Solar Fire

Uran konjunkce Merkur

Uran i Merkur jsou spojeny s jasným myšlením a rozumem. Tento tranzit označuje období vynikající intelektuální obratnosti. Budete mít pronikavou a duchaplnou mysl, a budete otevření pro progresivní témata. Vaše názory mohou mít náskok před vaší dobou. Myšlenky a řeč budou nevyzpytatelné, ale vynalézavé. Je to ideální čas pro psaní nebo jakoukoli komunikaci, která vyžaduje hbitou mysl nebo jazyk. Je to také správný čas pro studia, zvláště v oblastech jako je astrologie, věda, technologie a elektronika.

 

Uran sextil Merkur

Vaše myšlení je v tomto období bystřejší a řeč rychlejší. Mohou nastat situace, které vám umožní vyjádřit své myšlenky.

 

Uran kvadratura Merkur

Bouřlivé diskuze, zlostné myšlenky a obviňování mohou vybuchovat během tohoto tranzitu. Vaše myšlenky a názory provokují. Je možné, že se stanete zafixovanější ve svém pohledu na život, nebo jednoduše jste testovaní na pevnost své víry. Způsob komunikace a smlouvy všeho druhu budou narušeny. Můžete cítit nutkání vyhledávat čerstvé informace. Do konce tranzitu se budete cítit osvobozeni od starých myšlenkových vzorů, které překážely vašemu životnímu rozhledu a budete mít jasněji ve svém životě.

 

Uran trigon Merkur

V tomto období budete mít mnoho originálních myšlenek, o kterých dokážete snadno hovořit a vysvětlit je. Umožní vám to hluboký vhled a možná i náskok ve své době v myšlenkách a názorech. Komunikace a dohody s ostatními půjdou snadno.

 

Uran opozice Merkur

Vaše komunikace s ostatními lidmi dostávají neočekávanou příchuť během tohoto tranzitu. Můžete zjistit, že se ocitáte v situacích, ve kterých musíte silně bránit své názory. Ať tak nebo onak, nezapomínejte na názory jiných lidí. Vaše mysl „pracuje přesčas“ během tohoto tranzitu, a ačkoli si toho nemusíte být vědomi, můžete vyjadřovat své názory dost důrazně. Není to správný čas pro impulsivní rozhodování, protože můžete postrádat běžnou míru rozumnosti. Schopnost soustředění může v tomto období být oslabená. Výzvou pro vás je, zůstat otevření novým myšlenkám, které se objeví během této doby, jejich prospěšnost bude více zřejmá, až tento tranzit skončí.