Tranzity - Uran

Bernadette Brady
 
 
 

Uran - Slunce: 

Náhlá touha po svobodě a přehodnocení svého já – sama sebe.

 

Uran - Měsíc: 

Uvolnění osobních emocí; události se dějí tak rychle, že člověk nemá čas na to emočně reagovat; osvobození od emocí. Zbavení se konvenčního pohledu na matku/dítě.

 

Uran - Merkur: 

Neočekávané myšlenky, změny v řeči, setkání s cizím jazykem, nové knihy, atd.

 

Uran - Venuše: 

Změny sociálních vzorů; zamilování se nebo vystřízlivění z lásky; změny finanční situace.

 

Uran - Mars: 

Spěch, nehody, hněv, sexuální energie, vášeň.

 

Uran Jupiter: 

V konjunkci se společenství projevuje explozivní energií - menší krize apod. Na osobní úrovni tato kombinace může být rozčilující, ale ne příliš život měnící.

 

Uran - Saturn: 

Zklamání, pomalý pokrok k dosažení nových cílů. Nové začátky.

 

Uran - Uran: 

přehodnocení životního cyklu.

 

Uran - Neptun: 

Velmi slabý projev na osobní úrovni; znamená inspiraci, změnu k lepšímu, okamžik osvícení na kolektivní generační úrovni. Beznadějný, neřešitelný případ se může rozhodnout.

 

Uran - Pluto: 

Další generační tranzit, který mívá malý účinek na jednotlivce.

 

Uran - Severní uzel: 

Náhlá setkání se skupinami nebo lidmi, kteří rozšiřují náš svět, přináší změny, které mění směr naší životní cesty.

 

Uran - Jižní uzel: 

Změna "rodové" struktury; stará, sporná otázka se může vynořit a vyjasnit.

 

Uran - ascendent: 

Náhlé změny v osobním životě; nesmírná hnací síla pro změnu nebo svobodu; změna jména, změny fyzického těla.

 

Uran - DC: 

Prudká změna vztahových vzorů: nový typ nebo styl vztahu, náhlé formování nebo rozbíjení vztahu; probouzí opravdové potřeby ve vztahu.

 

Uran - MC: 

Náhlá změna práce nebo povolání, změny sociálního postavení, k lepšímu nebo k horšímu.

 

Uran - IC: 

Změny v rodině nebo tam, kde osoba žije; změny fyzického domova.

 

Uran - Vertex/Antivertex: 

Setkání se s lidmi, kteří podnítí změnu; tato změna může být vítaná nebo obávaná.