Jaroslav Holeček

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Jaroslav Holeček, Zámrsk
email: jaroslav.holecek@seznam.cz


2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána:
1.4.1953, 1:15 SEČ, Kolín - lékařská zpráva.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života:
Vzdělání střední elektrotechnické, pracuji ale oblasti povrchových úprav - automobilový průmysl.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
K astrologii jsem se dostal až ve 20 letech (resp. o něco později), katalyzátorem tohoto zájmu byl rozhovor s Květoslavem Minaříkem, když jsem se s ním v roce 1973 setkal. Jelikož mě v prvé řadě zajímalo "řešení" mého života, které jsem hledal v mystice (a příbuzných metodách), astrologii jsem vždy hlavně používal jako pomůcku v tomto směru. Profesionálně se astrologií nezabývám.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Zajímají mne všechna věcná a použitelná řešení v astrologii bez ohledu na to z jakého směru pocházejí.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Publikuji na webu: Astrologický slovník - Astrolexikon, zajímá mne i výzkum v astrologii, ale už tomu mnoho času nevěnuji.

7. Jak jste astrologii studoval: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
V době kdy mne astrologie zaujala nebyla k dispozici žádná literatura ani kursy. V samizdatu se mi podařilo postupně a obtížně si pořídit některé prameny (např. Kefer, Roučka). Nebyly k dispozici ani efemeridy, které jsem si původně přepočítával z Hvězdářských ročenek. Přečetl jsem vše, co se mi podařilo o astrologii obstarat. V současné době ale nezbývá než si literaturu vybírat. Hodně se toho už jenom opakuje a rozmělňuje.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Po roce 1989 jsem se zapojil do Astrologické společnosti, ale dnes jsem jenom pasivním členem.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Viz bod č.4

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
K obecně používaným prvkům přičleňuji ještě Černou Lunu, která má v sebepoznání podle všeho klíčový význam. Snažím se občas zkoušet i techniky z védské astrologie, čínské astrologie. V prognostice hlavně tranzity a sekundární direkce. U primárních direkcí považuji techniky, které jsem zkusil stále za nedostatečně přesvědčivé (s výjimkou direkcí Asc a MC).

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Používám domy podle Regiomontana, zdůvodnění naleznete na mém webu. Hroty domů ale neberu jako začátky, ale jako středy působnosti domu.


12. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Mystika, buddhismus, taoismus, hudba new age (pasivně) atd.


13. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
V souvislostí s astrologií nikoli. Chápu astrologii jako neutrální metodu, jejíž poznatky ale pocházejí z hlubších vhledů do reality, který zprostředkují metody jako je mystika, budddhismus apod.


14. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Astrologicky je to neurčitelné, protože nelze exaktně zjistit začátek cyklu. Takže jsme odkázáni na metody jiné nebo víru. A to je kontroverzní téma, do kterého se nechci pro jeho nepřínosnost pouštět.
- Na tropickém zodiaku je založena západní astrologie a na "siderickém" indická a nelze je libovolně zaměňovat, protože tím se celé systémy "rozsypou".

15. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Osobních zkušeností mám málo, ale z těch, co publikují, mne v poslední době zaujal Jan Frank, a nahrávky kursů A. Baudyše jn. Ze zahraničních např. Rob Hand, Bernadette Brady, Shaneman a další.

Použito z Encyklopedie astrologů: http://www.volny.cz/apacific/