IX.

 

Vládce 9. domu v 1. domě:

 • Negativně: nafoukanost, domýšlivost a samolibost, přehnané sebevědomí, obtížně se přizpůsobuje cizím podmínkám, nebezpečí daleko od domova.

 • Pozitivně: touží po dobrodružství, romantik, náboženský filozof, ideolog, humanista. Předvídavost, dobré možnosti pro rozvíjení schopností.

Tento člověk má svou osobní životní filozofii a bez váhání může předložit své myšlenky lidem, se kterým vstupuje v kontakt. Snaží se dosáhnout dobrého vzdělání a v budoucnosti ochotně předává druhým osobní myšlenky a teorie v procesu vzdělávání. Není vyloučeno velké náboženské založení a tendence k duchovnosti. Nezřídka se tito lidé zaujmou sportem, přičemž při správném využití energií neznají sobě rovných. Jsou úspěšní v právnických profesích, ačkoliv čas od casu se mohou dostat do rozporu a srážek se zákonem při nesprávném využití sil. 

 

Vládce 9. domu v domě 2.:

 • Negativně: ztráty a škody daleko od domova, ztráta důvěry ve zvolené duševní hodnoty, velké výdaje na cestách, nebezpečí zkázy za hranicemi.

 • Pozitivně: mnoho možností a způsobu vydělání peněz, výhoda kontaktu s bohatými cizinci, výsledky v ideologické práci. Úspěch na komerčních cestách.

Může se zdát, že takový člověk žije pouze penězi. Jeho pohled na život se zdá příliš materialistickým, ale on je jen více než ostatní schopen využít svůj majetek pro uskutečnění svých myšlenek a uvedení teorie do života. Může vydělávat na cestách a zabývat se zahraničním obchodem. Výdělek je nezřídka svázán s výukou nebo kázáním, a také s aktivitami náboženských organizací. Většina výjezdu a cestování má služební charakter, výdaje na ně jsou úspěšně pokryty, nezřídka se takovému člověku podaří dosáhnout výrazného snížení daní. 

 

Vládce 9. domu v domě 3.:

 • Negativně: ideologický chaos, množství nepotřebných kontaktu, zbytečné cesty, přílišná nezávaznost. Bezcílné potloukání se.

 • Pozitivně: příbuzní se stávají ideologickými autoritami. Člověk se umí pořád učit a poznávat život, má užitek z jakýchkoliv kontaktů. Takoví lidé se stávají úspěšnými lektory, filozofy a popularizátory. 

Často tací lidé mívají dar psaní a učitelství, vzhledem k tomu, že myšlenky jsou v jejich životech svázány s efektivní komunikací. Snadno předávají ostatním to, co umí a ochotně píší knihy, prostřednictvím kterých šíří své vlastní myšlenky. Hodne a se zájmem cestují a stále jsou na rozletu. Jejich cesty je zavádějí daleko, i když na nich mohou vznikat komunikační problémy a setkání se se zákonem. Často se takoví lidé stávají misionáři, nebo se snaží někomu, kdo je daleko, předat svoje názory a přesvědčení.

 

 

Vládce 9. domu v domě 4.:

 • Negativně: dům na kolečkách, bezdomovectví a tuláctví, poučující a mentorující rodiče.

 • Pozitivně: rodiče jsou autoritami a předvídaví, předávají učení rodu a ukořeňují člověka v přívrženství tradice. Pomáhají mu a přidávají mu jistotu na cestě. Takoví lidé jsou přirozenými kosmopolity. Snaží se naplnit své přirozené duchovní potřeby a nasytit svou zvědavost a potom se cítí všude jak doma, rychle si přivykají situaci, neznají nostalgii.

Nějaký čas svého života takový člověk tráví za hranicemi. Otevřeně se zajímá o jiné kultury a národy, ovládá schopnost vycházet s lidmi, jejichž zájmy se odlisují od jeho vlastních. Nesprávné použití energií ho přivede do sporu se zákonem ve spojení s nabytím nemovitostí. Nevážný vztah k autoritám a zákonům ho může přivést do vezení. Filozofické názory a náboženská víra jsou mu vlastní už od mala a provázejí ho celým životem.

 

 

Vládce 9. domu v domě 5.:

 • Negativně: nesprávné vnímání milovaného, pobláznění a svedení manipulátorem, chaotický milostný život, nepříjemnosti kvůli lásce k cizincům, možnost chybení kontaktu s dětmi a jejich časný odchod z domova. Charakteristická je tvůrčí zlomenost, rozčarování a nemožnost využít své schopnosti daleko od vlasti.

 • Pozitivně: romantická láska ke vzdálenému milenci, chuť k dobrodružstvím, možnost dosazení posmrtné slávy. Zájem o platonické vztahy. 

Děti takového člověka předstihnou své rodiče. Tvůrčí uznání a svoboda přichází k takovým lidem pouze daleko od domova. Aspekt pomáhá člověku dělat to, po čem touží. Jeho devízou je: Žít a nechat žít, které se občas mění na lhostejné: A co mne je potom. Vlastní filozofie se může realizovat přes všemožné způsoby tvorby (hudba, kino, literatura). Může se stát učitelem či náboženským kazatelem, úspěšným sportovcem či úspěšným filozofem.

 

Vládce 9. domu v domě 6.:

 • Negativně: překážky a ohraničení ve všem – na dalekých cestách, v ideologické práci, ve službě. Vše směřuje k tomu ohraničit takového člověka, nenechají ho vyjádřit se, nachází se v rámci nespravedlivých ohraničení. Na dalekých cestách ho mohou postihnout nemoci.

 • Pozitivně: práce je duchovního charakteru, nebo svázaná s cestováním a přemísťováním. Změna klimatu na cestách posiluje zdraví. Takový člověk nemá rád ani netrpí nepříjemnosti, ani se jim nepřizpůsobuje – jednoduše se dráždivým faktorům vyhýbá.

Životní filozofie takového člověka má každodenní pragmatický charakter. Je jednoduchá, zato se s ní ale pohodlně žije. Tento člověk se vyjadřuje různými způsoby, ale vždycky výkonně, bez přílišné hloubky a se smyslem pro humor. Může být učitelem, instruktorem či specialistou v oblasti zahraničního obchodu. Je možno, že práce bude svázána s jinými státy, není vyloučeno, ze při hledání práce bude třeba vydat se do dalekých krajin.    

 

Vládce 9. domu v domě 7.:

 • Negativně: ideologicky vzdělaní protivníci, nebezpečí prohry v ideologických bitvách, málo duchovně založený protějšek, silní protivníci daleko od vlasti, hlučné skandály za hranicí.

 • Pozitivně: duchovně založený partner, životní partner vše chápe a sám se jeví autoritou v otázkách, které zajímají oba. Je pravděpodobné manželství s cizincem. Takový člověk obyčejně vyhrává ve sporech a soudních procesech. Svou myslí a logikou překonává jakékoliv překážky, zejména je úspěšný v přímém střetu na otevřených soudních procesech, kde si může zabezpečit emocionální podporu publika.

Partner by se mel ideologicky shodovat s takovým člověkem a mel by pocházet z té samé sociální vrstvy. Jindy je proveden vědomý výběr partnera, jehož názory jsou diametrálně odlišné názorům samotného člověka. To mu dovoluje v slovních duelech zostřit si myšlení a učinit si jasnější osobní pohledy. Často se názory takového člověka nacházejí pod silným vlivem partnera, anebo jsou svázány se vztahem k němu. Nezřídka lidé s takovým aspektem mají přímý vztah k zákonům - píšou je, narušují, anebo dodržují. Takoví lidé se mohou dělit s publikem o svoje náboženská přesvědčení a přivádějí lidi k duchovnímu poznání. Mohou se nechat unést partnerem jiné národnosti a ve většině případů se často stýkají s rodinou svého životního partnera. Jak se budou skládat tyto vztahy, záleží od správnosti využití energie.

 

Vládce 9. domu v domě 8.:

 • Negativně: nebezpečí na cestách, smrt daleko od vlasti nebo na cestě, katastrofy na cestách, problémy svázané s cizinci a představiteli jiných národností.

 • Pozitivně: množství romantických dobrodružství, dobrodružné cesty, stálé obnovování názoru na život, přestavba světonázoru pod vlivem těžkých okolností, sklon k ezoterickému vidění světa.  

Životní filozofie je téměř určité spojena s ezoterickým poznáním. Zvědavost takového člověka je přitahována záhadami života a je určována vírou v rozkrytí tajností univerza. Je to velice vnímavý člověk s velmi rozvitou intuicí. A jestli je schopen sledovat své vnitrní pocity a naslouchat vnitřnímu hlasu, tak přijatá řešení budou bezchybná. Je schopen spojit a úplně vyřešit filozofické, duchovní a náboženské problémy. Tíhne ke zpracování a návrhu nových světových ezoterických doktrín lidem, zaměřené na duchovní uzdravení lidstva. V takové či onaké formě se takoví lidé zaobírají duchovnem, vidí přírodu jako symbol vnitrního života a vyvíjejí vlastní transcendentální filozofii. Vládnou záviděníhodnou osobní svobodou a opírají se o osobní síly. Cestují po celém světě s cílem popularizace svých myšlenek.

 

Vládce 9. domu v domě 9:

 • Negativně: neustálý ideový boj s konzervativci, nebezpečí podrytí autority, množství přesvědčených protivníku, prázdné cesty a neúspěchy na nich.

 • Pozitivně: aktivní rozšíření životních pozicí, všestranné zájmy, množství cest, oslnivé odevzdání energie druhým. Jedná se o autoritativního člověka, který je dobrým učitelem a kazatelem. Neuspokojuje se tím, co dosáhl a mnohé získává pro svou práci. Možnost množství brilantních cest za hranice.

Aspekt ukazuje na výjimečné schopnosti k učitelské práci, na umění naladit se na obraz mysli svých žáků a rezonovat s jejich myslemi a srdci. Tento výzkumník neustále cestuje, hledaje nové světy.

 

Vládce 9. domu v domě 10.:

 • Negativně: cíle na cestách není dosahováno, cesty odvádí od hlavních zaměstnání, cizinci mohou podrýt prestiž, snahy se ukazují jako nereálné a chimérické, je možný ideový krach a morální úpadek v očích ostatních.

 • Pozitivně: dobrý aspekt pro zvyšování duchovnosti a morální autority. Prestiž se posiluje cestami. Úspěch je možný daleko od domova, pravděpodobná velká popularita za hranicemi.

Kariéra takového člověka je obyčejně svázaná s dalekými cestami a poutěmi do druhých zemí. Někdo z příbuzných může pracovat za hranicemi. Člověk se může stát poslem, diplomatem nebo účastníkem zahraniční ekonomické mise. Je způsobilý k tomu udělat úspěšnou kariéru a poté učit ostatní tomu co sám dobře zná. Může se stát sportovním hrdinou, či uspět v šoubyznysu. Osobní filosofie má vážný vliv na využití vlastních plnomocí a hraje rozhodující úlohu, pokud se takový člověk zabývá národní politikou.  

 

Vládce 9. domu v domě 11.:

 • Negativně: ideologický chaos, nepředvídatelné situace na cestách, množství přelomů v duchovním životě, pohoršlivé chování, anarchie ve vztazích, úpadek prestiže a ztráty, spojené se zradou přátel.

 • Pozitivně: přátelství s cizinci, účast v romantické společnosti, periodické obnovení názoru a přesvědčení, přízeň velkých dobrodinců a mecenášů, kteří pomáhají na pouti životem.

Přátelé a druzi pocházejí ze shodné sociální vrstvy a mají vzdělání podobné vzdělání takového člověka. Je pravda, že tito lidé jsou často přitahováni společností a lidmi s názory přímo opačnými, což je tlačí k dalšímu shromaždování poznání, aktivnímu studiu a rozšiřování světonázoru. Při správném využití energií se takový člověk může stát diplomatem nebo vyslancem vlády, vyplňujícím důležité poslání. Aby se dostal do politických kruhů, musí využít vědomost zákonů jako trumf. Při neuváženém využívání energie může mrhat svým talentem na zábavy a skupinové povyražení. Od konkrétní práce se uchyluje k frivolnímu cestování s přáteli.   

 

Vládce 9. domu v domě 12.:

 • Negativně: množství strachu, omylu a komplexu méněcennosti, tajní nepřátelé mezi cizinci. Složitosti na cestách, nebezpečí uvěznění, zavření do nemocnice daleko od domova.

 • Pozitivně: pronásledování tajných cílu na cestách, sklon ke špionské činnosti, účast na práci kriminálních struktur a na spolupráci se speciálními službami. Aspekt je příznivý pro misionáře a ideology tajných organizací. Nezřídka se takoví lidé zabývají ezoterikou.

Světonázor takového člověk je založen na nejhlubších pocitech a síle, kterou čerpá ze svých vlastních přesvědčení. K formulaci svých přesvědčení nepotřebuje pomoc zvenku. Je schopen vyjádřit se jako spisovatel, či skladatel. Může se zabývat intenzivními výzkumy v oblasti psychologie a medicíny. Při nesprávném užití energie se snižuje důvěra v sebe samotného a vzniká váhavost v osobních přesvědčeních a pravidlech chování. Takoví lidé tíhnou k návštěvě psychoanalytiků a snaží se s pomocí analýzy svých citu a jednání vyznat v sobě samých. Aspekt ukazuje na stinnou, skrytou stránku individuální povahy, která se nikdy nezjevuje ostatním. Nezřídka takoví lidé podnikají cesty do dalekých krajin s cílem naučit se filozofii a ezoteriku. Jsou vždy na výzkumu, připraveni poznat to, co jim svět předkládá.