Minařík

 

    MC konjunkce Slunce

stoupnutí osobního vlivu, posílení zdraví, úspěchy, protekce, štěstí u žen.

 

   MC sextil Slunce

štěstí, vzestup, povýšení, pomoc přátel, uplatnění ve světě, případně sňatek.

 

   MC kvadrát Slunce

poškození pověsti, ztráta místa, ztráta obliby, společenský sestup, překážky, utrpení, škody, boje.

 

   MC trigon Slunce

přízeň, obliba, společenský a hospodářský vzestup, štěstí, úspěchy, klid, dobré zdraví, zvýšení životní síly, příznivé známosti se ženami.

 

   MC opozice Slunce

nepříznivé změny, zeslabení zdraví, snížení životní síly, překážky všeho druhu, zhoršení osudu vůbec.

 

   MC konjunkce Měsíc

při dobré Luně: úspěchy, vzestup, obliba, štěstí, příznivé finanční poměry. Při špatné Luně: změny bytu a zaměstnání, neujasněná nebo zlá situace, přecitlivělost, ovlivnění.

 

   MC sextil Měsíc

cesty, změny, společenské styky, zábavy, seznámení s novými lidmi, u mužů případně vyhlídka na sňatek.

 

    MC kvadrát Měsíc

změny přinášející nespokojenost, špatná doba pro podnikání, ztráta přátel, špatná nálada, finanční neúspěchy. Nepříznivá doba.

 

   MC trigon Měsíc

protekce, štěstí, pomoc, oblíbenost, finanční zlepšení, možnost příznivé změny místa (zaměstnání i bytu). Zlepšení zdraví, u mužů možnost úspěšného sňatku. Nová dobrá přátelství.

 

   MC opozice Měsíc

nepříznivé změny, nedobrá finanční situace, změna bytu, rozpory s přáteli a příbuznými, neúspěchy v podnikání, oslabení zdraví.

 

   MC konjunkce Merkur

úspěch v úřadě, možnost v povýšení, změna místa, uznání, duševní čilost, uznání a dobrá spolupráce podřízených, přírůstek do rodiny, možnost větší cesty.

 

   MC sextil Merkur

cesty, změny, častá korespondence, dobrá spolupráce podřízených, úspěchy dopisy, listinami, úřady.

 

   MC kvadrát Merkur

rozpory zejména s podřízenými, nespokojenost, špatná spolupráce podřízených, nepříznivé změny, možnost ošizení, neúspěch listinami, dopisy a ve styku s úřady.

 

   MC trigon Merkur

příznivá doba pro spolupráci, obchod, cesty, smlouvy, děti a mladší příbuzné. Štěstí v podnicích.

 

   MC opozice Merkur

možnost zhoršení existenční situace, ztrát v obchodě, rozchodu s příbuznými, zejména s mladšími, změna pobytu nebo místa v nepříznivém smyslu, vnitřní nepokoj, neklid a touha po změnách. Škody.

 

   MC konjunkce Venuše

oblíbenost, štěstí u žen, úspěšné nákupy, příznivá finanční situace, zlepšování bytu, drobné úspěchy a radosti, úspěchy v zaměstnání.

 

   MC sextil Venuše

možnost seznámení nebo sňatku, zejména u mužů, nové známosti příznivé z existenčního hlediska. Radosti a obšťastnění.

 

   MC kvadrát Venuše

nesoulad se ženami, pomluvy od žen, špatná spolupráce, neoblíbenost nebo ztráta protekce, poškození a překážky. U žen špatné zdraví.

 

   MC trigon Venuše

u žen dobré zdraví, sňatek nebo známosti, pomoc a protekce, štěstí ve finančních záležitostech a v koupi, harmonie v rodině, uznání a protekce v existenčních záležitostech.

 

   MC opozice Venuše

rozpory nebo rozchod s přáteli a ženami, špatná koupě, ztráta peněz, poruchy zdraví u žen, starost s dětmi, nespokojenost v rodině, poruchy v hospodářských a finančních věcech.

 

   MC konjunkce Mars

u žen možnost známosti nebo sňatku, chuť k práci, schopnost vyvinovat úsilí, stoupnutí energie, uplatnění ve světě nebo v zaměstnání a v podnicích, sklon k energickému až ukvapenému jednání. Nebezpečí horeček.

 

   MC sextil Mars

zvýšení chuti k činnosti a podnikání, úspěchy v práci, zvýšení síly, nové známosti s muži u žen, stupňování vytrvalosti, vynalézavost, energie a činorodost.

 

   MC kvadrát Mars

nebezpečí těžkého zvratu v životě, možnost velkých obtíží, překážek, nepřátelství, chorob, ztráty přízně, neúspěchů, ochuzení.

 

   MC trigon Mars

stoupání činorodosti, síly vytrvalosti, možnost uznání a úspěchů, zejména v zaměstnání, nové známosti u žen, úspěchy z vlastního úsilí. Vynalézavost.

 

   MC opozice Mars

těžké změny v životě nepříznivého rázu, ztráty, nepřátelství, zhoršení hospodářské situace, poškození pověsti, zhoršení zdraví, sociální sestup.

 

   MC konjunkce Jupiter

protekce, přízeň, sociální vzestup, zlepšení hospodářské situace a existenčních podmínek, uznání, finanční zisky.

 

   MC sextil Jupiter

přízeň, zlepšení existenčních podmínek a zdraví, nové známosti, dobrá nálada, rodinné radosti.

 

   MC kvadrát Jupiter

nejistota a obavy ohledně financí, finanční ztráty, ztráta oblíbenosti, dočasné zhoršení situace.

 

   MC trigon Jupiter

klidná doba, úspěchy, štěstí, finanční zlepšení, dobrá hospodářská situace a příznivé vlivy na existenční a sociální stav.

 

   MC opozice Jupiter

poruchy ve finančních záležitostech, také ztráty a prodělky, funkční poruchy ve zdraví, ztráta přítele, chybné spekulace.

 

   MC konjunkce Saturn

společenský pád, neštěstí a překážky všeho druhu, těžké zvraty v životě, nepřízeň, existenční potíže, ukončení dosavadního způsobu života a podle stavu nativity poruchy ve zdraví. Nebezpečná doba.

 

   MC sextil Saturn

stoupání vytrvalosti, ale pro sklon k pesimismu doba celkem bezvýznamná. Přízeň starých lidí a dobrá doba pro studium a  nabytí dalšího vzdělání.

 

   MC kvadrát Saturn

ztráty přátel, obtíže všeho druhu, špatné zdraví, neshody v rodině, s příbuznými i nadřízenými, možnost neštěstí a zhoršení hospodářské a finanční situace. V podnikání ztráty.

 

   MC trigon Saturn

úspěchy z vytrvalosti, pomalý hospodářský vzestup a zlepšení, pomoc a uznání, povýšení, duševní klid.

 

   MC opozice Saturn

starosti, smutek, utrpení, ztráty přátel, obtíže, nechuť do všeho podnikání a činnosti, oslabení. Těžkosti všeho druhu. Nebezpečí ochuzení.

 

   MC konjunkce Uran

podle postavení Urana: Možnost vyniknutí nebo ztráty, uznání nebo neštěstí, nové známosti nebo ztráta přátel. Zvýšení duševní čilosti, nehody na cestách, okultní zájmy, rychlé až překotné myšlení.

 

   MC sextil Uran

nové zájmy a plány, cesty, změny a v souvislosti s nimi zlepšení, sklon ke studiu, čilé myšlení, nové obzory.

 

   MC kvadrát Uran

nebezpečí těžkých zvratů v životě, ztrát, nehod a neštěstí, pronásledování, ztrát přízně. Nebezpečná až kritická doba podle povahy nativity.

 

   MC trigon Uran

úspěchy, získání přízně a oblíbenosti představených, úspěchy v podnikání, zisky, štěstí ve světské činnosti.

 

   MC opozice Uran

náhlé obraty v životě nepříznivého rázu, ztráty přízně a dobré existence, nehody a nebezpečí na cestách, finanční škody, omyly, chybné předpoklady. Zlá doba pro podnikání, finance a obchod.

 

   MC konjunkce Neptun

duchovní oživení, mystické sklony, přátelství s mystiky a duchovně založenými lidmi, ideální touhy, stoupání víry, duchovní citlivost.

 

   MC sextil Neptun

nové známosti s duchovně založenými lidmi, ideální touhy, zcitlivění v dobrém smyslu.

 

   MC kvadrát Neptun

člověka se chytá špatná společnost, styky s mravně závadnými lidmi, ev. sklon k pitkám a opájení vůbec. Zklamání nebo zrada přátel, též možnost pronásledování, křivého nařčení a projevů nedůvěry. Nedobrá doba pro styky s lidmi.

 

   MC trigon Neptun

ideální touhy, získání přátel dobrých povah, možnost ušlechtilého poučení, přízeň a protekce vysoce postavených a duchovně vyvinutých lidí, zlepšení nálady.

 

   MC opozice Neptun

omyly a nejasnosti, svádění do zmatku, seznamování s pochybnou společností, neujasněná situace ve vztahu k přátelům a blízkým lidem.

 

   MC konjunkce Vzestupný uzel

stoupání činorodosti, energie a chuti k podnikání. Též úspěchy.

 

   MC konjunkce Sestupný uzel

ztráty, choroby, neúspěchy, škody, nepřátelství a špatné obraty v životě.