V.

Vládce 5. domu v 1. domě:


- Disharmonicky: Neustálé hraní si, radovánky vedou ke zbytečnému plýtvání silami a mrhání talentu. Aspekt brání vnitřnímu vývoji a překáží tvůrčímu vyjádření, člověk mívá problém zjistit, co ho baví, případně to nemůže vykonávat. Možnost rozčarování, zklamání a ztráta radosti ze života.


- Harmonicky: Schopnost svobodně tvořit a samostatně rozvíjet svoje schopnosti, talenty a dovednosti. Člověk má možnost excelovat v nějakém oboru a být výrazný, protože to, co dělá, jej velmi baví. V životě se mu může podařit všechno, po čem zatouží. Podstatou jeho života je tvořit, vytvářet a přeměňovat. Potřeba vyjadřovat nejrůznější emoce jasným, poutavým způsobem. Tito lidé mají hřejivé, příjemné vztahy se svými dětmi a za každou cenu se je snaží pevně připoutat k sobě, což ovšem bývá často příčinou rozmazlenosti potomků, ale v každém případě jim děti dělají obrovskou radost a přinášejí uspokojení.
 

 


Vládce 5. domu v 2. domě:


- Disharmonicky: Časté prohry v hazardních hrách, nebezpečí peněžních ztrát a značných útrat. Mnoho sil a prostředků se plýtvá na radovánky, děti a milované osoby.


- Harmonicky: Hráč, získávající peníze hazardními hrami. S touto pozicí souvisí úspěch. Čím větší troufalost a hazard, tím pevněji se peněžně zaopatřuje. Děti takového člověka jsou zabezpečené a milovaní lidé často dostávají hodnotné dárky, nebo mu lidé sami dávají dárky. Tento aspekt se nachází v horoskopech lidí, kteří vydělávají tvůrčí činností. Hodnoty tohoto člověka jsou spojeny se schopností vyjadřovat lásku a náklonnost. Tito lidé mohou vydělávat investicemi do nemovitostí, případně na burze. Při nejlepší aspektaci dává možnost snadného a velkého vydělávání hazardními hrami.
Děti stimulují schopnost vydělávat. I u velmi šťastlivého člověka je ale nutná obezřetnost a opatrnost, jinak investice a hazardní hry končí krachem. Své děti se snaží vychovávat podle striktních morálních norem. Může děti považovat za svoje vlastnictví. Jeho schopnosti potřebují dlouhodobou ukázněnost a zodpovědné využívání.
 

 


Vládce 5. domu ve 3. domě:


- Disharmonicky: Sklon k prázdnému a zbytečnému romantismu, ovlivnitelnost vrtochy osudu, smůla na cestách, problémy a nepříjemnosti ve vztazích s příbuznými, intimní vztah se vzdáleným příbuzným. Neúspěchy v tvůrčím sebevyjádření.


- Harmonicky: Všichni příbuzní pomáhají rozšiřovat svobodu daného člověka a jsou příčinou jeho štěstí, založeného na tvůrčím sebevyjádření. Úspěch přichází v kontaktech s lidmi, písemnostech a cestách. Pravděpodobný sklon k flirtu na služebních cestách. Vyhledává dobrodružství, úspěšný přednášející a plodný spisovatel. Je to smělý dobrodruh, vedoucí neuspořádaný život, trvale se rozjíždějící. Může úspěšně využívat své tvůrčí činnosti ve sférách politiky, práva nebo divadla. Tendence k vytváření dobrých kontaktů s dětmi z něj činí úspěšného pedagoga a vynikajícího rodiče, ví jak s dětmi vycházet a mluvit. Rád cestuje a vyhledává práci, která je s tím spojená.

 Vládce 5. domu ve 4. domě:


- Disharmonicky: Náladovost ve vztazích s rodiči, ochlazení ve styku s nimi. Domácí život vyvolává nespokojenost a rozhořčení. Rodiče mohou narušovat vztahy tohoto člověka s jeho dětmi, kvůli čemuž může zrozenec nebo jeho děti rodičovský dům opustit. Podobné problémy mohou nastávat i v mileneckých vztazích, které rodiče narušují.


- Harmonicky: V domě vládne štěstí a pohodlnost, dobré vztahy s rodiči. Úspěch a štěstí při hledání bytu. Sklon k hlubokému poznání a neočekávanému odkrytí tajemství. Láska k domovu a rodině je velmi silná a pevná. Domácí situace pomáhá tvůrčímu naplnění. Úspěšné vklady a investice do nemovitostí. Dům je otevřen mladým lidem, potřeba mentora a vychovatele.

 

 


Vládce 5. domu v 5. domě:


- Disharmonicky: Nechuť k tvůrčí práci, život pouze pro sebe. Sklon k příživnictví a parazitování na plodech cizího úsilí. Možnost špatných vztahů s dětmi, sklon k nezměrným radovánkám, opovrženíhodné vedení života a náhled na život. Neuspořádaná denní aktivita, zabývá se pouze vlastními radovánkami a požitky.


- Harmonicky: Miláček štěstěny, svobodně žijící v souladu se svými potřebami. Tvůrčí osobnost, která dovede vše, co si přeje, přepych, radovánky a životní blaho. Často více dětí, možnost nevlastních dětí. Tento člověk může být geniální tvůrčí osobností, zejména v hudbě nebo umění obecně. Má problémy sám sebe v čemkoli omezovat. Často se stává výborným badatelem. Snaží se být prospěšný společnosti. Velmi potřebuje ctitele, naplňuje jej pocit souhlasu druhých, pochvaly a uznání. Proto je často v centru pozornosti – na
scéně nebo jevišti. Děti hrají v jeho životě důležitou roli. Tendence k nebezpečným dobrodružstvím a bezohlednému hazardu. Často se stávají náruživými hráči a nejsou schopní tuto snahu potlačit a ovládnout.
 

 


Vládce 5. domu v 6. domě:


- Disharmonicky: Vnímá jen neúspěchy a nejistoty, značná starost s nemocnými dětmi, mnoho dluhů (kvůli) milovaným lidem.


- Harmonicky: V práci využívá svůj talent (dobré pro učitele a lékaře), radovánky v práci, svobodná působnost, láska kolegy nebo ke kolegovi (kolegyni), intimní svazky v práci. Práce tohoto člověka může souviset s dětmi, sportem nebo snahou o tvůrčí sebevyjádření. Natolik miluje svou práci, že se takřka těší na její plnění. Při nepříznivé aspektaci se veškerá energie plýtvá na radovánky, ignoruje pracovní povinnosti.
 

 


Vládce 5. domu v 7. domě:


- Disharmonicky: Možnost ztráty sociálního postavení, mnoho pří a sporů, porušení vztahů s životním partnerem, milovaní se stávají nepřáteli, konflikt s partnerem kvůli vedlejšímu mileneckému poměru, možnost konfliktů a sporů s dětmi.


- Harmonicky: Široká popularita, aktivní veřejná činnost, dobré veřejné postavení, snaha dostat se do elitních vrstev, pevné postavení v rámci pozornosti okolí, úspěch a štěstí v řešení soudních sporů, manželství je velmi svobodné, volné a zároveň šťastné. Tento člověk je vždy velmi svázán se svým partnerem a svými blízkými. Jejich vztahy bývají založeny na podivuhodném souznění, nebo naopak bývá možnost velkých skandálů, každopádně ale budou vztahy pevné. Tito lidé se často stávají známými herci a snaží se být neustále středem pozornosti. Mohou mít významný vliv na druhé lidi, ačkoli oni sami bývají velice zranitelní. Jsou schopní se s kýmkoli dohodnout, pokud potřebují uznání svých dovedností (?). Potřebují romantického, nadaného partnera. Při poškození náladovost a přehnané nároky na partnera. To se týká i vztahů s veřejností obecně.
 

 


Vládce 5. domu v 8. domě:


- Disharmonicky: Málo úspěchu a svobody při snahách o sebevyjádření, četné tvůrčí neúspěchy, těžké překážky a neustále rány od osudu, nedostatek zábavy a potěšení. Možnost katastrof s dětmi a blízkými.


- Harmonicky: Z obtížných situací se vykrucují podivuhodnými způsoby, dovednost zvítězit nad problémy, vidět ve všem zlém něco dobré a zničit jakékoli překážky na cestě ke svobodě. Děti takových lidí žijí nesmírně dlouho, sláva se k těmto zrozencům dostává až po smrti a jejich výtvory a díla je přežívají. Aspekt slibuje velkou úspěšnost ve spojitosti s vedením finančních operací. Člověk má vnitřní cit pro peníze, jejich získávání a využívání. Skvěle nakládá s prostředky, umí je efektivně investovat a dosahovat maximálního zisku. Zjevný zájem o hazardní hry a spekulace. Miluje radovánky a směle analyzuje otázky života a smrti. Při špatném ozáření mohou nastat vážné sexuální a finanční problémy. Možná ztráta potomka, pokud pro to hovoří další aspekty v horoskopu.

 Vládce 5. domu v 9. domě:


- Disharmonicky: Člověk sám sebe bezvýsledně hledá kvůli tvůrčím neúspěchům. To z něho dělá bloudícího poutníka, jehož život nemá smysl a cíl. Mnoho tvůrčích sil je vynaloženo nadarmo, zbytečně. Děti mohou skončit daleko od rodného domu, není vyloučená nutnost vybrat si mezi milovanými a dětmi.


- Harmonicky: Romantický charakter, který míří ke zvětšení své působnosti ve veřejném životě. Možné milenecké nebo umělecké vztahy s lidmi ze zahraničí, kontakty s cizinou, úspěchy v zahraničí, efektivní využívání protekcí, spojování cest s radovánkami, cesty, které zároveň přinášejí potěšení. Děti chytré a vzdělané, v životě se obvykle dostanou daleko (ať už obrazně nebo doslova) a dělají rodičům radost. Možnost častých cest do zahraničí, ať už pro potěšení, nebo za účelem něco získat. Jasně vyjádřená schopnost zabývat se vším, co souvisí s knihami a kvalitními publikacemi. Přináší mu nebývalé uspokojení pedagogická činnost a může se stát výborným učitelem. Přitahují jej ty druhy sportu, které umožňují cestovat.

 Vládce 5. domu v 10. domě:


- Disharmonicky: Profesní neúspěchy, mnoho trapasů, nezájem štěstěny, těžké vztahy s dětmi, které na zrozence despoticky tlačí. Takový člověk v žádném povolání dlouho nevydrží a často jej mění. Tíží jej neuspokojená sebeláska a ctižádost. Často sází vše na jedinou kartu, ale skoro vždy prohraje. Jeho dobrodružství a hazard často končí neúspěchem.


- Harmonicky: Možnost neočekávaného vzestupu popularity díky náhodnému štěstí. Uspokojená ctižádost, profesní úspěchy stálé, jeho děti se stávají velmi známými, zrozence často podaruje štěstěna - nečekaným úspěchem v profesi a popularitou. Při správném využívání energie se mu může podařit vyniknout a dobýt značné uznání svého literárního, uměleckého nebo hereckého nadání. Má silnou potřebu být v centru pozornosti a veřejně demonstrovat své schopnosti a talenty, vystavovat je na odiv. Tento prvek je často k vidění v horoskopech mnoha známých lidí. Jeho děti se mohou nezávisle na něm proslavit. Četné a nestálé lásky zrozence mohou být velmi silně vnímány veřejností. Při špatném používání energií se úspěch a štěstí k takovému člověku dostavují velmi pozdě a navíc až po dlouhých zápasech.

 Vládce 5. domu v 11. domě:


- Disharmonicky: Nevěra, zrada milovaných, proradnost přátel, dává více než od nich bere. Druzí na něm ochotně parazitují, neustále jej klamou a podvádějí, což jej vyčerpává a vede k netečnosti a ztrátě tvůrčích sil.


- Harmonicky: Přístup k elitním kruhům, možnost vést samostatný život, svobodomyslnost, hojnost příležitostí stranou mileneckého života, případně velmi radostné vztahy s přáteli. Je velmi příchylný ke svým přátelům a jeho city k nim jsou velmi vřelé. Centrem jeho zájmů může být politika a vše, co s ní souvisí. Velmi dobře se cítí v roli hostitele, který baví své hosty a přátele - je to pro něj velmi přirozené. V libovolné společnosti se cítí velmi dobře a příjemně. Při dobrém využívání energií se mu daří přátelit se se svými dětmi a příbuznými. Často typ povrchního člověka, který většinu života strávil na večírcích a potulováním od jednoho pobavení k druhému. Často promrhají veškerý svůj majetek na zábavách, potěšeních a v honbě za rozkoší.

 Vládce 5. domu v 12. domě:


- Disharmonicky: Překážky pro svobodnou tvůrčí činnost, škody kvůli pýše a domýšlivosti, tajní nepřátelé, útoky na osobní samostatnost, mnoho tajných milostných poměrů, možnost nemanželských dětí. S dětmi je možnost velmi bolestivých zkušeností, rozepří, ztráty, jejich znepřátelení. Děti mohou být pro něho hanbou, může se za ně stydět, vyhýbat se řeči o nich.


- Harmonicky: Aby mohl takový člověk úspěšně tvořit, velmi často se stahuje do naprosté samoty. Rád zůstává jen sám se sebou. Ve všem, co se týká dětí, radovánek a tvůrčí činnosti je tajuplný a skoupý na slovo. Velké uspokojení mu přináší samota a mnoho času tráví přemýšlením o minulosti. Pokud tomu nasvědčují i další faktory v horoskopu, může být nucen prožít obtížné chvíle se svým dítětem, například kvůli nemoci případně postižení. Existuje možnost trestu kvůli neodolatelné touze po hazardních hrách, případně kvůli sklonu utrácet cizí peníze ve spekulacích a kvůli milostným avantýrám, přičemž často vystavuje v ohrožení i svůj vlastní život. Tento aspekt často přeje aktivní literární činnosti.