Ebertin

 

 

Mars ke Slunci :
 plus - činorodá síla, rozhodnost, podnikavost, ctižádostivost, úsilí o moc, snaha o prosazení, uznání, úspěchy, dobré obchody, vyjednávání;
 minus - unáhlenost, impulsívnost, chybně vydaná energie, spory, podrážděnost, náchylnost k nehodám, nebezpečí zranění, v případě chorob zvýšená teplota. Pokud je přílišná impulsívnost držena na uzdě, přináší užitek.

Mars k Luně :
 plus - impulsívnost, náruživost, silná citová podrážděnost, přitažlivost, potřeba lásky, mnoho energie a tvořivé síly, spolupráce se ženami, milostné spojení, úspěchy;
 minus - podrážděnost, afektové jednání, vnitřní nepokoj, rozpory v milostném životě, nebezpečí nehod a zranění, nemoci nebo slabost vlivem fyzického vyčerpání, kritické pro ženy.

Mars k Merkurovi :
 plus - duševní čilost a energie, podnikavost, snadné vyřizování záležitostí, ctižádostivost, dobré obchody;
 minus - unáhlenost, přehánění, nervozita, nepokoj, dráždivost, překřížení plánů, chybné kroky, spory, nehody, kritika.

Mars k Venuši :
 plus - silná potřeba lásky, náruživost, láska k družnosti a k zábavám, umělecké podněty, malé úspěchy;
 minus - přehnaná náruživost, disharmonický pudový život, nedostatek taktu, neovladatelnost, nespokojenost, rozpory se ženami, nadměrná menstruace.

Mars k Marsu :
 plus - energie, rozhodnost, činorodá síla, radostná práce, chuť do boje, impulsívnost, malé úspěchy;
 minus - plýtvání silami, bezohlednost, vnitřní nepokoj, násilnosti, náchylnost ke zraněním, spory, zničení.

Mars k Jupiteru :
 plus - radost ze života, podnikavost, nutkání k činnosti, chuť do organizování, tvořivá síla, uznání, obchodní úspěchy, dary, uspořádání úředních nebo obchodních záležitostí, příznivé pro milostné a manželské záležitosti;
 minus - nutkání prosazovat se a učinit rozhodnutí, při vyjednáváních odpor protivníka, konflikty, nepříjemnosti kvůli představeným nebo úřadům, unáhlené jednání.

Mars k Saturnu :
 plus - silná vůle, koncentrace, odolnost, vytrvalost, neúnavnost, smysl pro vážné práce, úspěchy po vynaložení mimořádného úsilí;
 minus - tvrdost, příkrost, svévole, vzdor, překonávání odporu, náchylnost k odcizení, rozluky, smutek, choroby.

Mars k Uranovi :
 plus - zvýšená tvořivá síla, nutkání k nezávislosti, rychlá rozhodnost, překvapení;
 minus - bytost plná rozporů, podrážděná nálada, vnitřní nepokoj, přemáhání, duševní napětí, obstát v nervových zkouškách, náchylnost k nehodám a zranění, překřížení plánů, nebezpečí skrze motory a moderní dopravní prostředky.

Mars k Neptunovi :
 plus - duchovní energie, snaha o zvnitřnění, vnímavost;
 minus - chtít bez práce, zneužití energie, náladovost, nespokojenost, pocity méněcennosti, zklamání, být poškozený, nespokojený, pocit znepřátelení, úklady, poškození skrze požitkové jedy, např. nikotin, omamné prostředky, špatné léky, hořlavé tekutiny, plyny.

Mars k Plutovi :
 plus - rozvíjení mimořádné síly, skrze to dosahovat úspěchy, fanatická pracovní horlivost;
 minus - bezohlednost, brutalita, násilnost, být poškozený, nebezpečí nehod a zranění.

Mars k Měsíčnímu uzlu :
 plus - dobrá spolupráce, přátelství, spojení, přání mít děti;
 minus - disharmonická spolupráce, zrušení spojení, zlá vůle.

Mars k Ascendentu :
 plus - vnucovat jiným vlastní vůli, chtít vést, horlivě spolutvořit, vnucovat si úspěchy;
 minus - bojovné postoje, diference s osobami z okolí, spory, konflikty.

Mars k Medium Coeli :
 plus - síla prosazování se, chtít samostatně konat, schopnost rozhodování se, cílevědomost, výhody v povolání;
 minus - podrážděná bytost, počínání v podrážděnosti, unáhlenost, nedostatek cílevědomosti nebo zabíhat až za cíl, konflikty ve výkonu povolání