Grumlík

Venuše ve znameních

Skopec:

Soutěživost v partnerském vztahu. U žen agresivní přístup při získávání mužů. U mužů vypovídá o zaujetí výbornější partnerkou. Nadšení. Zvýšená sexualita. Požadují hodně osobní pozornosti, egocentrismus.

 

Býk:

Konstantní, dlouho trvající nálady. Stabilita v lásce důležitá. Snaha vlastnit osobu, kterou miluje. Žárlivost. Smysl pro dotek, rádi fyzický kontakt. Láska k luxusu, komfortu, dobrému jídlu. Důležité peníze, neboť luxus umožňují. Hezký a vyzdobený domov. Smysl pro hodnotu a kvalitu věcí.

 

Blíženci:

Různorodost v partnerských vztazích. Touha po zvěda­vosti, nových zkušenostech může vést k častějšímu střídání partnerů. Nemívají jen jeden vztah. Umělecké vyjadřování, literární aktivita. N: Promiskuita.

 

Rak:

Velmi citliví až křehcí ve věcech lásky. Vyžadování pozornosti, pocity nedostatečného milování. Změny nálad nejsou předvídatelné. Ženy domácké, rády vaří, pečují dobře o domov. N: Sentimentalita, citové vydírání.

 

Lev:

Stálost citů. Milovníci života. Divadelnost v chování. Ženy chtějí být všemi obdivovány, zaznamenány, být centrem pozornosti. Primadony. Láska k umění. Tvořivost. Snobismus, sobectví, přesvěd­čení, že je nejkrásnější.

 

Panna:

Přehnaná analýza citů, přílišná kritičnost k tomu, koho mi­lují. Chybí spontánní vyjádření citů. Mnoho svobodných, neboť mají velké nároky. Rádi se zabývají hygienou, pořádek, dobří kuchaři. Péče o zdravou stravu. Ženy působí chladně. Pocity opuštěnosti a frustrace. Přenesení lásky na zvířata. Analytici v psychologii.

 

Váhy:

Mimořádná důležitost partnerského vztahu. Atraktivní pro druhé pohlaví, ženy krásné, není-li N. Touha potěšit. Oblíbenost. Schopnost porozumět pocitům jiných. Smysl pro spravedlnost v part­nerských vztazích. Rádi obklopeni hezkými věcmi. Estetické vnímání vysoce vyvinuto. Dobrý sluch.

 

Štír:

Silné sexuální touhy, intenzivní city. Možná žárlivost, tajné lásky. Vše ospravedlňují láskou. Milostné záležitosti brány příliš vážně, chybí humor. Snadný obrat lásky v nenávist. N: Sexualita má nutkavý charakter.

 

Střelec:

City velmi idealistické, partner s duševními kvalitami. Snaží se být otevření a upřímní k těm, které milují. Partner s podobnými názory ve víře, životní filosofii. Rádi klasické formy umění, či umě s církevním podtextem. Sňatek s cizincem, cizí prvek v partnerství N: Nepraktický idealismus ve vztazích, tendence vnutit své dogmatické názory partnerovi.

 

Kozoroh:

K citovému bezpečí potřebují materiální bohatství. Manželství pro finanční zajištění, status. Na veřejnosti sexualita výrazně potlačena, v soukromí velmi smyslní. Klidný až chladnější vzhled. Řecká krása. Partner s větším věkovým rozdílem. N: Citová studenost vypočítavost, přehnaný zájem o materiální věci.

 

Vodnář:

Neosobni, ale přátelský vzhled. V partnerských vztazích požaduje volnost, svobodu. Populární, oblíbeni. Neobvyklý přístup k morálce, společenským pravidlům, sexu. Milostné příhody bývají náhlé, ne vždy stabilní a trvalé. Intelektuální partner. Nebývají žárliví.  N: Promiskuita. Náhlé zvraty v lásce. Rozvody.

 

Ryby:

Spojení těla s duší. Sňatky pro lásku. V citech nepraktičtí. Sentimentální, romantičtí. Hluboké vcítění se do pocitů partnera. Značná citlivost, zranitelnost. Bojí se ublížení, proto raději pocity nesdělují. Partner se v nich těžko orientuje. Trpí v ústraní. Vyžadují demonstrativní projevy lásky a uznání.