Minařík

 

SATURN jakožto tranzitor působí osudově, zejména v konjunkci a opozici,

 kdežto v trigonu přináší úspěchy prostřednictvím píle a velikého úsilí.

 Vzhledem k tomu musíme sledovat Saturna a určovat překážky v životě v těch

 věcech, které jsou naznačeny planetou, kterou Saturn svým tranzitem napadá.

 

 

Saturn konjunkce Slunce

Úbytek životních sil, nesnáze všeho druhu, neúspěchy na hospodářském poli, také finanční ztráty a těžkosti vůbec. Je-li Slunce hylegem, tedy špatné zdraví.

 

Saturn kvadratura Slunce

Neúspěchy ve snahách a v podnikání převážně zaviněné vlastním jednáním, též náchylnosti k chorobám, nepřátelství, starosti a obtíže všeho druhu.

 

Saturn trigon Slunce

Protekce a pomoc od starších lidí, jsou-li k tomu v nativitě podmínky. Stupňování píle, uznání a úspěchy získané vlastním úsilím.

 

Saturn opozice Slunce

Úbytek životních sil, nesnáze všeho druhu, neúspěchy na hospodářském poli, také finanční ztráty a těžkosti vůbec. Je-li Slunce hylegem, tedy špatné zdraví.

 

 

Saturn konjunkce Měsíc

Nepříznivý tranzit, především pro ženy. Oslabení životní síly, škody na pověsti, ztráta přátel, neúspěch v polním hospodářství, starosti a obtíže všeho druhu.

 

Saturn kvadratura Měsíc

Nepříznivý tranzit, především pro ženy. Oslabení životní síly, škody na pověsti, ztráta přátel, neúspěch v polním hospodářství, starosti a obtíže všeho druhu.

 

Saturn trigon Měsíc

Přátelství starších žen a také jejich pomoc, úspěchy v polním hospodářství, pomalé zisky a vnitřní harmonie. Mírně příznivá doba.

 

Saturn opozice Měsíc

Nebezpečí těžké choroby, smrti v rodině, tíseň, neúspěchy, nesnáze, obtíže všeho druhu. Zlá doba označující karmické zvraty.

 

 

Saturn konjunkce Merkur

Prohloubení myšlení, soustředěnost, ale neúspěchy v záležitostech podléhajících Merkurovi.

 

Saturn sextil Merkur

Jasné myšlení, hluboké úvahy, plánování a úspěchy ve studiích. Příznivá doba pro inženýry a duševně pracující lidi.

 

Saturn kvadratura Merkur

Škody následkem omylů a špatného myšlení, nehody na estách, nepříjemnosti prostřednictvím dopisů a písemností, neklidná doba.

 

Saturn trigon Merkur

Jasné myšlení, hluboké úvahy, plánování a úspěchy ve studiích. Příznivá doba pro inženýry a duševně pracující lidi.

 

Saturn opozice Merkur

Omyly, duševní indispozice, tíseň a zlé předtuchy, škody v obchodě a plánování, ošizení. Nebezpečí škod cizím starším člověkem a prostřednictvím úřadů. Také okradení a těžké myšlení.

 

 

Saturn konjunkce Venuše

Zlý tranzit pro ženy a pro muže zlo skrze ženy. Finanční škoda, společenské nesnáze, neshody v rodině, tíseň, citové deprese. Nesoulad.

 

Saturn kvadratura Venuše

Neblahý tranzit pro mladé dívky ve smyslu mravním. Sexuální vzrušení, rozpory s milenkou, disharmonie ve společenských stycích.

 

Saturn opozice Venuše

Zlý tranzit pro ženy a pro muže zlo skrze ženy. Finanční škoda, společenské nesnáze, neshody v rodině, tíseň, citové deprese. Nesoulad. Pro muže zlo skrze starší ženy, kdežto pro ženy nebezpečí chorob nebo funkčních poruch. Finanční ztráty.

 

 

Saturn konjunkce Mars

(Konjunkce nebezpečnější než kvadratura a opozice) Nebezpečí pocházející z nepřátelství, případně neštěstí, neshody a nesváry.

 

Saturn kvadratura Mars

Nebezpečí pocházející z nepřátelství, případně neštěstí, neshody a nesváry.

 

Saturn opozice Mars

Nebezpečí pocházející z nepřátelství, případně neštěstí, neshody a nesváry.

 

 

Saturn konjunkce Jupiter

Okamžité nesnáze, ale později úspěch. Stoupání majetkové základny, ale též překážky kladené staršími lidmi a úřady, soudy. Celkem nepříznivá doba pro duševní harmonii. Období stupňujícího se boje s překážkami.

 

Saturn sextil Jupiter

Příznivý tranzit v hospodářském ohledu, finanční zisky a zvyšování majetku, jsou-li pro to v horoskopu předpoklady.

 

Saturn kvadratura Jupiter

Okamžité nesnáze, ale později úspěch. Stoupání majetkové základny, ale též překážky kladené staršími lidmi a úřady, soudy. Celkem nepříznivá doba pro duševní harmonii. Období stupňujícího se boje s překážkami.

 

Saturn trigon Jupiter

Příznivý tranzit v hospodářském ohledu, finanční zisky a zvyšování majetku, jsou-li pro to v horoskopu předpoklady.

 

Saturn opozice Jupiter

Finanční škody, hospodářské nesnáze a nesnáze vůbec, těžkosti všeho druhu. Nebezpečí finančních škod a ztrát.

 

 

Saturn na Uran

Působí spíše na duševní úrovni, a proto zlepšuje nebo zhoršuje duševní dispozice podle aspektu. Konjunkce je příznivá a tlumí mentální vzruchy, přičemž se prohlubuje myšlení.