VIII.

 

Vládce 8. domu v domě 1.:

 • Negativně: zachmuřený vzhled, spousta překonatelných překážek na cestě, bizarní transformace osobnosti, sklon k zoufalství a pesimizmu.

 • Pozitivně: člověk rád riskuje a neustále pokouší osud, velké touha po nebezpečí a extrémních situacích, chladnokrevný, když hrozí nebezpečí, úplná absence strachu ze smrti.

Pociťuje silnou potřebu demonstrovat celému světu svůj názor na smrt, transformaci a znovuzrození. Silná touha předvést druhým okultní schopnosti, které vlastní. Takoví lidé se odlisují vrozenou sexuální přitažlivostí, jejich magnetické kouzlo neodolatelně působí na ostatní. Při nesprávném použití energie mohou sexuální nestřídmosti zpustošit duši. Takoví lidé rádi hovoří o smrti, čímž ji zhusta přivolávají. Nebojí se smrti, ale vážně se o ni zajímají. Se zájmem studují problémy sebevražd a posmrtných zážitku u druhých lidí, zhusta sami mají podobnou zkušenost.

 

Vládce 8. domu v domě 2.:

 • Negativně: nebezpečí finančního krachu a ztráty majetku, věci se hromadí těžce, peníze dlouho nevydrží, majetek se neustále hroutí kvůli krádežím, loupežím nebo kvůli pohromám seslaným shora. Pravděpodobný úbytek fyzických sil a zvláštního druhu ochablosti.

 • Pozitivně: majetek narůstá díky riskantním finančním podnikům a troufalým dobrodružstvím, které se odehrávají na hranici nepříjemností a rizika. Ani při destrukci se takový člověk nepoučí. V momentě nebezpečí jeho fyzické síly prudce vzrůstají.

Takoví lidé používají oporu těch, kteří jsou jim ochotni pomoct nejenom slovy nýbrž i činy. Při nesprávném použití energie je může jejich sexuální nestřídmost stát zdraví a velké peníze, proto jim stojí za to se zamyslet a prověřit svůj systém hodnot a priorit, aby se výstřelky neodrazily na jejich vzhledu. Takový člověk může zbohatnout díky uzavření manželství nebo díky dědictví. Je možné, že se mu poštěstí uplatnit nějaké pohledávky. Takoví lidé jsou zvláštním způsobem zabezpečení i po rozvodu – buď dostávají dobré alimenty anebo zachovají bývalou práci s minulým partnerem.

 

Vládce 8. domu v domě 3.:

 • Negativně: nebezpečí od příbuzných, těžké prožívání smrti blízkých, možnost katastrof v rodině, nebezpečí na cestách, přivolávání neštěstí zbytečným klábosením.

 • Pozitivně: je schopen se přizpůsobit jakékoliv těžké situaci, dobře vyciťuje nebezpečí a snadno mění své chování. Je schopen získat s předstihem informaci o tom, že hrozí katastrofa a buď se na ni připraví, nebo se jí vyhne.

Tento člověk hledá sebevyjádření ve vztahu s otázkami vášně, smrti a znovuzrození. Rád mluví, píše a kreslí na tato témata. Může být duší společnosti, protože umí vyprávět choulostivé historky a předávat intrikující fámy. Jeho hlas je sexuálně přitažlivý, proto jej často nazývají “hlasem ložnice”. Jsou možné i jiné, brilantnější způsoby vyjádření napjaté sexuality.  

 

Vládce 8. domu v domě 4.:

 • Negativně: zničení domova, odchod od rodiny, katastrofy v rodné vlasti, brzká smrt rodičů, rozbité vztahy k blízkým, zatížení rodovým prokletím.

 • Pozitivně: dlouho žijící rodiče, pomoc mrtvých předků v momentě nebezpečí, aktivní věnování se okultismu.

Jeden z rodičů hraje velkou úlohu ve formování vztahu k sexu. Jestli si muž zidealizoval obraz své matky, tak od své zeny bude čekat ještě víc. Zeny s touto pozicí zhusta vyrůstají tak silnými, že často cítí, že muže vůbec nepotřebují. Jsou schopny dokázat svoji plnou nezávislost v jakékoliv nové oblasti. Nezřídka lidé s tímto aspektem umírají mezi stěnami svého domova.

 

Vládce 8. domu v domě 5.:

 • Negativně: zpustošení tvořivého potenciálu kvůli intimním výstřelkům, časté prohry v hazardních hrách, nepřátelé, kteří se snaží člověka zničit, tragické vztahy k milovaným osobám, nešťastná láska, děti takového člověka jsou dány na pospas katastrofám.

 • Pozitivně: dobrodružné riskantní podniky, umění vše postavit na jednu kartu a hrát vabank. Tento tvořivý jedinec čerpá sílu z okultních zdrojů a realizuje svoji svobodu v tajných akcích a skrytých touhách. Možný svazek s podmanivým milovaným člověkem a pomoc od něho. Milostný život je plný intrik, riskování a dramat. Děti takového člověka se nezřídka zajímají o esoteriku.

Sexuální energie je takovými lidmi využívána velmi romanticky a umělecky, například ve sféře kreativity a umění. Takoví lidé vládnou báječnou schopností přesvědčit a vládnout vůli druhých. Osobní magnetismus je činí téměř neodolatelnými. Děti hrají důležitou roli v duchovním růstu a v transformaci takového člověka – vetší než rodič, partner či kariéra. Takový člověk je schopen poznat smysl života v momentě narození potomka a i nadále využívat tento prožitek pro plné přehodnocení svých pohledů. Všeobecně tito lidé pracují velmi efektivně, produktivně a usilovně.

 

Vládce 8. domu v domě 6.:

 • Negativně: konstantní neshody a složitosti v práci, obtížnosti v hledání pracovního místa. Nevylučuje se smrt při chirurgické operace nebo smrt na pracovním místě.

 • Pozitivně: práce může být škodlivého charakteru a být spojená s riskováním a nebezpečím. Nezřídka takový člověk se naučí jak zvětšit majetek díky něčí smrti. Je schopen vydržet nadlidské zkoušky a přizpůsobit se neuvěřitelně těžkým podmínkám. Schopen vkládat velké úsilí do vedení hospodářství a administrování majetku partnera či druhých lidí. Často pracuje s partnerem v jedné a té samé práci, nebo pomáhá partnerovi rozřešit pracovní problémy, které před ním stojí. Při nesprávném naložení s energiemi se může narušit funkce zažívacího traktu, nebo mohou vznikat další zdravotní problémy. K zachování fyzického tónu je velice důležitý uspořádaný sexuální život. Nevylučuje se, že práce může uspokojit veškeré potřeby. Takový člověk se může zapojit do seriózních studií, které budou velice efektivní v tom případe, ze se bude snažit pomoct druhým.

 

Vládce 8. domu v domě 7.:

 • Negativně: smrt z rukou nepřátel, trauma způsobená životním druhem, těžké soudní procesy s prohrou, zlí nepřátelé, kteří se ho budou snažit zničit.

 • Pozitivně: vyznačuje se skandální pověstí, nejde do kompromisu s protivníky, rád riskuje a ochotně vyzývá společnost. Rád dráždí své protivníky beze strachu a s důvěrou, díky čemuž vítězi. Lehko vítězí v těžkých procesech a rychle se vyplétá z beznadějných případů.

Jeho vztah k sexu je v rámci morálních norem. Je to velmi skromný člověk, který se snaží být v manželství věrný. Vše závisí na stupni rozvinutí a schopnosti k transformaci sexuální energie. Často se stávají finančními administrátory v podnicích svého partnera. Nezřídka se takoví lidé vážně starají o majetek svého partnera. Často se stávají právníky, bankovními úředníky či specialisty na ocenění nemovitostí. Advokáti s takovým aspektem mají sklony hájit vrahy.

 

Vládce 8. domu v domě 8.:

 • Negativně: konstantní risk a časté neúspěchy, těžké okolnosti a přelomy v živote. Nezřídka takový člověk stojí na pokraji zkázy, okolo každou chvíli vznikají katastrofy a smrti, možnost násilné smrti.

 • Pozitivně: dává zvýšenou pozornost na extrémní situace, vyznačuje se vyhledáváním nebezpečí, sklonem ke zvýšenému riskování a tahem ke vzrušujícím, burcujícím událostem. Takoví lidé jsou předurčení k esoterickým praktikám.

Takový člověk se může stát sexuálním symbolem své doby, na druhé straně, postupem času se mu může omrzet přizpůsobovat se všem sexuálním přáním partnera, nebo začne povazovat sex sám o sobě za výstřelek, bez kterého se může obejít. Nesprávné využití energie zavazuje k ostražitosti při vyplňování daňových dokladů. Kvůli jakékoli drobnosti mohou vzniknout komplikace ve vztazích s daňovou inspekcí.

 

Vládce 8. domu v domě 9.:

 • Negativně: nebezpečí při přemísťování, katastrofy na cestách, smrt z rukou cizince, vyhnání z vlasti, nostalgie a strádání v emigraci, zhroucení a katastrofy daleko od domova.

 • Pozitivně: možnost cestovat daleko a začít nový život, pravděpodobnost nalezení štěstí daleko od domova, romantická dobrodružství na dalekých cestách. Takoví lidé celý čas vyhledávají situace risku a dobrodružství všeho druhu, protože nemohou žít bez romantiky a burcujících neobyčejností.

Problémy vášně, smrti a znovuzrození zasévají do mysli takovéhoto člověka pověstný optimismus a ve spojení s těmito tématy ho napadá spousta abstraktních myšlenek. Mystické a okultní sklony se v něm spojují s náboženským způsobem myšlení a tendencí k filozofování. Intelektuální schopnosti mohou sehrát vážnou roli v procese osobnostní transformace. Je možné, ze se zcela nepodaří završit akademické vzdělání – ať už kvůli absenci finanční podpory, nebo ve spojení s příliš optimistickým oceněním svých možností. To muže zabránit využití osobních vloh, které by se mohly uplatnit při administraci majetkových záležitostí druhých lidí. Takoví lidé se často nemohou dostat na výšiny finančního managementu a zůstanou prostými účetními či bankovními zaměstnanci. Mnozí z nich se vrací v pozdním věku do škol, ale vystudovat se jim znovu ne vždycky podaří.

 

Vládce 8. domu v domě 10.:

 • Negativně: ztráta prestiže, katastrofa po dosazení výšin (pád z výšin), dezintegrace celého života a zničení cílů.

 • Pozitivně: dostávají se na pozice lídru při extrémních okolnostech, může být buřičem, rebelem či pohlavárem kriminální skupiny. Postup jde pres risk a nebezpečí, bez kterých nejde dosáhnout vysokého postavení. Za těžkých okolností takovému člověku často přeje štěstí. 

Tento aspekt je příznivý pro úspěšné zabývání se politikou. Takoví lidé dosáhnou svého a dostane se jim mocné podpory druhých, nezbytné pro uskutečnění vlastních cílu. Sexuální život takového člověka se může stát objektem společenské pozornosti, a pokud se nepodaří správně uplatnit energii, potom může dojít k velkému skandálu. Může dojít k přirozené smrti na nějakém veřejném místě. Nevylučuje se projevení sklonu k profesím 8. domu (pohřební služby, pasáctví prostitutek, chirurgie, patoanatomie, vedoucí v sexshopu).

 

Vládce 8. domu v domě 11.:

 • Negativně: bojí se všeho nového, sociální život je velice proměnlivý, má strach z ponížení a špatného zacházení. Život plný přílivu a odlivu, nezřídka se setkává se smrtí svých druhů, je možné dostat se do špatné společnosti, smrt může být neočekávaná a ponižující.

 • Pozitivně: člověk je velmi svobodný a nezávislý, snadno odmítá spoutávající konvence, není připoután k majetku, jeho společenské svazky jsou neobvyklé a riskantní, má sklony k projevu dobrodružného ducha v životě. Vynálezce, reformátor, ezoterický výzkumník, který je přitahován ke všemu novému a nebezpečnému. Nezřídka na sobě provádí experimenty, při nichž riskuje život.

Přátelé mohou poskytnout značnou pomoc a s jejich pomocí se dá mnohého dosáhnout. Nezřídka poskytují své finanční prostředky do oběhu, což pomůže takovému člověku zlepšit si své záležitosti. Takoví lidé se učí astrologii ne kvůli zábavě, ale kvůli tomu aby se vyznali ve vlastních problémech. Esoterika je pro ne objektem experimentálních výzkumu. Nezřídka se zabývají vědeckou prací pro uspokojení své vlastní ješitnosti, ale při tom se čas od casu mohou zavrtat do tvůrčí práce a vychutnat si ji. Názory na sex závisí na tom, nakolik, podle jeho názoru, ho druzí mají rádi. Bez lásky pro něho sex nemá smysl, ale přitom se nepovazuje za nuceného mít někoho rád – je pro něj dostatečné cítit, že je potřebný a objektem touhy.

 

Vládce 8. domu v domě 12.:

 • Negativně: nebezpeční protivníci, vydírání a intriky, nátlak ze strany kriminálního světa, smrt v izolaci, o samotě, v anonymitě, zákeřnou vraždou, oběť otrávení či tajného pronásledování.

 • Pozitivně: je to výborný aspekt pro pokročilé esoteriky, přináší sklon k risku a předurčuje k účasti na práci tajných společenstev, při čemž sám člověk zastává ve stínu. Snaží se prohlédnout taje přírody a proniknout do podstaty tajemných fenoménu, ničeho se nebojí a volně operuje jakýmikoliv tajemstvími.

Takovému člověku je zatěžko projevit svou stinnou stránku v sexu, což může být svázáno se strachem z neporozumění a zvýšené zranitelnosti. Je pravda, že při přejících okolnostech se vše ubírá jiným směrem a on se dostává do rady milostných svazku, většina z nich je ale tajná. Při nesprávném využití energie je daný přílišný důraz na sex, což přináší problémy ve vztazích s druhými lidmi. Jeho city jsou hluboké, ale ne vždy jsou jasné nejen druhým, ale i jemu samotnému. Tvoří nedílnou součást jeho duše, ale jejich projevy mohou být neviditelné po dlouhou dobu. Je možný nejasný a těžko uvědomitelný strach ze smrti. Takoví lidé vládnou schopností vládnout jměním druhých, úspěšně skrývají své příjmy a nevědomě omezují informaci o svých záměrech, dříve než ji postoupí druhým. V nejjasnějších obdobích tvůrčí činnosti mají sklon k samotě, protože vnější svět se míchá do rozvíjejících se obrazu fantazie.