Solar Fire

 
 
Návody ke starším verzím, vše už nemusí být aktuální!
 
 

Nastavení primárních direkcí 

 
 
 
 

HLEDÁNÍ ASPEKTU MEZI PLANETAMI

 1. Zobrazit si horoskop, kolečko nebo dvojkolečko
 2. Tlačítko TRANSITS
 3. Points selection > Transits> dvojklik do okénka a editace planet, z nichž ponecháte jen Jupiter a Merkur
 4. Aspect selection > Transits > dvojklik do okénka a editace aspektů, z nichž ponecháte jen sextil a trigon
 5. Event selection > Transits to Transits > zaškrtnout, ostatní ponechat prázdné
 6. Nastavte v Period of Report od kdy do kdy a stiskněte View

 

 

 HLEDÁNÍ TRANZITU

 1. Zobrazit si horoskop, kolečko nebo dvojkolečko
 2. Tlačítko TRANSITS
 3. Points selection > Transits> dvojklik do okénka a editace planet, z nichž ponecháte jen Jupiter a Merkur
 4. Aspect selection > Transits > dvojklik do okénka a editace aspektů, z nichž ponecháte jen sextil a trigon
 5. Event selection > Transits to Radix > zaškrtnout, ostatní ponechat prázdné
 6. Nastavte v Period of Report od kdy do kdy a stiskněte View

 

 

DIREKCE - (A.BAUDYŠ)

 • SF počítá mundánní direkce, které nejsou tzv zodiakálními direkcemi os, tedy direkcemi jak je uvádí Kuhr. SF počítá primární direkce os jako mundánní a ty se liší případ od případu i o několik let od zodiakáních primárních direkcí...

 • Pokud chceme počítat primární direkce os v SF zodiakální, a ne mundánní, je nutné v SF provést následující nastavení:

 • Je nutné nastavit si v SF sekundární direkce os místo primárních, ale v jejich nastavení v "preferences" a "settings" a v "prog/dir" dát RA in Naibod. Je to způsobeno tím, že SF počítá chybně sekundární direkce os a místo nich počítá ve skutečnosti primární direkce os. To je vážná chyba, které se dopustil Alan Leo, a jeho algoritmus SF používá. Když jsem na to autory SF upozornil sdělili mi, že nejsem první kdo je na to upozorňuje, ale že jiní to tak používají, a ať si v tom uděláme (astrologové) pořádek.

 • Na tuto chybu v SF jsem naštěstí přišel již před mnoha lety. Pokud si provedete nastavení jak Vám doporučuji, bude SF počítat správné primární zodiakální direkce os, jak se mají počítat, a jak počítá je i Kuhr, a jak naprosto spolehlivě a prokazatelně fungují....

 • Správné zodiakální primární direkce os postupují v RA pro MC (jen podle ekliptikálních délek těles přepočtených na RA) a v OA pro Asc. Znovu zdůrazňuji, že primární direkce jsou dvojí. Zodiakální (např Kuhr) jdou znameními, a mundánní (viz Primum mobile Placida), které se řídí a jdou domy. Výsledky obou druhů se liší!

 • Bohužel i způsoby výpočtu primárních zodiakálních direkcí, a tudíž i výsledky, jsou různé.

 • Ke správnému fungování primárních direkcí je v programu Solar Fire mutno zvolit:

  • Preferences >

  • Progs/Dirns >

  • Chart Angle Progression Type >

  • RA in Naibod

 

KOREKCE LETNÍHO ČASU

Korekce letního času z roku 1945. Je tam chyba, program ho končí (a to i program ZET i KEPLER) asi 18.11.1945 a ve skutečností už skončil 1.10.1945.

Postup opravy:

 1. Preferences --
 2. Edit Settings --
 3. Places --
 4. Atlas to Use: Solar Fire --
 5. Default and Favourites: Add --
 6. New --
 7. Table -
 8. Add New (to už na záložce Edit Time Zone Table)


CZ tam nejsou předprogramované jako samostatný stát. Takže tímto způsobem sa dají doplnit DST pro CZ a pro jednotlivé roky. Samozřejmě, musí se tam vložit všechno - všechny DST které byli v CZ v minulosti.

 

 

NASTAVENÍ ČEŠTINY

Chart Options > Font

v panelu Chart options nastavit český font, optimálně Arial CE (Central Europe). České fonty tam zvolené se aplikují na zobrazování popřípadě tisk veškerých výstupů ze SF.

 

 

EDITACE GRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ (KOLEČKA)

Když editujete kolečko (wheel), je zapotřebí nastavit si ve windowsích:

 1. Nastavení
 2. > Ovládací panely
 3. > Místní a jazykové nastavení,

aby se jako desetinný oddělovač používala namísto desetinné čárky desetinná tečka. Teprve potom akceptuje změny, které tam děláte v proporcích jednotlivých kruhů.

 

Jak nastavit aspekt (spojnici mezi planetami) ukazující až k planetě:

 

 1. Aspect lines
 2. From Circle
 3. Circle nastavit na "2"
 

Manuály v angličtině