VII.

Vládce 7. domu v 1. domě:


- Disharmonicky: Hádavý partner, neustále ponižující a urážející zrozence. Takovému člověku bývají často okolím připisovány různé negativní vlastnosti a události. Je neustále v pozornosti okolí a jeho život nemůže být ukryt.


- Harmonicky: Takový člověk se necítí dobře bez partnera. Manželé si jsou podobní a považují se za nerozdělitelné. Prožívají problémy partnera a to až do té míry, že se s partnerem zcela ztotožní. Život sledovaný veřejností a okolím. Neustálé získávání pozornosti od okolí, spory s bližními, dobrá znalost zákonů a umění se jim přizpůsobit, vítězství u soudů, dobrý průběh případného vyšetřování. Takový člověk má silnou potřebu zcela se ztotožnit s partnerem a reagovat na hodnocení a názory okolí. Jedině tehdy se mu dostává pocitu vlastní hodnoty a celistvosti. Často se takoví lidé stávají vůdci. Možnost výtečných pedagogických schopností. Takoví lidé se velmi často prosadí v šoubyznyse, obchodě nebo politice.

 Vládce 7. domu ve 2. domě:


- Disharmonicky: Úpad prestiže a stability manželství, nebezpečí rozvodu a soudních procesů s partnerem. Často takový člověk svého partnera přežije. Manželství bývá vnímání jako překážka, hlavně proto, že obírá o finanční prostředky.


- Harmonicky: Bohatý a výhodný sňatek, finančně zabezpečený partner, upevnění blahobytu při uzavření sňatku. Práce takového člověka se stává velice výhodnou, jestliže je zaneprázdněn zprostředkováváním nebo soudními procesy. Projevuje nemalý talent ve finančních otázkách a je schopný získávat užitek z procesů s protivníky. Často takoví lidé uzavírají sňatek z finančních důvodů, nebo pro upevnění svého veřejného postavení. Jejich partner musí mít stejný systém hodnot jako oni. Velice výdělečná může být činnost u soudu nebo nějaký druh přímého soupeření s protivníky. Takoví lidé často vydělávají značné množství peněz, čímž si získávají uznání u okolí. Často vydělávají peníze ve spolupráci s partnerem. Snaží se vstupovat do manželství s těmi, kteří dobře vydělávají a znají cenu peněz. Není vyloučeno, že jejich partner se stane bohatým dědicem.

 

 

Vládce 7. domu v 3. domě:


- Disharmonicky: Vratké vztahy s vrtošivým partnerem. Soudní procesy s příbuznými a rodiči. Zasahování sourozenců do domácích záležitostí. Zrozencův vztah pomlouvaný lidmi.
 

- Harmonicky: Možnost sňatku se vzdáleným příbuzným. Partner je zároveň přítelem. Dobré zkušenosti se sousedy a blízkým okolím. Takoví lidé umně využívají veřejné mínění a náhodné známosti s reportéry a novináři. Často takový člověk vstupuje do sňatku s někým, koho zná už od útlého dětství, například se známým svého sourozence. Je přesvědčen, že v partnerství je nesmírně důležité porozumění a komunikace. Při spolupráci s partnerem je možná nutnost úplné otevřenosti a spolehlivosti.


 


Vládce 7. domu v 4. domě:


- Disharmonicky: Životní partner a rodiče jsou vnímáni jako nepřátelé. Jsou možné vážné spory s blízkými osobami kvůli majetku a domovu. Rodinný život je plný obtížných hádek. Problémy doma jsou neustále omílány na veřejnosti. Možnost známosti na veřejnosti kvůli skandálu a obvinění ze zrady rodiny.


- Harmonicky: Do sňatku vstupuje s požehnáním rodičů. Manželé se mohou znát už od dětství. Jsou hrdí na známost svého rodu a proslulost svých rodičů. Pevnost a stabilnost svazku přinášejí peníze a majetek. Oba manželé bývají výbornými hospodáři. Takový člověk se snaží dosáhnout zajištění využívaje nejrůznější vztahy s druhými lidmi. Do svazku vstupuje pozdě, značnou část života tráví sám, protože rodičovský dům jej uspokojuje a naplňuje štěstím. Takový člověk se obává, že jeho partner se nebude líbit jeho rodičům. Při špatném zacházení s energiemi může propásnout vhodný okamžik pro vstup do manželství pro zbytnělý pocit dluhu a domnělé závazky vůči rodičům, kteří na něm zcela závisí. Ve zrozencově existenci bude životní partner hrát značnou roli, může nahrazovat jednoho z rodičů, rodič jako vzor manžela. Manželství může být šťastné, ale veřejná činnost může takovému člověku znemožňovat být se svým partnerem všechen chtěný čas. Tehdy se musí partner sám starat o domov. Často tento aspekt ukazuje na partnera, který je v pozadí a stará se o komfort, a krásný domov pro svého partnera. Žena, po které se požaduje, aby se účastnila společenského života.

 Vládce 7. domu v 5. domě:


- Disharmonicky: Vztah narušený kvůli flirtu manžela/manželky. Vztahy partnerů přitahují pozornost veřejnosti. Aféry s partnerem, blafování, problémy se spekulacemi.


- Harmonicky: Sňatek z lásky. Manželství se zajímavým a talentovaným člověkem. Vřelé a láskyplné vztahy, tvůrčí práce spojená s veřejnou činností. Mnoho veřejných vystoupení. Mnoho dětí, rovnost a spravedlnost ve vztazích s nimi. Opravdoví romantici, do manželství vstupují z lásky a radost se z nich nevytrácí, ani když jim jeho uzavřením hrozí problémy. Možnost vícero sňatků. Dobře užitá tvůrčí energie napomáhá vztahům s veřejností. Možná tvůrčí činnost s
partnerem v povolání nebo umění.

 Vládce 7. domu v 6. domě:


- Disharmonicky: Sňatek je vnímán jako zdroj strádání, partnerské vztahy potřebují mnoho trpělivosti, chybí kontakt s kolegy, je nutné se přizpůsobovat neustálým konfliktům v zaměstnání, takoví lidé mívají často problémy s bydlením.


- Harmonicky: Člověk je v manželství trpělivý a pevný, životní partner úspěšně vede ekonomiku domácnosti, a nepobývá dlouze mimo domov, nezřídka je sňatek uzavřen s kolegou. Někdy se po uzavření sňatku takoví lidé dávají do společného díla. Hlavně, když oba pracují jako psychologové nebo právníci. Jindy takové lidi přitahuje partner, jehož zdraví je značně porušeno, ať už tělesné nebo duševní, což bývá záminkou pro poskytování pomoci a užitečnosti. Ve vztazích s druhými tito lidé striktně oddělují pracovní povinnosti od skutečného přátelství.

 Vládce 7. domu v 7. domě:


- Disharmonicky: Konflikty a neshody s partnerem, pře a soudní procesy, sociální pře, skandální pověst, konflikty se spravedlností, neustálé konflikty.


- Harmonicky: Partnerství plné dramatičnosti, napětí a dynamiky. Člověk aktivně se věnující veřejné činnosti. Ochotně se staví proti druhým lidem. Schopný objektivně nahlížet na sociální spory. Kromě vlastních zájmů se účastní veřejných procesů a získává pro sebe výhody z veřejných sporů a střetů. Takový člověk vše, co mu druzí provedli, vrací. Hluboce se identifikuje s partnerem a doufá v dlouhý, hlubokomyslný a věrný svazek. Při špatném ozáření problémy pro náladovost, vrtošivost, časté změny partnerů, u kterých ale nahrazuje kvalitu kvantitou. Veliká potřeba účasti a soucitu jak ze strany partnera, tak ze strany veřejnosti. Jako vůdce se takový člověk nachází v centru zájmu veřejnosti. Partnerem bývá často silný a sebevědomý člověk, který přebírá zodpovědnost za kvalitu vztahu, ale zároveň se svým partnerem soupeří. Obecně řečeno si takový člověk partnera neobyčejně váží. Sklon se s partnerem hluboce ztotožňovat a vnímat jeho problémy a obtíže jako svoje vlastní.

 Vládce 7. domu v 8. domě:


- Disharmonicky: Životní partner je schopen magicky ovlivňovat člověka svými myšlenkami a emocemi. Možná má obtížný a pesimistický charakter. Nepřátelé jsou otevření a vedou zápas o úplnou devastaci zrozence. Možná pomsta ze strany nepřátel a štvaní ze strany závistníků. Soudní procesy jsou prohrávány, majetek může být ztracen, velmi pravděpodobný je celibát.


- Harmonicky: Svatba je spojena se značným věnem, není vyloučena možnost získat po partnerovi značné odkazy. Aspekt je příznivý spolupráci s okultní skupinou. Příčiny manželství jsou magické a hlubinné. Jsou možné podivné, tajemné vztahy s partnerem. Tento aspekt je často v horoskopech význačných politiků, jejichž ideje v oblasti financí a morálních hodnot jsou využívány k získání popularity a podpory lidu. Od svého partnera takový člověk vyžaduje výpomoc a finanční podporu, ale dosahuje jich pouze správným použitím energie. Partnerství se vyznačuje krásnými sexuálními vztahy, které se mohou stát základním tmelícím prvkem svazku. Veřejný činitel tohoto druhu se odlišuje silnou sexuální přitažlivostí, kvůli které je neodolatelný stranou vlivu na publikum. Zdůrazněná je schopnost starat se o cizí finance. Možnost práce jako důvěryhodný ředitel banky. Takový člověk často směřuje ke kontrole rodinného, případně manželského rozpočtu. Často takoví lidé pracují jako psychologové, analyzující sexuální problémy klientů.

 Vládce 7. domu v 9. domě:


- Disharmonicky: Životní partner je názorově vzdálen a duševně odcizelý. Jsou možné neustálé názorové střety a nesmiřitelnost. Pravděpodobné nepřátelství lidí z cizích krajů. Oddanost postojům šovinistického nacionalismu. Takový člověk se může setkat s rasovou nesnášenlivostí k vlastní osobě.


- Harmonicky: Svatba podporuje aktivní život, upevňuje prestiž, umožňuje cestovat a rozšiřuje obzory. Veřejná činnost takového člověka je velmi široká a díky ní je člověk velmi populární daleko od domova. Tendence k dálným obchodním kontaktům. Je zdůrazněna náklonnost k partnerovi z jiného společenského, náboženského nebo etnického prostředí. Známost s budoucím partnerem možná vznikla v cizí zemi, Při správném používání energií jsou vytvářený výtečné vztahy s příbuznými partnera. V opačném případě se objevuje emocionální svázanost s partnerem, který pochází z jiné sociální skupiny, což může přivézt komplikace a průtahy. Takový člověk je často úspěšný jako obhájce u soudu nebo jako profesor, který obveseluje a inspiruje posluchačstvo vznešenými myšlenkami. Takoví lidé často tráví mnoho času s partnerem na cestách nebo v místě bydliště s partnerem provozují turistickou kancelář.

 Vládce 7. domu v 10. domě:


- Disharmonicky: Narušení vztahu s blízkými kvůli manželství. Nebezpečí úpadku prestiže. Vzestupem po společenském žebříčku takový člověk získává nepřátele, kteří jsou schopní kvůli jeho poražení spolupracovat mezi sebou.


- Harmonicky: Prestižní partnerství s nadřízeným. Sňatek s partnerem pomáhá s kariérou. Sňatek se známým člověkem, není vyloučen sňatek uzavřený kvůli upevnění prestiže. Aspekt přející obecné popularitě, ukazatel slávy, známosti a značného kariérního růstu, případně takového partnera. Takový člověk má schopnosti a dovednosti dosáhnout významného postavení v politice, šoubyznysu nebo umění. Je úspěšný všude, kde se mu povede upoutat na sebe pozornost. Partner často pomáhá s kariérou. Sňatek neodvratně souvisí se změnou postavení ať už k lepšímu nebo horšímu. Takový člověk je vždy ambiciózní. Chce, aby jeho sňatek byl úspěšný, a ke svému partnerovi přistupuje s úctou a věnuje mu značnou pozornost. V mládí často hledá úspěšného nebo významného partnera. Podle upotřebení planetárních energií budou výsledky záměrů dobré, nebo skončí špatně.

 Vládce 7. domu v 11. domě:


- Disharmonicky: Nespolehlivý a vrtošivý partner, z přátel se často stávají otevření nepřátelé. Manželský život plný otřesů. Neuspokojivá veřejná činnost s problematickými výsledky.
 

- Harmonicky: Sklon uzavírat svobodný sňatek na přátelské úrovni. Partneři si navzájem nejdou do srdcí a nesnaží se druhého pochopit v jeho záměrech. Atmosféra vztahu je plná svobody a spravedlnosti. Nezávislí a svobodomyslní přátelé. Možný nestálý nebo bohémský život. Nezávislé, svobodné vystupování na veřejnosti. Tendence se přidat ke svobodné tvůrčí skupině. Takový člověk chce svého partnera mít jako přítele. Mnoho dává a dostává a zároveň ve vztahu s druhými zůstává vždy sám sebou. Může jej přitahovat partner, který už má děti, o které by se zrozenec staral. Často pracuje spolu s přáteli. Často se takoví lidé časem stanou samotáři, kteří nevidí jakýkoli význam v partnerském svazku. Berou se jako nezávislé a zcela soběstačné osobnosti. Milý člověk spokojený se svým svobodným životem, kterého trápí maximálně snaha o vyjádření své jedinečnosti. Tento aspekt často naznačuje uzavření několika sňatků, jelikož se zrozenec necítí bez partnera celistvě. Touha po lásce není vždy zcela uspokojena pro neustálou potřebu vztahy obnovovat a vylepšovat.

 Vládce 7. domu ve 12. domě:


- Disharmonicky: Celibát, kompletní ztotožnění se s životem partnera, náklonnost k předstíraným vztahům, soužití s psychicky nemocným, sklon k tajné zločinné činnosti, častá obvinění z nečestnosti. Odůvodněný strach z uvězení.


- Harmonicky: Tajně uzavřená svatba. Mnoho tajemství mizí před životním partnerem. Partneři, kolegové a spolupracovníci jsou ukryti před lidskými zraky a spolupracují v skrytu. Takový člověk bývá talentovaným špiónem. Je schopen tajně ovlivňovat společenské dění, nepřitahujíc na sebe pozornost. Nezávisle na vydařenosti sňatku, takový člověk potřebuje čas a místo, kdy a kde by se věnoval jen svým vlastním plánům. Často u něj vznikají pochybnosti a podezření, spojené s chováním a potřebami partnera. Jakmile se naučí vědomě řešit takovéto problémy, zvládne žít svoje vztahy s partnerem tak, aby láska byla vzájemná. Jestliže pochybnosti nebudou odstraněny, budou se vztahy neustále rozpadat. Takoví lidé se snaží být svým partnerům podporou. Na druhou stranu na nich často bývají partneři závislí, jejich svazky bývají pevné a je skoro nemožné je od sebe dostat.