřelky, nemravnost, špatný čas pro lásku, manželství a přátelství, zástava majetku.

Venuše v I. domě - demoralizace.

Venuše v V. domě - svedení, cizoložství, nesnadný porod, úmrtí dítěte, zklamání v potomstvu.

Venuše v VII. domě - překážky v manželství.

Venuše v XI. domě - špatná společnost.

 

 

 

Saturn konjunkce Mars:

Neklid, dráždivost, deprese, nehody, úrazy, nesnáze ve všem, poškození jinými, zhoršení charakteru. Je-li Mars v radixu poškozený, můžeme se obávat nejhorších věcí.

Mars v II. domě - ztráta majetku.

Mars v V. domě - úmrtí dítěte, prohra jmění ve spekulaci.

Mars v VI. domě - nebezpečná choroba.

Mars v VII. domě - neúspěch v manželství a sporech.

Mars v VIII. domě - možnost úrazu, invalidity, smrti, vraždy, sebevraždy.

Mars v XI. domě - pomluvy ztráta přátel.

Mars v XII. domě - nebezpečná choroba, pobyt v sanatoriu, vraždy, sebevražda

 

Saturn sextil Mars:

Překážky, kritická doba, chybné energie, nesprávná rozhodnutí, odolnost proti pokušení, trpělivost. Není-li v radixu Mars poškozen, pak výhodné pro práci a sebezkoumání.

Mars v VI. domě - nebezpečná operace zachrání život.

 

Saturn kvadratura Mars:

Neklid, dráždivost, deprese, nehody, úrazy, nesnáze ve všem, poškození jinými, zhoršení charakteru. Jest-li Mars v radixu poškozen, můžeme se obávat nejhorších věcí.

Mars v II. domě - ztráta majetku.

Mars v V. domě - úmrtí dítěte, prohra jmění ve spekulaci.

Mars v VI. domě - nebezpečná choroba.

Mars v VII. domě - neúspěch v manželství a sporech.

Mars v VIII. domě - možnost úrazu, invalidity, smrti, vraždy, sebevraždy.

Mars v XI. domě - pomluvy ztráta přátel.

Mars v XII. domě - nebezpečná choroba, pobyt v sanatoriu, vraždy, sebevražda.

 

Saturn trigon Mars:

Překážky, kritická doba, chybné energie, nesprávná rozhodnutí, odolnost proti pokušení, trpělivost. Není-li v radixu Mars poškozen, pak výhodné pro práci a sebezkoumání.

Mars v VI. domě - nebezpečná operace zachrání život.

 

Saturn opozice Mars:

Neklid, dráždivost, deprese, nehody, úrazy, nesnáze ve všem, poškození jinými, zhoršení charakteru. Jest-li Mars v radixu poškozen, můžeme se obávat nejhorších věcí.

Mars v II. domě - ztráta majetku.

Mars v V. domě - úmrtí dítěte, prohra jmění ve spekulaci.

Mars v VI. domě - nebezpečná choroba.

Mars v VII. domě - neúspěch v manželství a sporech.

Mars v VIII. domě - možnost úrazu, invalidity, smrti, vraždy, sebevraždy.

Mars v XI. domě - pomluvy ztráta přátel.

Mars v XII. domě - nebezpečná choroba, pobyt v sanatoriu, vraždy, sebevražda.

 

 

 

Saturn konjunkce Jupiter:

Odcizení, spory se společníky a s nadřízenými, sklony k protiprávním činům, ztráty, jeden z nejhorších tranzitů, zvláště jest-li Jupiter v radixu poškozen Saturnem.

Jupiter v II. domě - finanční ztráta.

Jupiter v IV. domě - hluboký úpadek (niveau).

Jupiter v X. domě - opuštění, osamocení, nezaměstnanost, ztráta povolání.

 

Saturn sextil Jupiter:

Zlepšení charakteru, vážné snahy, vytrvalost, úspěch v povolání a ve styku s úřady, výhra ve sportu, možnost dědictví, uzdravení. Jeden z nejlepších tranzitů, působí zkoušky a nesnáze, které se vítězně překonávají, doba vyvrcholení života.

Jupiter v I. domě - nová etapa v životě, zvláště při konjunkci.

Jupiter v II. domě - šťastný konec podnikání, značný zisk.

Jupiter v X. domě - nová práce a postavení, povýšení, oslavy, veřejné uznání.

 

Saturn kvadratura Jupiter:

Odcizení, spory se společníky a s nadřízenými, sklony k protiprávním činům, ztráty, jeden z nejhorších tranzitů, zvláště jest-li Jupiter v radixu poškozen Saturnem.

Jupiter v II. domě - finanční ztráta.

Jupiter v IV. domě - hluboký úpadek (niveau).

Jupiter v X. domě - opuštění, osamocení, nezaměstnanost, ztráta povolání.

 

Saturn trigon Jupiter:

Zlepšení charakteru, vážné snahy, vytrvalost, úspěch v povolání a ve styku s úřady, výhra ve sportu, možnost dědictví, uzdravení. Jeden z nejlepších tranzitů, působí zkoušky a nesnáze, které se vítězně překonávají, doba vyvrcholení života.

Jupiter v I. domě - nová etapa v životě, zvláště při konjunkci.

Jupiter v II. domě - šťastný konec podnikání, značný zisk.

Jupiter v X. domě - nová práce a postavení, povýšení, oslavy, veřejné uznání.

 

Saturn opozice Jupiter:

Odcizení, spory se společníky a s nadřízenými, sklony k protiprávním činům, ztráty, jeden z nejhorších tranzitů, zvláště jest-li Jupiter v radixu poškozen Saturnem.

Jupiter v II. domě - finanční ztráta.

Jupiter v IV. domě - hluboký úpadek (niveau).

Jupiter v X. domě - opuštění, osamocení, nezaměstnanost, ztráta povolání.

 

 

 

Saturn konjunkce Saturn:

Nesnadná doba v každém případě dle domů, ve kterých jest Saturn v radixu.

Krize ve zdraví, v povolání, neschopnost práce, potíže, nepříjemnosti ve veřejném životě, duševní utrpení, možnost úmrtí, nemoc v rodině.

 

Saturn sextil Saturn:

Nesnadná doba v každém případě dle domů, ve kterých jest Saturn v radixu.

Zdlouhavý úspěch, vážné snahy, klid, soustředění, dobré vztahy ke starším lidem.

 

Saturn kvadratura Saturn:

Nesnadná doba v každém případě dle domů, ve kterých jest Saturn v radixu.

Krize ve zdraví, v povolání, neschopnost práce, potíže, nepříjemnosti ve veřejném životě, duševní utrpení, možnost úmrtí, nemoc v rodině.

 

Saturn trigon Saturn:

Nesnadná doba v každém případě dle domů, ve kterých jest Saturn v radixu.

Zdlouhavý úspěch, vážné snahy, klid, soustředění, dobré vztahy ke starším lidem.

 

Saturn opozice Saturn:

Nesnadná doba v každém případě dle domů, ve kterých jest Saturn v radixu.

Krize ve zdraví, v povolání, neschopnost práce, potíže, nepříjemnosti ve veřejném životě, duševní utrpení, možnost úmrtí, nemoc v rodině.

 

 

 

Saturn konjunkce Uran:

Náhlé neštěstí dle domů, oslabení charakteru, hádky, chyby, ztráty, nehody, onemocnění, úmrtí příbuzných.

 

Saturn sextil Uran:

Náhlé plány, sklon k novotám a okultismu, známost se zvláštními lidmi, cesty, náhlý obrat věcí, úspěch v technice a průmyslu.

 

Saturn kvadratura Uran:

Náhlé neštěstí dle domů, oslabení charakteru, hádky, chyby, ztráty, nehody, onemocnění, úmrtí příbuzných.

 

Saturn trigon Uran:

Náhlé plány, sklon k novotám a okultismu, známost se zvláštními lidmi, cesty, náhlý obrat věcí, úspěch v technice a průmyslu.

 

Saturn opozice Uran:

Náhlé neštěstí dle domů, oslabení charakteru, hádky, chyby, ztráty, nehody, onemocnění, úmrtí příbuzných.

 

 

 

Saturn konjunkce Neptun:

Nemoc, nebezpečí nákazy, nehody a otravy, zhoršení charakteru, utrpení duše, nepříjemnosti v povolání, rodině, pomluvy, nepřátelství veřejnosti, podivná neštěstí a zvláštní události.

Neptun v I. domě - oslabení smyslu pro povinnost a čest.

Neptun v II. domě - ztráty pro lhostejnost a důvěřivost.

Neptun v VI. domě - tajné choroby, otrava.

Neptun v VIII. domě - choroby, sebevražedné pokusy.

Neptun v XI. domě - ohrožení nemravnými a obojetnými přáteli.

Neptun v XII. domě - zvláštní nemoci, možnost otravy, pokus o sebevraždu, krádež, loupež.

 

Saturn sextil Neptun:

Prohloubení, vážné zážitky, důležité známosti, daleké cesty, splnění ideálů dle domu radikálního.

 

Saturn kvadratura Neptun:

Nemoc, nebezpečí nákazy, nehody a otravy, zhoršení charakteru, utrpení duše, nepříjemnosti v povolání, rodině, pomluvy, nepřátelství veřejnosti, podivná neštěstí a zvláštní události.

Neptun v I. domě - oslabení smyslu pro povinnost a čest.

Neptun v II. domě - ztráty pro lhostejnost a důvěřivost.

Neptun v VI. domě - tajné choroby, otrava.

Neptun v VIII. domě - choroby, sebevražedné pokusy.

Neptun v XI. domě - ohrožení nemravnými a obojetnými přáteli.

Neptun v XII. domě - zvláštní nemoci, možnost otravy, pokus o sebevraždu, krádež, loupež.

 

Saturn trigon Neptun:

Prohloubení, vážné zážitky, důležité známosti, daleké cesty, splnění ideálů dle domu radikálního.

 

Saturn opozice Neptun:

Nemoc, nebezpečí nákazy, nehody a otravy, zhoršení charakteru, utrpení duše, nepříjemnosti v povolání, rodině, pomluvy, nepřátelství veřejnosti, podivná neštěstí a zvláštní události.

Neptun v I. domě - oslabení smyslu pro povinnost a čest.

Neptun v II. domě - ztráty pro lhostejnost a důvěřivost.

Neptun v VI. domě - tajné choroby, otrava.

Neptun v VIII. domě - choroby, sebevražedné pokusy.

Neptun v XI. domě - ohrožení nemravnými a obojetnými přáteli.

Neptun v XII. domě - zvláštní nemoci, možnost otravy, pokus o sebevraždu, krádež, loupež.

 

 

 

Saturn konjunkce Pluto:

Nemoc, nebezpečí nákazy, nehody a otravy, zhoršení charakteru, utrpení duše, nepříjemnosti v povolání, rodině, pomluvy, nepřátelství veřejnosti, podivná neštěstí a zvláštní události.

Pluto v I. domě - oslabení smyslu pro povinnost a čest.

Pluto v II. domě - ztráty pro lhostejnost a důvěřivost.

Pluto v VI. domě - tajné choroby, otrava.

Pluto v VIII. domě - choroby, sebevražedné pokusy.

Pluto v XI. domě - ohrožení nemravnými a obojetnými přáteli.

Pluto v XII. domě - zvláštní nemoci, možnost otravy, pokus o sebevraždu, krádež, loupež.

 

Saturn sextil Pluto:

Prohloubení, vážné zážitky, důležité známosti, daleké cesty, splnění ideálů dle domu radikálního.

 

Saturn kvadratura Pluto:

Nemoc, nebezpečí nákazy, nehody a otravy, zhoršení charakteru, utrpení duše, nepříjemnosti v povolání, rodině, pomluvy, nepřátelství veřejnosti, podivná neštěstí a zvláštní události.

Pluto v I. domě - oslabení smyslu pro povinnost a čest.

Pluto v II. domě - ztráty pro lhostejnost a důvěřivost.

Pluto v VI. domě - tajné choroby, otrava.

Pluto v VIII. domě - choroby, sebevražedné pokusy.

Pluto v XI. domě - ohrožení nemravnými a obojetnými přáteli.

Pluto v XII. domě - zvláštní nemoci, možnost otravy, pokus o sebevraždu, krádež, loupež.

 

Saturn trigon Pluto:

Prohloubení, vážné zážitky, důležité známosti, daleké cesty, splnění ideálů dle domu radikálního.

 

Saturn opozice Pluto:

Nemoc, nebezpečí nákazy, nehody a otravy, zhoršení charakteru, utrpení duše, nepříjemnosti v povolání, rodině, pomluvy, nepřátelství veřejnosti, podivná neštěstí a zvláštní události.

Pluto v I. domě - oslabení smyslu pro povinnost a čest.

Pluto v II. domě - ztráty pro lhostejnost a důvěřivost.

Pluto v VI. domě - tajné choroby, otrava.

Pluto v VIII. domě - choroby, sebevražedné pokusy.

Pluto v XI. domě - ohrožení nemravnými a obojetnými přáteli.

Pluto v XII. domě - zvláštní nemoci, možnost otravy, pokus o sebevraždu, krádež, loupež.

 

 

 

Saturn konjunkce Ascendent:

U superplanet je nutné sledovat tranzity po celou dobu průchodu astrologickým domem. Jest-li planeta v radixu poškozená, jest vliv pochybný.

Pesimismus, porušení zdraví, škody na intelektu. Choroba, úmrtí, odloučení.

 

Saturn sextil Ascendent:

Překonání potíží vytrvalostí.

 

Saturn kvadratura Ascendent:

Choroba, úmrtí, odloučení.

 

Saturn trigon Ascendent:

Překonání potíží vytrvalostí.

 

Saturn opozice Ascendent:

Choroba, úmrtí, odloučení.

 

 

 

Saturn konjunkce MC:

U superplanet je nutné sledovat tranzity po celou dobu průchodu astrologickým domem. Jest-li planeta v radixu poškozená, jest vliv pochybný.

Porucha úvěru a pověsti, ztráty v obchodě a povolání. Odcizení, rozluky, potíže v povolání, nemoc nebo smrt příbuzných, zvláště ženských, sklon k protizákonným činům.

 

Saturn sextil MC:

Možnost vyniknutí, úspěchu.

 

Saturn kvadratura MC:

Odcizení, rozluky, potíže v povolání, nemoc nebo smrt příbuzných, zvláště ženských, sklon k protizákonným činům.

 

Saturn trigon MC:

Možnost vyniknutí, úspěchu.

 

Saturn opozice MC:

Odcizení, rozluky, potíže v povolání, nemoc nebo smrt příbuzných, zvláště ženských, sklon k protizákonným činům.

 

 

 

Saturn konjunkce DC:

U superplanet je nutné sledovat tranzity po celou dobu průchodu astrologickým domem. Je-li planeta v radixu poškozená, je vliv pochybný.

Ztráty ve sporech, hádky se společníky, nepříznivá doba pro manželský život.

 

Saturn konjunkce IC:

U superplanet je nutné sledovat tranzity po celou dobu průchodu astrologickým domem. Je-li planeta v radixu poškozená, je vliv pochybný.

Odcizení v rodině, úmrtí.