Minařík

SATURN v Beranu

je v neharmonickém postavení, takže symbolizuje podráždění, nevlídnost, nízké společenské postavení, příp. společenský pád, škody, zabití, pokažení mravů.

 

SATURN v Býku

praktický smysl a sklony k manuální práci, příp. k zemědělství, stavitelství a ke všemu, co souvisí se zemí.

 

SATURN v Blížencích

přináší neúspěchy, které si člověk zaviňuje roztržitostí nebo mělkostí myšlení; nehody všeho druhu a fantastické teorie.

  

SATURN v Raku

skryté nemoci, zničení plánů a vyhlídek v podnikání nebo v životě, ztráta milých osob, příp. rozvrat ve společenském a rodinném životě.

 

SATURN ve Lvu

uděluje dravost ve snaze propracovat se výš na společenském žebříčku;  mnoho vlivných nepřátel, pád z výše moci a neblahé zakončení životní pouti.

 

SATURN v Panně

zájem o hospodářské otázky, snaha o zbohatnutí, systematičnost, praktičnost a obtíže ve snaze povznést se vnitřně nad hmotnou úroveň.

 

SATURN ve Vahách

poměrně snadný vývoj k filozofickému pojetí života, ale neúspěch ve společenském životě; na druhé straně straně náklonnost k mravní čistotě a k náboženskému cítění.

 

SATURN ve Štíru

může přinést stejně neštěstí jako člověka obdařit silou k překonání všech překážek v životě. V zevních osudech se neprojevuje příliš významně, ale způsobuje škody na zdraví prostřednictvím dysfunkcí žláz; také pohlavní nemírnost vyvolává v tomto znamení.

 

SATURN ve Střelci

budí náklonnost k filosofii a obdařuje člověka vysokou schopností intelektu použitelného v mnohém směru. Postihuje oběh lymfy i funkce vnitřních sekretů.

 

SATURN v Kozorohu

učleňuje pro praktický život, dává sílu k překonávání překážek, které se staví do cesty při budování existence; dává také praktického ducha a mírní osudové zlo.

 

SATURN ve Vodnáři

podněcuje k duchovnímu nebo společenskému vzestupu, dává dobrý úsudek a přináší úspěch ve snaze vyniknout ve vědě, filozofii a v povolání inženýra.

 

SATURN v Rybách

vyvolává překážky všeho druhu, postihuje člověka neustálými neúspěchy, nutí ke společenskému ústupu, zavádí do ústraní a oslabuje životnost.

 

Květoslav Minařík (Malý mystický slovník naučný)