Jehle

Uran/Slunce                                 Jak osvobodit své Já

Nyní se můžeš odpoutat od svého Já a nalézt svou skutečnou individualitu. Nemusíš se chovat hned potřeštěně, abys dal světu najevo svou vnitřní nezávislost. Uvědom si, do jaé míry chcš a můžeš být svobodný člověk. Bud' samostatnější a neboj se projevovat i své nekonvenční vlastnosti.

Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

-  využiješ možnosti stát se jiným člověkem;

-  zbavíš pout i ty části své osobnosti, které jsi dosud neprojevoval;

-  nezapíráš svou individualitu.

Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho,

-    se považuješ za výstředníka;

-    zoufale se snažíš být někým jiným, než jsi;

-    děláš ze sebe blázna, protože tě nic nového nenapadá.

 

 

 

Uran/Luna                                    Duševní nezávislost

Nyní se můžeš vyvázat ze všech emocionálních a duševních pout a získat větší odstup od svých citů. Je čas se zbavit nevědomých způsobů chování získaných v dětství a nalézt jiné cesty, jak uspokojovat své tělesné a duševní potřeby. Svoboda a nezávislost není cena, za niž si lze trvale vykupovat náklonnost druhých. Reaguj uvolněně na svou náladovost a neuzavírej se novým pocitům.

Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

-    se stáváš duševně svobodnějším;

-    vymaňuješ se z citové závislosti;

-    projevuješ své city, přestože se neustále mění.

Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

-    tvoje nálada krajním způsobem kolísá;

-    vůči všemu, z čeho citově žije tvoje duše, zaujímáš vnitřní odstup;

 

-    neustále tě pronásleduje citový neklid.

 

 

 

Uran/Merkur                                 Překvapivé poznatky

K revolucím dochází teď' především ve tvé hlavě. Otevři se novým poznatkům a zaměř svou pozornost na to, co se vymyká běžnému rámci. Můžeš nyní poznat souvislosti, které tvůj dosavadní způsob myšlení postaví na hlavu. Vyjadřuj se originálním způsobem a mluv o tom, co ti bylo dosud cizí. Věnuj pozornost tomu, co nezapadá do tvého dosavadního pojetí světa. Otevři se novým komunikačním formám, což ovšem neznamená, že budeš neustále brouzdat po internetu. Jsi nyní schopen zpracovat rázem množství informací a začít používat novou techniku.

Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

-    sám sebe překvapuješ novými poznatky;

-    učíš se uvolněnějším způsobem vyjadřovat;

-    osvobodíš se od navyklých způsobů myšlení a vnímání.

Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

-    neumíš využít překvapivých vhledů, jichž se ti dostane;

-    tvoje myšlenky tě připravují o zdravý rozum;

-    jsi neustále na pokraji nervového zhroucení.

 

 

 

Uran/Venuše                                Volná láska

Nyní můžeš zakusit, jak spolu souvisejí láska a svoboda. Dopřej si něco z těch potěšení, která ti teď' nabízí život. Svou lásku dej najevo nekonvenčním způsobem, ale nenavazuj hned vztah s každou, která ti připadá jako cizinka. I když se teď' dokážeš zamilovat na první pohled, je na místě si dvakrát rozmyslet, než opustíš dosavadní partnerku.

Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

-    ve svých vztazích prožiješ vzrušující období;

-    změníš nebo obnovíš svůj estetický vkus;

-    učíš se milovat nezávisleji a svobodněji.

Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

-    tě opouštějí ti, které miluješ;

-    sníš o volné lásce, ale neumíš ji uskutečnit;

-    své nevěry pokládáš za výraz nekonvenčního chování.

 

 

 

Uran/Mars                                     Noví muži

Nyní v sobě můžeš osvobodit muže, a to i tehdy, jsi-li žena. Je žá­doucí nalézt nové formy projevu sexuality, ale bez promiskuity. Chop se možnosti chovat se nekonvenčně a sám sebe překvapit něčím novým. Uvolni svou činorodost, ale nenech se strhnout k unáhlenostem. Můžeš se teď' prosazovat úplně jiným způsobem, než jsi byl dosud zvyklý. Jednej s nadhledem a vytvoř si širší prostor pro své konání. Zbav se své nahromaděné agresivity, ale neubližuj při tom ani sobě, ani druhým.

Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

-      jednáš svobodně a nezávisle a sleduješ své cíle;

-      osvobodíš svou sexualitu;

-      dokážeš se prosazovat nekonvenčním způsobem.

Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

-      jsi obětí nehod, protože se chováš nesoustředěně;

-      honíš se za každou sukní;

-      poznáváš nové známosti, ale v posteli s nimi nic nového nezažiješ.

 

 

 

Uran/Jupiter                                 Konverze

Nyní se ti nabízejí překvapivé možnosti dalšího růstu, neboť štěstí je nyní na dosah ruky, pokud si ovšem zachováš přehled o tom, co se děje a nespokojíš se s dílčími úspěchy. Využij této možnosti k reformě svých dosavadních názorů a své víry. Nemusíš teď' změnit náboženské vyznání, abys nalezl svou správnou víru. Otevři se místo toho novým poznatkům, které tě vnitřně obohatí a otevřou před tebou nové možnosti.

Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

-    využiješ každé nabízející se možnosti dalšího růstu;

-    zbavíš se staré, dávno přežilé životní filosofie;

-    své štěstí hledáš na nevyšlapaných cestách.

Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

-    neustále měníš svou životní filosofii;

-    zahráváš si marnotratně se svým štěstím;

-    doufáš stále v nové šance, ale přitom se jich nechopíš.

 

 

 

Uran/Saturn                                  Průlom

Nyní můžeš dosáhnout velkého průlomu, pokud ovšem svou potřebu svobody udržíš ve správném rámci. Měl by ses vymanit z toho, co tě stísňuje a omezuje, ale ne tak, že bys při tom zboural zdi, které tě chrání před vnější nepohodou. Nemusíš se teď' bouřit proti všem pořádkům, jen abys překonal svou úzkost a nejistotu. Staré tradice jsou pro tebe mrtvé, ale jejich hodnotu bys měl uchovat.

Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

-    rozšíříš svůj životní prostor, aniž při tom zničíš celou strukturu svého života;

-    zbavíš se všeho, co tě svazuje a vyvolává v tobě úzkost;

-    ke svým povinnostem a odpovědným funkcím přistupuješ s větší volností.

Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

-    rozboříš vše, o co ses dosud opíral;

-    myslíš si, že můžeš žít bez jistot;

-    stavíš se nad zákony.

 

 

Uran/Cheirón                 Svoboda, která bolí

Nyní můžeš zapomenout na svá stará zranění a konečně uplatnit své léčivé schopnosti. Zbav se starých způsobů chování, které byly příčinou, že jsi sám sebe neustále zraňoval. Vydej se neprošlapanými cestami, na nichž nalezneš možnost vyléčení. Ostatní budou překvapeni, že sis přestal jitřit staré rány.

Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

-     zapomeneš na stará zranění;

-     pochopíš, jaká je hlubší souvislost mezi tvou Achillovou patou a tvým zdravím;

-    uděláš překvapivé zkušeností s vyléčením svých zdravotních potíží.

 

Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

 

-    se cítíš povznesen nad tím, co tě bolí;

 

-    stává se z tebe samotář, protože nechceš ukázat svou zranitelnost;

 

-    vyhledáváš jen zázračné metody, které mají zmírnit tvou bolest.

 

 

 

Uran/Uran                     Volný prostor

Nyní nastala chvíle pro velkou osvobozovací akci. Když se neosvobodíš teď', pak kdy? Využij této šance k vytvoření prostoru pro uplatnění svých dřímajících schopností. Ted' se můžeš vzbouřit proti platným společenským normám, což ovšem může mít za následek, že s vaničkou vyliješ i dítě. Místo toho by ses měl vnitřně osvobodit od toho, co omezuje tvé vývojové možnosti.

Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

-    si vybojuješ dosud netušenou svobodu;

-    uvolníš své dřímající schopnosti;

-    uděláš vše pro svou nezávislost.

Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

-    bys chtěl být za každou cenu někým jiným;

-    proti všemu jen protestuješ a tak dáváš najevo svou nepřizpůsobivost;

-    slibuješ si svobodu od nepromyšlených akcí.

(Poznámka: Uran vytváří zhruba každých 21 let důležitý aspekt ke svému postavení v radixu. První kvadratura Uran/Uran v jednadvaceti letech se vyznačuje mladickou revoltou proti světu dospělých. Chtěli bychom dělat všechno úplně jinak, než to od nás očekávají naši rodiče a ostatní autoritativní postavy. Ve věku 40-42 let života následuje pak známá „ krize středního věku ", která nás konfrontuje s neprojevenými vlohami a s touhou po novém začátku. Když je nám asi 62-64 let, prožíváme druhou kvadraturu Urana na Urana v radixu, což většinou souvisí s přechodem z aktivního pracovního života do důchodu. To přináší spoustu volného času, na nějž jsme nebyli zvyklí, a může to proto vést ke krizi smyslu života, protože si s touto změnou nevíme rady. Ve čtyřiaosmdesáti letech prožíváme návrat Urana na své místo v radixu. Kruh se uzavírá a my se můžeme těšit dosud nepoznané vnitřní svobodě.)

 

 

Uran/Neptun                 Transcendence

Nyní se můžeš osvobodit od falešných tužeb a překvapivým způsobem dosáhnout celistvosti. Nemusíš teď' zkoušet stále nové drogy, aby se ti ukázala transcendentní dimenze lidské existence. Místo toho bys měl přestat se starými náruživostmi a obrátit se do svého nitra, které se ti teď' otevírá v nových možnostech. Nyní se může náhle zvednout opona, která tě po léta oddělovala od reality.

Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

-    geniálním způsobem uskutečňuješ své sny;

-    osvobodíš své touhy;

-    máš duchovní zážitky.

Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

-    stýkáš se už jen s anděly;

-    náhle spadneš ze svého sedmého nebe;

-    nacházíš se neustále jen ve stavu vytržení a osvícení.

 

 

 

Uran/Pluto                    Mocenská změna

Nyní nastala chvíle pro mocenskou změnu. Zbav se své bezmoci a najdi si nové možnosti, jak vykonávat svůj vliv na druhé. Nyní se můžeš rychle, a přitom od základu změnit, pokud jsi ochoten se konečně podívat tváří v tvář skutečnosti. Nijak ti nepomůže, když se budeš vzpouzet vůči tomu, co jsi předtím ze svého života vytěsnil. Raději se otevři myšlenkám vyvěrajícím z tvého nitra a připrav se na radikální obnovu.

Dokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

-    se osvobodíš od toho, co tě už dlouhou dobu tíží;

-    překvapivým způsobem se změníš;

-     jsi ochoten vyzkoušet nové terapie.

Nedokážeš-li využít možností, jež nabízí tento transit, poznáš to podle toho, že

-    stojíš náhle a netušeně nad propastí;

-    jsi zapleten do politických třenic;

-    chceš se rychle dostat k moci.