Boleslavský

Venuše v Beranu

Kritičnost, silná erotika, nepříznivý rozvoj uměleckých snah, ideální myšlení, smysl pro vše krásné - zvlášť ve 3. dekanu; ve 2. dekanu silné vášně a smyslnost, přitažlivost, malá vypočítavost.

 

Venuše v Býku

Zdvořilost, přívětivé chování, dobromyslnost, klid, umělecké založení hlavně pro hudbu a zpěv, zájem o peníze, přičinlivost, velká láska, starostlivost.

 

Venuše v Blížencích

Soucitnost, laskavost, literární zájmy a schopnosti, bohatá výřečnost, jemné graciózní chování, láská k umění, hlavně k poezii, čestné smýšlení, vládnoucí vášně, sklony dát se s každým do hovoru.

 

Venuše v Raku

Nestálost, choulostivost, kolísavost, snadná ovlivnitelnost (dobré médium), sklony k umění - hlavně k hudbě, slabá, snivá povaha, rozcitlivělost, láska k zábavám a společnosti - hlavně ženské; v 3. dekanu Venuše příznivě aspektovaná dává bujnou fantazii pro beletrii.

 

Venuše ve Lvu

Radost ze života, požitkářství, vášnivost, neklid, ohnivá ale dobrosrdečná povaha, záliba v pěkném odívání, čestný charakter, sklony k spekulacím a hazardním hrám, k divadlu, příznivá konstelace pro výchovu.

 

Venuše v Panně

Lstivost, šikovnost, zájem o hudbu, ale s pochybným výsledkem, hluboké city, milosrdenství, cudnost, sklony k lékařství.

 

Venuše ve Vahách

Slušné chování, oblíbený společník, diplomatické schopnosti, jemnost ve všem, hudební umělecký talent, radost z družnosti a osobních známostí.

 

Venuše ve Štíru

Silná smyslnost, hádavost, závistivost, zlomyslnost, popudlivost, egoismus, málo jemnosti, materiální zájmy, radost a záliba v požitcích.

 

Venuše ve Střelci

Dobrý charakter, láska k spravedlnosti, morální založení, šlechetné soucítění s lidstvem, láska k umění (hlavně hudbě), nepřátelství ke všemu sprosťáctví a nespravedlnosti. Záliba v sportu, dobrosrdečné jednání, sebevědomí, důvěřivost, ale také vášnivost.

 

Venuše v Kozorohu

Kritičnost, zdůrazněné tělesné a materiální požitkářství, silné vášně, které však po výbuchu hned opadají, erotismus spojený s hrubostí a násilím, ale i chytrost, touha po popularitě.

 

Venuše ve Vodnáři

Umělecké založení, oblíbenost a popularita v umění, vědě. Dobrosrdečnost, správné chápání života, přičinlivost, stálost v myšlení, mnoho přátelských poměrů, štěstí v každém jednání, jemné chování se, úslužnost.

 

Venuše v Rybách

Příjemný, ale chladný zevnějšek, kolísavost a nerozhodnost v jednání, sentimentálnost, ale dobře fungující způsob myšlení, chytrost, sklony k častým změnám, umělecké zájmy, mnoho milostných záležitostí a nevěra, slabý citový život.