XI.

 

Vládce 11. domu v domě 1.:

 • Negativně: sklon k tomu být dobrodruhem, svéhlavost, rozptýlenost a anarchismus, nedbalí přátelé, neumí žít v přítomnosti.

 • Pozitivně: intenzivní svobodomyslnost, žízeň po nezávislosti, posvátný vztah ke kamarádství, jasné záblesky prohlédnutí, překvapující odhalení schopností, nepředvídatelnost chování, solidní zájem o nové pohledy na život.  

Přátelé mají pro takového člověka velký význam. Neustále má na mysli cíle, které před sebe postavil a pevně se o ně snaží. Při nesprávném využití planetární energie má sklon jednat ztřeštěně. Jako člověk, který je pevně rozhodnut dosáhnout svého, svoji životní pouť si vybírá brzo a postupné postupuje k úspěchu, při čemž překonává různé překážky, i když by na to měl vynaložit mnoho casu a sil. Při nesprávném využití energií dosahuje svého za jakoukoliv cenu a může jít k cíli přes mrtvoly, ačkoliv by výsledku mohl dosáhnout pres svůj osobní šarm, takt a diplomacii. Obsesivní směřování k cíli ho někdy nutí k tomu zakrýt si oči před tím, co nechce vidět. Musí věnovat pozornost těm, kteří hrají v jeho životě zvlášť důležitou roli. Musí se vyvarovat těch, kteří se u něj drží pokud je úspěšný, protože ho mohou svést ze skutečné cesty.

 

Vládce 11. domu v 2. domě:

 • Negativně: neužitečné mrhání sil na hýření a zábavy, absence perspektivních životních strategií, přátelé připravují o mnoho peněz a času a snaží se ponejvíce urvat pro svůj vlastní užitek.

 • Pozitivně: mnoho užitečných přátel, pracovní vztahy s nimi a pomoc od nich při chybění peněz, podpora při jakémkoliv nebezpečí a problému. Takový člověk tvoří trvalé plány a nadějné projekty, vkládá síly do reálných projektů a umí změnit k lepšímu svou materiální pozici.

V určitých obdobích života pracuje společně s přáteli. Může si vydělávat na život ve velké organizaci, není vyloučeno, že se bude jednat o náboženskou skupinu, církev či dobročinnou organizaci. Je možné, že takový člověk nebude muset pracovat a jeho systém hodnot bude zcela určován přáteli a známými. Může spadnout pod přílišný vliv své party, zatímco by si měl vypracovat vlastní systém hodnot a snažit se o osobní ideály. Je možná brilantní kariéra ve veřejné správě.

 

Vládce 11. domu v domě 3.:

 • Negativně: spontánní narušení plánů, zmatek a shon, zpoždění a průtahy, klevety a pomluvy. Přátelé odvádí od práce, společníci vysilují a oslabují, množství nepotřebných kontaktů a prázdných rozhovorů.

 • Pozitivně: člověk má sklon k přidržování se správných názorů a předsvědčení. Hledá neobvyklá společenství, zabývá se vědou a literaturou, má bratrské vztahy k přátelům.

Se svými přáteli se zná od školy, nebo se s nimi spojil v raném stádiu současného života. Navždy si může podržet přátelské vztahy ke svým sourozencům. Jeho životní cíle mohou být svázány s médii, zpracováním vědeckých informací či cestami. Nezřídka se takoví lidé stávají sportovci. Jejich snaha dosáhnout stanovených cílů často vyžaduje omezit kontakty s ostatními lidmi a mít méně přátel než on sám chce. 

 

Vládce 11. domu v domě 4.:

 • Negativně: nepředvídatelný rodinný život, nepořádek v domácích záležitostech, zvláštní vztah k rodičům, množství neužitečných známých, kteří se vměšují do rodinného života, periodicky vznikající přání změnit místo bydliště, či alespoň přestavit nábytek v domě. Časté změny místa bydliště, nespokojenost s vlastním bydlištěm a reformátorský duch, který neustále pohání k tomu něco změnit.

 • Pozitivně: snaha o obnovení tradic, nové vidění zdrojů a kořenů, podpora přátel, příbuzných a domova. Dum jako místo střetávání se známých. Dobré pro profesi léčitelství a jasnovidectví.  

Má vždy spoustu známých a velká většina setkání probíhá u něj doma. Snaží se neustále se nacházet ve společnosti známých a bez nich se cítí osamoceni. Je možnost, že bude muset žít v domě, který mu poskytne stát. Naděje, přání a cíle mohou být přímo spojeny s vlastním domem a vlastnictvím pozemku. Často je jejich práce svázána s prodejem nemovitostí. Nezřídka jeden z rodičů bývá velkým kamarádem, podporuje je a pomáhá v dosazení stanovených cílů.            

 

Vládce 11. domu v domě 5.:

 • Negativně: nepořádný milostný život, neustálé zábavy ve společnosti flákačů, skandální vztahy k dětem kvůli jejich nezvládnutelnosti a vzpurnosti.

 • Pozitivně: sklon k svobodné tvorbě a hledání svobodné lásky, která nebude omezovat svobodu. Takový člověk je dán napospas pokušení svobody: vždy usiluje o velkou nezávislost, jde mu na nervy jakékoliv donucení a jakýkoliv pokus o to jej ovládnout.  

Doopravdy miluje své přátele a z jejich strany se mu dostává udivující vzájemnosti. Nezřídka takoví lidé tíhnou k zaujetí sportem. Jejich cíle mohou být svázány s tvůrčími oblastmi a šoubyznysem. Často se stávají populárními zpěváky. Děti jim budou přinášet štěstí a budou tak či onak svázány se společenským životem svých rodičů.

 

Vládce 11. domu v domě 6.:

 • Negativně: nestálé pracovní místo, nepředvídatelné vztahy s kolegy, tíhne k reformátorství na pracovním místě, zvláštní problémy v práci. Nebezpečí upotřebení nových léku a aplikace neověřených léčebných metod.

 • Pozitivně: možnost zlepšit metody plánování pracovního casu, umění přizpůsobit se jakékoliv práci, možnost sehnat vedlejší zaměstnání. Sklon k rozšíření ke svazkům mezi kolegy. Umění úspěšně prosadit nový systém uzdravování. 

Tito obětaví lidé jsou připraveni obětovat svůj čas na to, aby pomohli druhým. Často pracují pro charitativní organizace, přičemž dělají vše zadarmo. Je možné, že budou zaujímat důležité administrativní místo v nějaké státní organizaci. Často tací lidé mají restaurace či kavárny.

 

Vládce 11. domu v domě 7.:

 • Negativně: protispolečenská činnost, hanebné chování, neočekávané skandály, nesmyslné soudní procesy, druh, který omezuje svobodu, nevěrný životní partner. Přátelé se stávají nepřáteli.

 • Pozitivně: umění změnit nepřátele na přátele, velká svoboda ve veřejné činnosti, sklon k vyzývavému chování a k tomu činit výzvy společenskému mínění. Snaha k naprosté svobodě ve společenském životě. Aspekt je dobrý pro společenské uznání a pomáhá těm, co se zabývají reklamou a propagací. Manželství je uzavíráno neočekáváně a svobodně, podle mandátu srdce. Životní druh je přítelem.

Takového člověka zajímají nové společenské ideje a je schopen využít je ve prospěch společnosti, ačkoliv se to nezřídka podobá křížové výpravě. Potřebuje partnera, se kterým pracovat v družnosti a při plném porozumění. Dává a dostává od svých přátel vše, co je pro něj důležité, velmi Potřebuje tento typ podpory z jejich strany. Nezřídka dává více, než bere, ačkoliv to může být i naopak, ale je pro něj důležité ochránit duch přátelství a sdílení. Může dosáhnout toho, že jeho přátelé budou hrdí na svou práci a sdílené kamarádství. Nezřídka tací lidé pracují v dobročinných organizacích a jsou schopni přitahovat vetší skupiny lidí, které se kolem nich shromaždují. 

 

Vládce 11. domu v 8. domě:

 • Negativně: plány se zvláštním způsobem mění k horšímu, bolestné prožitky kvůli úmrtí přátel, špatný vliv nejbližšího okolí, zvláštní smrt.

 • Pozitivně: výborná schopnost uskutečnit obtížné plány a složité projekty. Umění dostat se z jakékoliv situace jako vítěz, uzpůsoben k tomu aby se mu dostalo pomoci v krajních obtížnostech, pravděpodobnost neočekávaného dědictví, skvělé pro zabývání se okultismem.

Člověk se může stát šťastným dědicem svého přítele. Při nesprávném využití energie může přijít o podporu přátel při obtížnosti spojené s jeho společenským postavením. Nezřídka se takoví lidé stávají oběťmi klevet a intrik ze strany těch, které počítali za nejlepší kamarády. Nezřídka se jich ti, co s nimi vstupují v kontakt, snaží využít pro své zájmy. Jestli se v určitý moment života takovému člověku nedostane přátelské pomoci či varování, může sejít ze správné cesty a nechat se nalákat na cestu nejmenšího odporu. Přátelství je pro něj velice důležité, velmi důležitá je podpora blízkých lidí a oni se opravdu budou snažit podporovat jej všemi možnými způsoby. Potřeba přijímat lásku silně závisí od možných sexuálních svazků, zejména pokud je 8. dum silnější než dum 11. Pravděpodobná předčasná smrt, či smrt v důsledku nešťastné náhody.

 

Vládce 11. domu v domě 9.:

 • Negativně: zničení dalekých životních perspektiv, zamotanost světonázoru, falešní přátelé daleko od domova, daleké toulky bez cíle a podpory ze strany blízkých.

 • Pozitivně: sklon k reformátorství, nakloněnost novým moderním názorům, neočekávaně užitečné cesty, kosmopolitismus, přátelství s cizinci a ustanovení širokých svazků daleko od domova.

Takový člověk potřebuje přátele, kteří budou úzce inklinovat k jeho vlastním názorům na život. Míří k těm, se kterými se může podělit o své etické hodnoty. Část jeho přátel je spojena s jinými státy, například jsou to diplomaté či cizinci. Je možné, že budou žít daleko od místa rodiště v daleké zemi či jiné kultuře. U něj doma se budou neustále odehrávat události, které se pro něj stanou zdrojem duchovní a intelektuální inspirace. Ve spojení se zvláštnostmi jeho kariéry bude přicházet část jeho příjmů ze zahraničí. Může koncentrovat své úsilí na dosazení vyššího vzdělání, je možnost, že bude přitahován soudnickou profesí či prací ve státním úřadě. Vztahy s rodinou partnera budou dobré.

 

Vládce 11. domu v domě 10.:

 • Negativně: neočekávaný krach plánů, přátelé a známí brání povýšení, skupina má sklon k tomu svrhnout lídra z piedestalu, možná ztráta životní iniciativy a nepochopení opravdových cílů – o co bojovat a usilovat. Protekce buď úplně chybí, anebo ruší proud záležitostí.

 • Pozitivně: přátelé pomáhají v dosažení cílů, existuje sklon ke kastám a využívání protekce klanu. Takový člověk je obyčejně představitelem skupiny lidí, svázaných společnou zodpovědností. Pravděpodobný neočekávaný kariérní vzlet, od prostého úředníka až do velikého politika - reformátora.

Kariéra je svázaná s autoritou a státem. Takoví lidé se vyznačují speciálními ambicemi a cíle, které je zajímají, jsou spojeny se zodpovědností postavení, které zaujímají. Výběr přátel se řídí snahou udělat kariéru a přáním opírat se v tomto o jejich pomoc. Při správném využití energie přátelé a známí pomohou vystoupat po stupních úspěchu. Sám člověk jim též pomáhá uskutečnit jejich naděje a přání. Mnozí přátelé budou svázáni s jeho prací a kariérou. Při nesprávném využití energie je možné dosáhnou mnohého, ale pak vše ztratit v důsledku zvláštních neočekávaných událostí.

 

Vládce 11. domu v domě 11.:

 • Negativně: nevhodní přátelé, špatné okolí, krach plánů a nadějí, narušení přátelských svazků, obsesivní snaha o odmítání minulého, nestálé chování, nepořádný a neuspořádaný život, přílišné směrování k nezávislosti může přinést řadu problémů.

 • Pozitivně: tento reformátor žije v budoucnosti, odkrývá nové stránky života, nestandardně myslí a všude otvírá nové cesty. Nenávidí veškerou rutinu, jeví stálý zájem o moderní a neočekávané. Má množství milujících a vážících si ho přátel, kteří mu neustále pomáhají. Sám si může předpovídat osud, protože ovládá dar nevědomé korekce budoucnosti.

Takový člověk má sklon dosahovat svých cílů za každou cenu. Při nesprávném využití energií může projít životem v neplodných sněních a bezcílných toulkách. Může docílit štěstí ve sféře umění a práce se skupinami. Přátelé hrají vážnou úlohu v jeho životě a on se do značné míry identifikuje s nimi. Mnozí ho mají za přátelského filantropa. Aktivně se účastní v životě jiných lidí, pomáhá jim, ať už peněžně, či tím ze s nimi tráví čas. Mnozí z přátel jsou poněkud zvláštní a neobyčejní.

 

Vládce 11. domu v domě 12.:

 • Negativně: neočekávané překážky, intriky a rozbroje, nestálost života, nedůvěra v sebe sama, závistiví přátelé, vražení kudly do zad, z přátel se stávají tajní nepřátelé, přátelé manipulují, využívají slabá a zranitelná místa, skandální odhalení, neočekávaná izolace.

 • Pozitivně: vítězství nad nepřáteli, dar řešení složitých situací, umění neočekávaně rozkrývat tajemství a vyjasňovat zvláštní problémy, pomoc od tajných ochránců v obtížné chvilce, neočekávaně se objevují tajní přátelé, dobré pro okultní zaměření a výzkumnou práci.

Cíle a snažení takového člověka bývají obyčejně svázány s medicínou, literaturou, vědeckým výzkumem a nepřímým působením na lidi. Při nesprávném využití energií se zdůrazňuje nedostatek citlivosti ve výběru přátel, kteří se ukazují jako zákeřní a závistiví nepřátelé. I když je takový člověk velice společenský a oblíbený, stejně si musí najít čas, který zasvětí jen sám sobě. Takovým způsobem navazuje kontakt se sebou samým a regeneruje ztracené síly.