Anonym

VENUŠE V BERANU

Tato kombinace uděluje originální a umělecké myšlení. Venuše má v tomto znamení sklon zmírnit a omezit energickou impulzivitu Berana, s výjimkou milostných vztahů - takže je často příčinou ukvapeného manželství. Zrozenec má idealistickou, nápaditou a laskavou povahu. Je velmi vášnivý (okázalý) a zanícený (nadšený), proměnlivý v citech a romantický v lásce. Toto postavení dává ideální povahu pro lásku, chce získat duši, pokud ne přímo duševní splynutí. Měl by se varovat nechat se unášet svými emocemi. Měl by se snažit  být realistický ve svých romantických pletkách. Venuše je tady poškozená (detriment) a tento nebezpečný vliv mu bude jistě přinášet nesnáze.

 

VENUŠE V BÝKU

Toto umístění přináší silné city a hluboké emoce.  Miluje formu a je velmi vnímavý na tělesné půvaby, víc intuitivní než intelektuál. Je stálý ve svých milostných citech a čestný v milostných vztazích. Má rád krásné prostředí a často získává peníze z uměleckých produktů.

Toto je jedno ze znamení kde Venuše "vládne" a tak je zde její vliv povýšený a výrazný.

Finanční zájmy budou hrát dost prominentní roli v jeho životě, ovlivňovat rozhodování a snahy více, než bude chtít přiznat. Tento sklon myšlení také bude mít nějaký vliv na budoucí plány, naděje, a přání.

 

VENUŠE V BLÍŽENCÍCH

Venuše je ve znamení Blíženců dobře umístěná (samozřejmě to bude kolísat podle aspektů Venuše k dalším planetám) a harmonie je základem tohoto umístění. Zrozenec musí být přesto varován, že přijdou chvíle, kdy jeho nepokojné hledání změn přeruší tuto harmonii. Je zde silná indikace, že jedna láska nebude dostačovat a  musí být opatrný nenechat tyto touhy zničit jeho štěstí. Mívá také tendenci sledovat náboženský nebo filozofický milostný život spíše, než smyslný nebo pozemský.

 

VENUŠE V RAKU

Toto umístění přináší příliš citlivou povahu pokud jde o řeč a činy druhých lidí v okolí. Může být snadněji zraněn každým nevlídným nebo bezmyšlenkovitým činem, aniž si to původce uvědomí. Postavení definuje jistou nestálost pokud jde o milostné záležitosti a ukazuje na nějaké tajné milostné vztahy. Bude mít definitivní lásku k mystickému náboženství nebo může mít partnera, který je spojený do určité míry s okultní vědou.

Má vrozenou soucitnou povahu a touhu pomáhat jiným; ale velmi rychle si uvědomí když ztrácí výhodu a náhle skončí jeho zájem.

 

VENUŠE VE LVU

Sklony k dramatičnosti. Rád se chlubí úspěchy v lásce. To je nepříjemný sklon, na který by měl dát pozor.

Ačkoli je velmi nápadný (okázalý) v oblasti lásky je přece velmi věrný a spolehlivý. Miluje umělecké radovánky, zvláště divadlo.

Toto postavení Venuše může přinést poškození pověsti žárlivostí nebo selháním ve vztazích. Jeho hlavní snahou je dosáhnout uznání. Má rád hlavně záležitosti vyžadující přemýšlení a obecně má štěstí ve spekulativních odvážných podnicích. Nutno ale varovat před impulsivním jednáním - měl by pečlivě zvažovat každou možnost před tím, než se do ní vrhne.

 

VENUŠE V PANNĚ

Zrozenec má čisté city a vrozenou lásku k mravní bezúhonnosti. Naznačuje to také, že bude mít spojení s cestami do zahraničí v souvislosti s obchodními záležitostmi. Bohužel ale  tento vliv také hrozí ztrátou (úmrtím) přátel.

Bude se muset zapojit do tajných záležitostí nebo sdružení, která jsou privátní nebo neznámá.

Venuše je zde v pádu a z toho důvodu bude trvalou rozbuškou možných období  nepříjemností a citových trápení. Zrozenec musí mít silný charakter, aby odolal této disharmonii.

 

VENUŠE VE VAHÁCH

Udělí pokojnou a uhlazenou povahu. Je velmi spokojený mezi těmi,  kteří milují umění a hudbu. Síla intuice je výrazná a má podstatný vliv na rozhodnutí o přátelích. Je zaměřen do nitra a usiluje o mír a rovnováhu a hluboce nemá rád  násilí.

Je to dobré postavení pro malování a kresbu - přitažlivost Vah k barvám se takto může demonstrovat v praktickém projevu, a směřovat ke konkrétnímu výsledku. To znamená, že získá pocty nebo pozice a sociální postavení.

 

VENUŠE VE ŠTÍRU

Nabývá na intenzitě vášnivá stránka povahy a protože Venuše je zde poškozena (detriment), tento rys lze považovat za nežádoucí. Jedna z hlavních stinných stránek zde je žárlivá povaha a zrozenec si s ní musí poradit. Pokud se nenaučí  minimalizovat tuto vrozenou žárlivost, může způsobit problémy sobě a svým blízkým. Musí také ovládat své vášnivé instinkty, protože pokud jim povolí, přinesou hodně nesnází a mohou přinést i neštěstí.

Může přijít smrt přátel a způsobit prudký zármutek. Zrozenec sám je podrobený smrti jedem nebo sebevraždou z vášně a nešťastných svazků.

 

VENUŠE VE STŘELCI

Tento člověk je velmi idealistický zvláště v záležitostech spojených s milostným životem. Někdy nalézá lásku při cestování nebo při studiích, láska se mění, jak se mění ideál. Chce-li najít opravdové štěstí, musí se učit ovládat nervozitu a proměnlivost své povahy. Pokud to nedokáže, bude ustavičně ve stavu zmatku a nejistoty o svých ideálech.

Může být veselý a citlivý, velmi zamilovaný do potěšení a intenzivně spojený s milostnými vztahy ovlivňujícími jeho čest. Bude mít silná přátelství s trvalými city. Vedle záporných bodů, tato pozice může být dobrá a umožnit hloubku lidského cítění, s ochotou napomáhat jiným.

 

VENUŠE V  KOZOROHU

Má vysoké nároky na lásku. Je velmi opatrný svou čest. Je snadno přitahován k zvláštním lidem i pochybné pověsti. Je třeba upozornit, že takoví společníci mohou mít nepříznivý účinek na jeho charakter. Pokud je opatrný, může získat slávu a uznání obratným použitím citů.

To posiluje ambice a touhu po pěkném prostředí, ačkoli někdy má obavy se zamilovat a je rezervovaný ve vyjádření citů. Tato pozice Venuše pomáhá vyjádřit praktické, přemýšlivé a ambiciózní stránky povahy. Jeho silná stránka je laskavost a věrnost, kterou nelze jen tak zviklat. Milostný život přináší uspokojení až ve zralém věku.

 

VENUŠE VE VODNÁŘI

Zrozenec je extrémně zamilovaný do duševních záležitostí a velmi se angažuje směrem k přátelům a k pomáhání druhým. Je účinně věrný svým přátelům a radši trpí sám než by podvedl přítele. Na druhé straně bude nešťastný a trpět ostrou depresí, když jeho postoj není opětován. Bude trpět velkým zklamáním když ho přátelé zklamou. Musí být varován před nebezpečím těchto období obstrukcí a potíží vztahujících se k jeho přátelům.

Předpoklady pro umělecké vyjádření. Talent pro zpěv, hudbu obecně a dramatický talent se mohou rozvinout po odpovídající snaze.

 

VENUŠE V RYBÁCH

Venuše je zde povýšená a její vliv je tak příznivější. Soucitná povaha, snadno ovlivnitelná a líbí se jí práce v nápravných institucích. Cítí silně spojen s osobami slabými nebo postiženými na mysli nebo na těle. Vnitřní touha po soucitu a míru pro svět nalézá u něj nejúčinnější východisko v pomáhání ubožákům, kteří trpí.

Povaha je hodně emocionální a často trpí pro lásku, pro své silné zaujetí pro milované lidi.

Postavení ukazuje na nějaký finanční zisk z pomoci přátel a velké znalosti a úspěšnou intuitivní mysl v obchodních záležitostech.