Kefer

Aspekty Venuše

 

Mars

Všechny aspekty Venuše k Martu umožňují souditi na značnou smyslnost, ukvapené, brzké manželství, na určitý herecký talent, zvláště v I., III. nebo X. domě.

Konjunkce

vášně, rozmary, četné erotické styky a zlé následky nich, neštěstí v manželství (mimo případ, kdy jsou Mars a Venuše vládci I. a VII. domu, pak velmi šťastné manželství), nestydatost, nemravnost.

Příznivě

podnikavost, dobrodružnost, ušlechtilost, smyslnost, bezstarostnost, ukvapenost, láska k umění, společenský takt, oddaný ženám a zábavám, svobodomyslnost.

Nepříznivě

neukázněná smyslnost, rozmary, marnotratnost, nesoulad v manželství a spojenectví, osudné následky erotických poměrů, spor mezi láskou a vášní, nebezpečí rozluky a nešťastného konce všech spojů, oplzlost, alkoholismus, sobectví, matka obyčejně umírá tajnou nemocí v horečkách, bývá i slepá. V ženském horoskopu: sklon k nízkým společnostem, nepatrná mravnost. Aspekt je velmi silný v I., III., V., VII., IX. a X. domě. Je-li Mars s Venuší západně: nepřirozené vášně, perversita, lehkomyslnost. Choroby moče, přemíra sekrece, zápal ledvin, novotvary, rakovina dělohy, zánět žil, nymfomanie.

 

Jupiter

Konjunkce

výtečný vztah k ženám, štěstí, skvělé manželství.

Příznivě

úspěch, štěstí, jemné myšlení, oblíbenost, ctnost, příjemný vzhled, blahobyt, láska k lidem, výtečné pro manželství a děti, záliba v přepychu, v ženském horoskopu: mnoho peněz se vydává za šaty, dobrý rozum, čistota, cudnost.

Nepříznivě

nadutost, marnotratnost, ztráty skrze ženy, nádherymilovnost, nehospodárnost, žije se nad poměry, překážky v kariéře, lehkomyslnost, požitkářství, změny osudu k špatnému, slabé zdraví, sklon k bujnému životu, silná erotika, ukvapené známosti, nedostatek obchodního smyslu, velmi málo štěstí.

 

Saturn

Každý aspekt poukazuje na smyslnost, pozdní manželství.

Konjunkce

tajné hříchy, nebezpečí v těhotenství, starosti v lásce a v manželství, nemravnost, žárlivost, slabost charakteru, malá plodnost a morálka. U ženy stálost v lásce, ale manželství neuspokojuje.

Příznivě

cudnost, čistota, mravnost, věrnost, stálý příjem, sklon k starším lidem, úspěch dle domů, blahovolnost, pomoc společníků, manželství je důležité pro obchod a živnost, partner manželský je z jiného prostředí a rozdílu věku, protekce tchána nebo tchyně, štěstí v manželství, při nočním zrození štěstí otce, v ženském horoskopu: čistota, upřímnost, rozšafnost, pečlivost.

Nepříznivě

nešťastná láska a manželství, necudnost (sklon k dětem!), starosti pro erotické poměry, ztráty peněz, sobectví, poměry mimo manželství, zklamání, zármutek, zvrácené sklony, nemravný v hovoru, podvodný, nepřítel náboženství. V ženském horoskopu, zklamání v lásce a v manželství, jež je pozdní (po 28 letech), rodiče namítají proti muži, starosti v manželství, neplodnost zvláště v V. domě, slabé zdraví rodičů. Močové kameny, zástava moče, poruchy vyměšování, vředy. Přidruží-li se k aspektu ještě jiný abcisor: možnost úkladného zavraždění. Venuše konjunkce se Saturnem a Martem: pohlavní slabost, neplodnost, zvláště, je-li Mars v horoskopu slabý.

 

Uran

Všechny aspekty poukazují na prudké milostné styky, špatná spojení, zvláště v mužských horoskopech.

Konjunkce

romantismus, originalita, zamilovanost, žárlivost, talent k dramatu a hudbě, perversita, fantasie, nedobré pro manželství, jež skončí odcizením. V I., III., IX. domě: výtečný hudebník, herec, zručnost v jemných uměních, ale velmi záletný.

Příznivě

jemné city, přitažlivost, záliba v estetice, veliké lásky, romantičtí přátelé, mnoho změn, zisk skrze vynálezy, působení na lid, popularita.

Nepříznivě

stejné vlohy, ale všechny podniky končí špatně, starosti, skandály skrze přátele a ženy, nevěra, zvrácené sklony, věrolomnost, sklon k nízkým věcem, typická konstelace pro cizoložství, majetek se proplýtvá s nehodnými ženštinami, milostné pletky se svobodnými, mladými děvčaty. Ve vyšším horoskopu: zvláštní lásky, duchovní smyslnost, sklon k mystice.

 

Neptun

Příznivě

jemnost citu, kouzlo osobnosti, přitažlivost, láska k umění, ideální smyslnost, sklon k mystice, romantické lásky, láska znamená více než manželství.

Nepříznivě

sentimentalita, předrážděná fantasie, nepřirozená smyslnost, podivné sympatie, zvláštní city, zvrat citů, často vášnivá láska k umění, nevěra v lásce i v manželství vůči osobě, která je však milovaná, zvláště v VII. domě.

 

Pluto

Příznivě

láska k umění, zbožnění krásy, jemný pohlavní život, ale silné vášně, veselost, silná přání, snahy dobré a ideální.

Nepříznivě

nízká erotika, přehnanost, výstřednosti, přecitlivělost, sklon k sprostotě, výstřelky poškozují organismus, nepříjemnosti v lásce a ve stycích s lidmi pro brutalitu a nevěru.