Campion

Postavení Venuše v jednotlivých znameních nás informuje o základních ženských rysech osoby. Ukazuje na styky, manželství a postoje k zábavě a umění.
 
VENUŠE VE ZNAMENÍ BERANA (exil): Tito lidé mají silnou potřebu náklonnosti a pozornosti. Dovedou vášnivě milovat, často jsou ale vztahovační. Dovedou prosazovat své zájmy, jsou však často hádaví. Muži s Venuší v Beranu bývají často přitahováni odvážnými a průbojnými ženami.
 
VENUŠE VE ZNAMENÍ BÝKA (důstojnost): Toto postavení Venuše spojuje tělesnou a duševní lásku. Lidé v tomto postavení Venuše jsou od přírody věrní, často však příliš smyslní na to, aby žili po celý život monogamně. Je u nich pravděpodobné umělecké a řemeslné nadání.
 
VENUŠE VE ZNAMENÍ BLÍŽENCŮ: Tito lidé se distancují od citových kontaktů tím, že své pocity stále analyzují. Dovedou mluvit o svých pocitech, aniž by příslušnou situaci skutečně prožívali. Často zahajují a ukončují vztahy bez znatelné vnitřní účasti.
 
VENUŠE VE ZNAMENÍ RAKA: Lidé narození s Venuší ve znamení Raka vyžadují emocionální bezpečí. Jsou starostliví a soucitní v citových vztazích, ale mohou rovněž svého partnera chápat jako svůj majetek. V případě ukončení nějakého vztahu musí se učit jeho ztrátě. Ve společnosti jsou většinou zdrženliví.
 
VENUŠE VE ZNAMENÍ LVA: Náležejí sem pestré osobnosti, které se vrhají s plným životním elánem do společenského dění a které rovněž vytvářejí své vztahy s teatrálním rozmachem. Sobeckost těchto osob může dokonce působit na druhé přitažlivě. Jejich vztahy se však často dostávají do potíží, protože nerespektují pocity svých partnerů.
 
VENUŠE VE ZNAMENÍ PANNY (pád): Patří sem lidé, kteří jsou ve společnosti často ostýchaví. Soustřeďují se jen na několik nejbližších přátel a to proto, že většina lidí nestačí jejich příliš vysokým měřítkům. Jejich kritika vůči jiným je často nespravedlivá a spočívá v nedostatečné sebedůvěře. Měli by se snažit dát více na své vlastní pocity.
 
VENUŠE VE ZNAMENÍ VAH (hodnost): Zde dá člověk hodně na vnější lesk. Lidé narození s postavením Venuše ve znamení Vah chtějí většinou za všech okolností vyniknout příjemným chováním a elegantním oděvem. Chtějí být oblíbení a obávají se hádek a názorových rozdílů. Citová nejistota může vést k tomu, že jdou slepě za poslední módou. Často bývají vztahy zatěžovány příliš vysokými nároky.
 
VENUŠE VE ZNAMENÍ ŠTÍRA (exil): S tímto postavením je spojen ženský typ tajemné svůdkyně, který vyvíjel silný vliv ve všech dobách. Tito lidé jsou vášniví milovníci, kteří samozřejmě mohou narazit na špatného partnera. Odmítnutí je může zahnat k zatrpklosti a žárlivosti. Lidé narození v tomto postavení Venuše jsou obětaví a zároveň se snaží partnera pochopit. Mají však požitek z emocionálních výbuchů a scén.
 
VENUŠE VE ZNAMENÍ STŘELCE: Duševní svoboda je zde alfou a omegou. Tito lidé mohou vytvořit šťastné vztahy jen tehdy, mají-li možnost svobodného rozhodování kdykoliv se stáhnout zpět. Nejsou schopni unést emocionální pouta.
 
VENUŠE VE ZNAMENÍ KOZOROHA: Zdravý lidský rozum ovládá vztahy; osobní city jsou odsunuty stranou. Člověk klade důraz na staré tradice a chápe citové vztahy jako prostředek, jak získat sociální postavení a bezpečí.
 
VENUŠE VE ZNAMENÍ VODNÁŘE: Zde hledá člověk ve vztazích zajímavou zábavu, změnu a duševní podněty. Lidé narození ve znamení Vodnáře s postavením Venuše se stavějí na odpor společenským konvencím, nechtějí být vázáni nebo nuceni do určité společenské role. Role, kterou si často sami vyhledávajíce role rebela, který končí partnerské vztahy.
 
VENUŠE VE ZNAMENÍ RYB (povýšení): S rybami se pojí ženský obraz éterické prerafaelovské panny. Je však právě tak nepraktický, jako ostatní romantické sny tohoto znamení. Tito lidé pociťují veškeré vztahy jako jakýsi kompromis mezi svými romantickými představami a skutečným životem. Rádi by se zcela rozdali, jsou ale tak zaneprázdněni svými vlastními pocity, že ztratí pouto ke svému partnerovi.