Ebertin

 

Venuše ke Slunci :
 plus - milostné cítění, oblíbenost, umělecké podněty, družnost, příjemné události, návštěvy, malé dary, laskavosti, náchylnost k blahobytu;
 minus - neovládaná milostná náchylnost, disharmonie, náchylnost k marnotratnosti, neuspokojenost, nepotřebné výdaje, náladovost, zdravotní poruchy vlivem nadměrných požitků.

Venuše k Luně :
 plus - spokojenost, milostné cítění, družnost, návštěvy, zábavy, příjemné vztahy k ženám;
 minus - rozladění, disharmonie se ženami, konflikty v milostném životě, zdravotní poruchy vlivem nadměrných požitků, pomluvy.

Venuše k Merkurovi :
 plus - citově zdůrazněný intelekt, lehký život, veselost, milostné myšlenky, vztahy se ženami, návštěvy, družnost, zotavení, veselost;
 minus - náchylnost k zábavám, luxus, marnotratnost, přehánění, rozpory se ženami, pomluvy, zlá pověst.

Venuše k Venuši :
 plus - veselá nálada, družnost, cit pro krásu a umění, náchylnost k nákupu šatů a ozdob;
 minus - náruživost, pomýlení, nevkus, lehkomyslnost.

Venuše k Marsu :
 plus - silná potřeba lásky, smyslnost, žádostivost, nejsilnější erotika, umělecká síla, živé vyjadřování citů, malé úspěchy;
 minus - disharmonický pudový život, náchylnost k přehánění, nedostatek taktu, neukojenost, rozpory se ženami.

Venuše k Jupiteru :
 plus - srdečnost, půvab, vroucí cítění, harmonické vztahy, družnost, zábavy, návštěvy, malé dary, milostné štěstí, slavnosti;
 minus - pohodlnost, nedbalost, nekorektní jednání, mudrlantství, marnotratnost, ztráty, právní konflikty.

Venuše k Saturnu :
 plus - smysl pro realitu, pocit povinnosti, šetrnost, zdrženlivost, věrnost, sebeovládání, spojení se staršími osobami, smysl pro věcné hodnoty;
 minus - neuspokojenost, chladné srdce, sebetrýznění, žárlivost, pudové zábrany, výtržnosti, náchylnost k rozvodu, rozchodu, odloučení, zdravotní poruchy.

Venuše k Uranovi :
 plus - milostná dráždivost, afektované stupňování vjemů a citů, překvapení, návštěvy, malé radosti;
 minus - smyslnost, svéhlavost v milostném životě, náchylnosti pohrávat si s city, náladovost, nutkání k nezávislosti v lásce, nervozita skrze potlačené přání, nepříjemnosti.

Venuše k Neptunovi :
 plus - vnímavost pro zjemnělou lásku a umělecké výtvory, oduševnění, platonická láska, mnoho přání, náchylnost k cestám a větším výdajům;
 minus - chybné milostné city, nechutenství, nejistota, svedení z cesty, ovlivnitelnost, erotické poblouznění, duševní útrapy, žárlivost.

Venuše k Plutovi :
 plus - silné milostné cítění, mimořádná přitažlivost, vystupňovaný pudový život, zvláštní umělecké nadání, fanatická náchylnost;
 minus - příliš vystupňovaný pudový život, rozkošnické bažení, nemravnost.

Venuše k Měsíčnímu uzlu :
 plus - přizpůsobivost, vycházení v ústrety, navázání milostného citu;
 minus - nedostatek přizpůsobivosti, odloučenost, rozluka.

Venuše k Ascendentu :
 plus - láskyplný poměr k okolnímu světu, navazování známostí, družné spolunažívání;
 minus - disharmonický poměr k okolnímu světu.

Venuše k Medium Coeli :
 plus - individuální milostná náchylnost, blahovůle, láska k povolání, smysl pro krásu a umění;
 minus - samo-milost, sebe-obdivování.